Connect with us

Published

on

Αναλυτικές πληροφορίες με τα μέτρα στήριξης που έχει λάβει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση, λόγω του κοροναϊού, δημοσίευσε σε άρθρο της στην ιστοσελίδα του Ε.Ε.Α, η διακεκριμένη δικηγόρος Σουζάνα Κλημεντίδη.

1ον. Επιχειρήσεις

 Α. Φορολογικά Μέτρα Στήριξης

Δυνατότητα αναστολής καταβολής μέχρι και την 31/08/2020 των οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς και των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες προς τις Δ.Ο.Υ., μέχρι την 30/4/2020.

Δυνατότητα έκπτωσης 25%, για τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς την φορολογική διοίκηση πληρωτέων το μήνα Απρίλιο, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.

Advertisement

Δυνατότητα συμψηφισμού, ποσοστού ύψους 25% της αξίας του ΦΠΑ (πληρωτέο το μήνα Απρίλιο) που θα εξοφληθεί ολοσχερώς και εμπρόθεσμα μέχρι και την 30/4/2020, με οφειλές των ίδιων προσώπων που είναι βεβαιωμένες ή πρόκειται να βεβαιωθούν από τη φορολογική διοίκηση και οι οποίες είναι πληρωτέες από τον Μάιο και μετά.

Για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται από τον Απρίλιο, το ανωτέρω ισχύει εφόσον έχουν καταβληθεί οι υποχρεώσεις ΦΠΑ Μαρτίου.

 Β. Ασφαλιστικά Μέτρα Στήριξης

Δυνατότητα αναστολής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (εργαζομένου και εργοδότη), πληρωτέων τον μήνα Απρίλιο, έως 31/10/2020.

Δυνατότητα αναστολής δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς ΕΦΚΑ έως 31/07/2020.

Advertisement

Η αναστολή αφορά το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών  των εργαζομένων της επιχείρησης.

Γ. Άλλα μέτρα στήριξης

Έκπτωση 40% επί του ενοικίου επαγγελματικής τους στέγης. Το συγκεκριμένο μέτρο που ίσχυε εξαρχής για τις επιχειρήσεις οι οποίες διέκοψαν τη δραστηριότητά τους με κρατική εντολή, ισχύει πλέον και για τις πληγείσες επιχειρήσεις.

Αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ για 45 ημέρες, για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων με τη μορφή Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και I.K.E., οι οποίες δεν απασχολούν ή απασχολούν μέχρι και είκοσι (20) εργαζομένους, έναντι πέντε (5) που προβλέπεται σήμερα.

Δυνατότητα καταβολής του δώρου Πάσχα μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.

Advertisement

Δ. Μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας

Ενίσχυση, ύψους 1 δισ. ευρώ, με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού. Ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν από 1 έως και 500 εργαζόμενους καθώς και για επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, ανεξαρτήτως κλάδου, που δεν απασχολούν εργαζομένους.

Διάθεση 1,8 δισ. μέσα από το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο.

Υλοποίηση εγγυοδοτικού μηχανισμού για χορηγήσεις δανείων κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις με συνολικό ύψος 2 δισ. ευρώ. Το μέτρο, που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα εφαρμοστεί μέσω της έκδοσης εγγυήσεων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σε ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Μέσω μόχλευσης, το συνολικό ύψους των δανείων αναμένεται να ανέλθει έως τα 7 δισ. ευρώ.

Χορήγηση ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη χορήγηση νέων επιχειρηματικών δανείων ύψους 2 δισ. ευρώ

Advertisement

Δημιουργία εγγυοδοτικού μηχανισμού, σε συνεργασία με τον όμιλο της ΕΤΕπ, για δάνεια επενδυτικού σκοπού έως 500 εκατ. ευρώ

Αύξηση των πόρων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κατά 250 εκατ. ευρώ, για τη χορήγηση νέων δανείων σε επιχειρήσεις που πλήττονται με επιδότηση 100% του επιτοκίου για δύο χρόνια

Διευκρινήσεις για τα παραπάνω μέτρα στήριξης

Τα παραπάνω μέτρα στήριξης ισχύουν για επιχειρήσεις που είχαν στις 20/3/2020 ενεργό ΚΑΔ από τους ειδικότερα αναφερόμενους στην Υπουργική Απόφαση ή για τις επιχειρήσεις των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα, από ενεργό κατά την 20η Μαρτίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στην επικαιροποιημένη λίστα, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020 (όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018).

Επιχειρήσεις που, λόγω σφάλματος κατά την προηγούμενη περίοδο, είχαν δηλώσει, ως κύριο ΚΑΔ κάποιον που δεν ανταποκρίνονταν στη βασική και κυριότερη τους δραστηριότητά τους, δίνεται η δυνατότητα να αποκαταστήσουν την ορθότητα της κατάστασης προβαίνοντας σε αναδρομική τροποποίηση κύριου ενεργού ΚΑΔ στις αρμόδιες ΔΟΥ μέχρι και την 24η Απριλίου 2020. Η τροποποίηση είναι εφικτή υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος κύριος ΚΑΔ που δηλώνεται ήταν ήδη δηλωμένος ως δευτερεύων ΚΑΔ στο μητρώο του φορολογομένου και είναι ο ΚΑΔ της επιχείρησης με τα μεγαλύτερα ακαθάριστά έσοδα του φορολογικού έτους 2019. Προς αυτή την κατεύθυνση δρομολογείται σχετική νομοθετική πρωτοβουλία.

Advertisement

Παρέχεται πλέον η δυνατότητα για τις επιχειρήσεις που έχουν υποκατάστημα με ΚΑΔ κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, να συμπεριληφθούν τόσο στο σχήμα αποζημίωσης ειδικού σκοπού των εργαζομένων, των οποίων η σύμβαση τίθεται σε προσωρινή αναστολή, όσο και στο δικαίωμα έκπτωσης 40% επί του μισθώματος του υποκαταστήματος, ανεξαρτήτως του ΚΑΔ κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας της έδρας της επιχείρησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των επιχειρήσεων στα μέτρα στήριξης είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας όλων των εργαζομένων τους.

 

2ον. Ελεύθεροι επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι και Ατομικές Επιχειρήσεις

Α. Φορολογικά Μέτρα Στήριξης

Δυνατότητα αναστολής καταβολής μέχρι και την 31/08/2020 των οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς και των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες προς τις Δ.Ο.Υ., μέχρι την 30/4/2020.

Advertisement

Δυνατότητα έκπτωσης 25%, για τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς την φορολογική διοίκηση πληρωτέες το μήνα Απρίλιο, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.

Δυνατότητα συμψηφισμού, ποσοστού ύψους 25% της αξίας του ΦΠΑ (πληρωτέο το μήνα Απρίλιο) που θα εξοφληθεί ολοσχερώς και εμπρόθεσμα μέχρι και την 30/4/2020, με οφειλές των ίδιων προσώπων που είναι βεβαιωμένες ή πρόκειται να βεβαιωθούν από τη φορολογική διοίκηση και οι οποίες είναι πληρωτέες από τον Μάιο και μετά.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες που εντάσσονται από τον Απρίλιο, το ανωτέρω ισχύει εφόσον έχουν καταβληθεί οι υποχρεώσεις ΦΠΑ Μαρτίου.

Β. Ασφαλιστικά Μέτρα Στήριξης

Δυνατότητα αναστολής καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες, πληρωτέων το μήνα Απρίλιο, σε τέσσερις μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από 30/09/2020.

Advertisement

Για τις ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές, παρέχεται δυνατότητα μείωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.

Δυνατότητα αναστολής των δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ πληρωτέες τον μήνα Απρίλιο έως 31/07/2020.

Γ. Άλλα μέτρα στήριξης

Έκπτωση 40% επί του ενοικίου επαγγελματικής τους στέγης. Το συγκεκριμένο μέτρο που ίσχυε εξαρχής για τις επιχειρήσεις οι οποίες διέκοψαν τη δραστηριότητά τους με κρατική εντολή, ισχύει πλέον και για τις πληγείσες επιχειρήσεις.

Αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ για 45 ημέρες, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων που δεν απασχολούν ή απασχολούν μέχρι και είκοσι (20) εργαζομένους, έναντι πέντε (5) που προβλέπεται σήμερα (προϋπόθεση να μην έχουν υποβάλει τους τελευταίους έξι μήνες μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ).

Advertisement

Για τους επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπεται πρόγραμμα τηλε-κατάρτισης, διάρκειας 30 ημερών, με αμοιβή 600 €.

Δυνατότητα καταβολής του δώρου Πάσχα μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 εφόσον έχουν εργαζόμενους.

Δ. Μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας

Ενίσχυση, ύψους 1 δισ. ευρώ, με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε ατομικές επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού. Ισχύει για όλες τις ατομικές επιχειρήσεις που έχουν από 1 έως και 500 εργαζόμενους.

Διάθεση 1,8 δισ. μέσα από το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο.

Advertisement

Υλοποίηση εγγυοδοτικού μηχανισμού για χορηγήσεις δανείων κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις με συνολικό ύψος 2 δισ. ευρώ. Το μέτρο, που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα εφαρμοστεί μέσω της έκδοσης εγγυήσεων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σε ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Μέσω μόχλευσης, το συνολικό ύψους των δανείων αναμένεται να ανέλθει έως τα 7 δισ. ευρώ.

Χορήγηση ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη χορήγηση νέων επιχειρηματικών δανείων ύψους 2 δισ. ευρώ

Δημιουργία εγγυοδοτικού μηχανισμού, σε συνεργασία με τον όμιλο της ΕΤΕπ, για δάνεια επενδυτικού σκοπού έως 500 εκατ. ευρώ

Αύξηση των πόρων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κατά 250 εκατ. ευρώ, για τη χορήγηση νέων δανείων σε επιχειρήσεις που πλήττονται με επιδότηση 100% του επιτοκίου για δύο χρόνια

3ον. Εργαζόμενοι  

Α. Φορολογικά Μέτρα Στήριξης

Advertisement

Δυνατότητα αναστολής πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών Απριλίου προς την φορολογική διοίκηση για 4 μήνες.

Δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.

Β. Άλλα μέτρα στήριξης

Αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ για 45 ημέρες και πλήρης κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών, επί του ονομαστικού μισθού.

Δικαίωμα έκπτωσης 40% επί του ακινήτου που μισθώνουν, εφόσον αποτελεί κύρια κατοικία.

Advertisement

Μείωση 40% για τα ενοίκια φοιτητών που σπουδάζουν σε πόλεις και περιοχές μακριά από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι φοιτητές να θεωρούνται εξαρτώμενα τέκνα εργαζομένων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας ή που εργάζονται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας τους.

Δώρο Πάσχα μέχρι 30 Ιουνίου 2020. Το ποσοστό του δώρου που αντιστοιχεί στις ημέρες που ο εργαζόμενος βρίσκεται σε προσωρινή αναστολή της σύμβασής του, θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Καταβολή της αντιμισθίας των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΟΑΕΔ (βάσει των ωρών που ορίζει η σύμβαση καθώς και καταβολή της αποζημίωσης για πρακτική άσκηση στους συμβασιούχους μαθητείας ΟΑΕΔ για την περίοδο ισχύος των έκτακτων μέτρων.

Τα παραπάνω μέτρα στήριξης ισχύουν για τους εργαζομένους-μισθωτούς των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε προσωρινή αναστολή.

Ποσοτικοποίηση

Advertisement

Οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί καλύπτουν 800.000 επιχειρήσεις (76% του συνόλου των νομικών προσώπων), 700.000 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων (75% του συνόλου), καθώς και 1,7 εκ μισθωτούς, που καλύπτουν το 81% του συνόλου των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.

4ον. Άνεργοι

Παράταση καταβολής της τακτικής επιδότησης ανεργίας, καθώς και του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και του βοηθήματος ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους για 2 μήνες σε όσους το δικαίωμα επιδότησης έληξε ή θα λήξει το 1ο τρίμηνο του 2020. Για τα επιδόματα ανεργίας που έληξαν τον Απρίλιο θα υπάρξει 2μηνη παράταση.

Αποζημίωση ύψους 800 ευρώ για όσους έχουν απολυθεί ή έχουν αποχωρήσει οικειοθελώς από 1/3/2020 έως 20/3/2020, ανεξάρτητα από το αν είναι δικαιούχοι του επιδόματος τακτικής ανεργίας.

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 400 ευρώ σε 155.000 μακροχρόνια ανέργους. Η συγκεκριμένη δράση αφορά πολίτες που απέκτησαν την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου από 1.4.2019 και μετά.

Άμεση ενεργοποίηση προγράμματος κοινωφελούς εργασίας για 36.500 ανέργους.

Advertisement

5ον. Τραπεζικός Δανεισμός

Αναστολή για 3 μήνες για προθεσμίες που αφορούν:

σε διαδικασίες μετά την υποβολή της αίτησης, καθώς και πληρωμές δόσεων συμφωνημένης ρύθμισης οφειλών στο πλαίσιο της προστασίας 1ης κατοικίας (Ν. 4605/2019) και του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, ομόρρυθμων εταίρων, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών (Ν. 4469/2017).

στο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών από προσωρινή διαταγή ή δικαστική απόφαση στο πλαίσιο του Νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Ν. 3869/2010) Νόμος Κατσέλη.

Δυνατότητα αναστολής για χρονικό διάστημα 3 μηνών για ενήμερα δάνεια άλλων κατηγοριών κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και αξιολόγησης από τον πιστωτή.

Αναστολή καταβολής δόσεων κεφαλαίου (χρεολυσίων) απαιτητών από 17/03/2020 έως τουλάχιστον 30/09/2020 (με κανονική καταβολή συμβατικών τόκων) για τα ενήμερα δάνεια έως 31.12.2019.

Advertisement

Κάλυψη των τόκων υφιστάμενων ενήμερων επιχειρηματικών δανείων για επιχειρήσεις που πλήττονται από την κρίση του κορονοϊού για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο (ΥΠΑΝ, αναμένεται σχετική ΠΝΠ). Συνολικό εκτιμώμενο ύψος 1,2 δισ. ευρώ για να καλυφθούν οι τόκοι ύψους έως και 800.000 ευρώ ανά εταιρεία.

Αναστολή εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου (συναλλαγματικές, επιταγές και γραμμάτια εις διαταγήν) της προθεσμίας εμφάνισης, λήξης και πληρωμής των παραπάνω αξιογράφων.

6ον.  Άλλες ενέργειες

Επιτάχυνση επιστροφών φόρου εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων έως 30.000 ευρώ ανά φορολογία ανά δικαιούχο.

Μείωση ΦΠΑ σε αντισηπτικά, μάσκες, γάντια, σαπούνια κ.ά. από το 24% στο 6%.

Απαλλαγή από δασμούς και ΦΠΑ τα αγαθά τα οποία εισάγονται για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού για το 2020.

Advertisement

Εξαίρεση από τον ΦΠΑ των δωρεών αγαθών που προορίζονται για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Άδεια Ειδικού Σκοπού για δημοσίους υπαλλήλους.

Χορήγηση (έκτακτου) Δώρου Πάσχα σε 000 εργαζομένους στα νοσοκομεία της χώρας, στο ΕΚΑΒ, στο ΕΟΔΥ και στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Ρύθμιση του ζητήματος περί καταβολής διδάκτρων σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια τα οποία έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους: μη υποχρέωση καταβολής ποσών που αντιστοιχούν σε μη παρασχεθείσες υπηρεσίες (π.χ. σίτιση, μεταφορά, αθλητικές δραστηριότητες) και μη υποχρέωση καταβολής του συνολικού ποσού διδάκτρων για την περίοδο αναστολής λειτουργίας εφόσον δεν παρέχεται τηλε-εκπαίδευση.

Πρόβλεψη για παράταση της προστασίας των αστέγων παρέχοντας τους το Επίδομα Στέγασης μετά την απένταξή τους από το πρόγραμμα «Στέγαση και Προστασία».

Advertisement

Ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα με άμεση διάθεση 150 εκ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση μέτρων στήριξης στους κλάδους του πρωτογενούς τομέα που πλήττονται από την κρίση του κορωνοϊού.

 

Γράφει η Σουζάνα Κλημεντίδη, Δικηγόρος – Νομικός Συνεργάτης του Ε.Ε.Α

ΠΗΓΗ

{loadmoduleid 629} {loadmoduleid 620}

Advertisement

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ: Νέες προκηρύξεις για 1.295 μόνιμες θέσεις εργασίας στο δημόσιο σε 35 ειδικότητες

Published

on

Δείτε τις ενεργές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ που αφορούν 1.295 μόνιμες θέσεις εργασίας στο δημόσιο σε 35 ειδικότητες
Δείτε τις ενεργές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ που αφορούν 1.295 μόνιμες θέσεις εργασίας στο δημόσιο σε 35 ειδικότητες

Δείτε τις ενεργές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ που αφορούν 1.295 μόνιμες θέσεις εργασίας στο δημόσιο σε 35 ειδικότητες (περισσότερα…)

Περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ: 317 θέσεις εργασίας σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους – Προκηρύξεις

Με εποχικό προσωπικό ενισχύονται μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι. Δείτε τις προκηρύξεις που τρέχουν αυτό το διάστημα και κάντε την αίτησή σας.

Published

on

ΑΣΕΠ: 317 θέσεις εργασίας σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους – Προκηρύξεις

Με εποχικό προσωπικό ενισχύονται μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι. Δείτε τις προκηρύξεις που τρέχουν αυτό το διάστημα και κάντε την αίτησή σας.

15 νέες προσλήψεις στην ΕΦΑ Πρέβεζας

18 Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου

32 νέες προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας & Ευρυτανίας

Advertisement

Περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΑΕΔ: Oι άνεργοι που μπορούν να πάρουν επίδομα ανεργίας για δεύτερη φορά

Το σημαντικότερο επίδομα που χορηγεί ο ΟΑΕΔ σε ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του, είναι η Τακτική επιδότηση ανεργίας, η οποία αποτελεί μία από τις βασικές παροχές του Οργανισμού και δεν δίνεται μόνο μια φορά.

Published

on

ΟΑΕΔ: Oι άνεργοι που μπορούν να πάρουν επίδομα ανεργίας για δεύτερη φορά

Το σημαντικότερο επίδομα που χορηγεί ο ΟΑΕΔ σε ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του, είναι η Τακτική επιδότηση ανεργίας, η οποία αποτελεί μία από τις βασικές παροχές του Οργανισμού και δεν δίνεται μόνο μια φορά.

ΟΑΕΔ – Τακτική Επιδότηση Ανεργίας

Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας είναι μια παροχή που χορηγείται σε μισθωτούς, ασφαλισμένους στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ, των οποίων η εργασιακή σχέση, είτε έληξε (σύμβαση ορισμένου χρόνου), είτε καταγγέλθηκε από τον εργοδότη, με χρονική διάρκεια από πέντε έως 12 μήνες ανάλογα με τις ημέρες εργασίας που έχουν πραγματοποιήσει οι δικαιούχοι σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης, που ορίζονται ως κρίσιμα.

Παρόλα αυτά, ο δικαιούχος που έχει επιδοτηθεί στο παρελθόν, μπορεί να λάβει και πάλι επίδομα.

Advertisement

Για την συγκεκριμένη κατηγορία απαιτείται:

Πραγματοποίηση τουλάχιστον 125 ημερών εργασίας στο τελευταίο 14μηνο, πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής του σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτές οι τελευταίοι δύο μήνες πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής
Τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας που έχει λάβει εντός της προηγούμενης τετραετίας, από την εκάστοτε έναρξη της επιδότησης, να μην υπερβαίνουν τα τετρακόσια (400).
Εάν εντός της τετραετίας έχει επιδοτηθεί για χρονικό διάστημα μικρότερο των τετρακοσίων (400) ημερήσιων επιδομάτων, δικαιούται να επιδοτηθεί για τον υπόλοιπο αριθμό ημερησίων επιδομάτων, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων (400) ημερησίων επιδομάτων.
Για τη χορήγηση της τακτικής επιδότησης ανεργίας στους δικαιούχους, απαιτείται η συνδρομή των κάτωθι γενικών προϋποθέσεων:

Να είναι ασφαλισμένοι ως εργαζόμενοι στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ
Να έχει προηγηθεί Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας (όχι Οικειοθελής Αποχώρηση) ή
Να έχει προηγηθεί Λήξη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (όχι Οικειοθελής Αποχώρηση)
Να μην αυτοαπασχολούνται
Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά την αίτηση για την επιδότηση.

Advertisement
Περισσότερα

GHOSTFILM MEDIA PRODUCTION

Εταιρικά Βίντεο

VIRAL NEWS

Βρέθηκε το ναυάγιο του θρυλικού πλοίου Endurance Βρέθηκε το ναυάγιο του θρυλικού πλοίου Endurance
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ7 μήνες ago

Ανταρκτική: Βρέθηκε το ναυάγιο του θρυλικού πλοίου Endurance

Έπειτα από 106 χρόνια στον πυθμένα της θάλασσας Weddell, το θρυλικό πλοίο «Endurance» του εξερευνητή της Ανταρκτικής, Sir Ernest Shackleton,...

- Ο Πούτιν προειδοποίησε τη Δύση ότι θα υπάρξουν «συνέπειες που δεν έχουν δει ποτέ», αν υπάρξει απόπειρα παρέμβασης - Ο Πούτιν προειδοποίησε τη Δύση ότι θα υπάρξουν «συνέπειες που δεν έχουν δει ποτέ», αν υπάρξει απόπειρα παρέμβασης
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ7 μήνες ago

Ουκρανία: Ξεκίνησε ο πόλεμος – Έκτακτο διάγγελμα τα ξημερώματα από τον Πούτιν

Νωρίτερα, σε έκτακτο διάγγελμά του ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε την έναρξη στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία, ζητώντας από τους ουκρανούς στρατιώτες...

Οι Νέες συγκλονιστικές εικόνες από την στιγμή της προσεδάφισης του Perseverance στον πλανήτη Άρη Οι Νέες συγκλονιστικές εικόνες από την στιγμή της προσεδάφισης του Perseverance στον πλανήτη Άρη
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ2 έτη ago

Perseverance: Το ρόβερ της NASA έστειλε στη Γη τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες του από τον Άρη

Ιστορία γράφει το Perseverance που προσγειώθηκε στον ‘Αρη και έχει στείλει ήδη τις πρώτες εικόνες από την προσεδάφισή του η...

«Η Ευρώπη από Ψηλά» μέσα από τον φακό του National Geographic «Η Ευρώπη από Ψηλά» μέσα από τον φακό του National Geographic
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ2 έτη ago

«Η Ευρώπη από Ψηλά» μέσα από τον φακό του National Geographic

Τα εντυπωσιακά εναέρια πλάνα του National Geographic αποκαλύπτουν μια άλλη πλευρά της Ευρώπης, μέσα από το 2ο κύκλο της σειράς-ντοκιμαντέρ.

Europa League: Καθάρισε με 4άρα η Μάντσεστερ Γιουν., κοντά στον αποκλεισμό η Νάπολι Europa League: Καθάρισε με 4άρα η Μάντσεστερ Γιουν., κοντά στον αποκλεισμό η Νάπολι
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ2 έτη ago

Europa League: Σαρωτική Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ…καθάρισε με 4άρα την Σοσιεδάδ

Με εξαιρετικούς Φερνάντες και Ράσφορντ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ουσιαστικά εξασφάλισε την πρόκριση κόντρα στη Σοσιεδάδ.

Επιστήμονες κατάφεραν να «χακάρουν» τα όνειρα Επιστήμονες κατάφεραν να «χακάρουν» τα όνειρα
ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ2 έτη ago

Επιστήμονες κατάφεραν να «χακάρουν» τα όνειρα

Επιστήμονες κατάφεραν να… «χακάρουν» τα όνειρα και απέδειξαν ότι είναι εφικτός ο διάλογος με κάποιον που ονειρεύεται.

Η σατιρική διαφήμιση της Τούνμπεργκ για την προσεδάφιση στον Άρη Η σατιρική διαφήμιση της Τούνμπεργκ για την προσεδάφιση στον Άρη
PEOPLE2 έτη ago

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ ξαναχτυπά: Το σατιρικό σποτ για τα «διαστημικά όνειρα»

Εν αναμονή της προσεδάφισης του Perseverance rover της NASA στον Άρη, η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ εκμεταλλεύθηκε την ευκαιρία για...

Πρώην καζίνο του Ντόναλντ Τραμπ κατεδαφίστηκε με ελεγχόμενη έκρηξη Πρώην καζίνο του Ντόναλντ Τραμπ κατεδαφίστηκε με ελεγχόμενη έκρηξη
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ2 έτη ago

Πρώην καζίνο του Ντόναλντ Τραμπ κατεδαφίστηκε με ελεγχόμενη έκρηξη

Ένα από τα παλαιότερα ξενοδοχεία-καζίνο του Ντόναλντ Τραμπ στο Ατλάντικ Σίτι κατεδαφίστηκε την Τετάρτη και η όλη διαδικασία καταγράφηκε σε...

Επιστάτης θυσίασε αγελάδα επειδή δεν έβρισκε... εργάτες - «Ξέρετε πόσο δύσκολο ήταν;» Επιστάτης θυσίασε αγελάδα επειδή δεν έβρισκε... εργάτες - «Ξέρετε πόσο δύσκολο ήταν;»
PEOPLE2 έτη ago

Απίστευτο: Επιστάτης θυσίασε αγελάδα επειδή δεν έβρισκε… εργάτες – «Ξέρετε πόσο δύσκολο ήταν;»

Η απίστευτη θυσία της αγελάδας έγινε στο Καζακστάν.

Σκηνές... απείρου κάλλους σε δημοτικό συμβούλιο - «Τους γαμ…με» (video) Σκηνές... απείρου κάλλους σε δημοτικό συμβούλιο - «Τους γαμ…με» (video)
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ2 έτη ago

Σκηνές… απείρου κάλλους σε δημοτικό συμβούλιο – «Τους γαμ…με» (video)

Εκφράσεις που θυμίζουν περισσότερο κερκίδα, παρά συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου καταγράφηκαν στο Μεσολόγγι.

Advertisement

ΑΡΕΣΟΥΝ