Connect with us

Δημοσιεύθηκε

/

Αναλυτικές πληροφορίες με τα μέτρα στήριξης που έχει λάβει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση, λόγω του κοροναϊού, δημοσίευσε σε άρθρο της στην ιστοσελίδα του Ε.Ε.Α, η διακεκριμένη δικηγόρος Σουζάνα Κλημεντίδη.

1ον. Επιχειρήσεις

 Α. Φορολογικά Μέτρα Στήριξης

Δυνατότητα αναστολής καταβολής μέχρι και την 31/08/2020 των οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς και των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες προς τις Δ.Ο.Υ., μέχρι την 30/4/2020.

Δυνατότητα έκπτωσης 25%, για τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς την φορολογική διοίκηση πληρωτέων το μήνα Απρίλιο, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.

Δυνατότητα συμψηφισμού, ποσοστού ύψους 25% της αξίας του ΦΠΑ (πληρωτέο το μήνα Απρίλιο) που θα εξοφληθεί ολοσχερώς και εμπρόθεσμα μέχρι και την 30/4/2020, με οφειλές των ίδιων προσώπων που είναι βεβαιωμένες ή πρόκειται να βεβαιωθούν από τη φορολογική διοίκηση και οι οποίες είναι πληρωτέες από τον Μάιο και μετά.

Για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται από τον Απρίλιο, το ανωτέρω ισχύει εφόσον έχουν καταβληθεί οι υποχρεώσεις ΦΠΑ Μαρτίου.

 Β. Ασφαλιστικά Μέτρα Στήριξης

Δυνατότητα αναστολής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (εργαζομένου και εργοδότη), πληρωτέων τον μήνα Απρίλιο, έως 31/10/2020.

Δυνατότητα αναστολής δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς ΕΦΚΑ έως 31/07/2020.

Διαφήμιση

Η αναστολή αφορά το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών  των εργαζομένων της επιχείρησης.

Γ. Άλλα μέτρα στήριξης

Έκπτωση 40% επί του ενοικίου επαγγελματικής τους στέγης. Το συγκεκριμένο μέτρο που ίσχυε εξαρχής για τις επιχειρήσεις οι οποίες διέκοψαν τη δραστηριότητά τους με κρατική εντολή, ισχύει πλέον και για τις πληγείσες επιχειρήσεις.

Αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ για 45 ημέρες, για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων με τη μορφή Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και I.K.E., οι οποίες δεν απασχολούν ή απασχολούν μέχρι και είκοσι (20) εργαζομένους, έναντι πέντε (5) που προβλέπεται σήμερα.

Δυνατότητα καταβολής του δώρου Πάσχα μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.

Δ. Μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας

Ενίσχυση, ύψους 1 δισ. ευρώ, με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού. Ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν από 1 έως και 500 εργαζόμενους καθώς και για επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, ανεξαρτήτως κλάδου, που δεν απασχολούν εργαζομένους.

Διάθεση 1,8 δισ. μέσα από το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο.

Υλοποίηση εγγυοδοτικού μηχανισμού για χορηγήσεις δανείων κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις με συνολικό ύψος 2 δισ. ευρώ. Το μέτρο, που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα εφαρμοστεί μέσω της έκδοσης εγγυήσεων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σε ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Μέσω μόχλευσης, το συνολικό ύψους των δανείων αναμένεται να ανέλθει έως τα 7 δισ. ευρώ.

Χορήγηση ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη χορήγηση νέων επιχειρηματικών δανείων ύψους 2 δισ. ευρώ

Διαφήμιση

Δημιουργία εγγυοδοτικού μηχανισμού, σε συνεργασία με τον όμιλο της ΕΤΕπ, για δάνεια επενδυτικού σκοπού έως 500 εκατ. ευρώ

Αύξηση των πόρων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κατά 250 εκατ. ευρώ, για τη χορήγηση νέων δανείων σε επιχειρήσεις που πλήττονται με επιδότηση 100% του επιτοκίου για δύο χρόνια

Διευκρινήσεις για τα παραπάνω μέτρα στήριξης

Τα παραπάνω μέτρα στήριξης ισχύουν για επιχειρήσεις που είχαν στις 20/3/2020 ενεργό ΚΑΔ από τους ειδικότερα αναφερόμενους στην Υπουργική Απόφαση ή για τις επιχειρήσεις των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα, από ενεργό κατά την 20η Μαρτίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στην επικαιροποιημένη λίστα, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020 (όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018).

Επιχειρήσεις που, λόγω σφάλματος κατά την προηγούμενη περίοδο, είχαν δηλώσει, ως κύριο ΚΑΔ κάποιον που δεν ανταποκρίνονταν στη βασική και κυριότερη τους δραστηριότητά τους, δίνεται η δυνατότητα να αποκαταστήσουν την ορθότητα της κατάστασης προβαίνοντας σε αναδρομική τροποποίηση κύριου ενεργού ΚΑΔ στις αρμόδιες ΔΟΥ μέχρι και την 24η Απριλίου 2020. Η τροποποίηση είναι εφικτή υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος κύριος ΚΑΔ που δηλώνεται ήταν ήδη δηλωμένος ως δευτερεύων ΚΑΔ στο μητρώο του φορολογομένου και είναι ο ΚΑΔ της επιχείρησης με τα μεγαλύτερα ακαθάριστά έσοδα του φορολογικού έτους 2019. Προς αυτή την κατεύθυνση δρομολογείται σχετική νομοθετική πρωτοβουλία.

Παρέχεται πλέον η δυνατότητα για τις επιχειρήσεις που έχουν υποκατάστημα με ΚΑΔ κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, να συμπεριληφθούν τόσο στο σχήμα αποζημίωσης ειδικού σκοπού των εργαζομένων, των οποίων η σύμβαση τίθεται σε προσωρινή αναστολή, όσο και στο δικαίωμα έκπτωσης 40% επί του μισθώματος του υποκαταστήματος, ανεξαρτήτως του ΚΑΔ κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας της έδρας της επιχείρησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των επιχειρήσεων στα μέτρα στήριξης είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας όλων των εργαζομένων τους.

 

2ον. Ελεύθεροι επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι και Ατομικές Επιχειρήσεις

Α. Φορολογικά Μέτρα Στήριξης

Δυνατότητα αναστολής καταβολής μέχρι και την 31/08/2020 των οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς και των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες προς τις Δ.Ο.Υ., μέχρι την 30/4/2020.

Διαφήμιση

Δυνατότητα έκπτωσης 25%, για τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς την φορολογική διοίκηση πληρωτέες το μήνα Απρίλιο, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.

Δυνατότητα συμψηφισμού, ποσοστού ύψους 25% της αξίας του ΦΠΑ (πληρωτέο το μήνα Απρίλιο) που θα εξοφληθεί ολοσχερώς και εμπρόθεσμα μέχρι και την 30/4/2020, με οφειλές των ίδιων προσώπων που είναι βεβαιωμένες ή πρόκειται να βεβαιωθούν από τη φορολογική διοίκηση και οι οποίες είναι πληρωτέες από τον Μάιο και μετά.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες που εντάσσονται από τον Απρίλιο, το ανωτέρω ισχύει εφόσον έχουν καταβληθεί οι υποχρεώσεις ΦΠΑ Μαρτίου.

Β. Ασφαλιστικά Μέτρα Στήριξης

Δυνατότητα αναστολής καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες, πληρωτέων το μήνα Απρίλιο, σε τέσσερις μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από 30/09/2020.

Για τις ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές, παρέχεται δυνατότητα μείωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.

Δυνατότητα αναστολής των δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ πληρωτέες τον μήνα Απρίλιο έως 31/07/2020.

Γ. Άλλα μέτρα στήριξης

Έκπτωση 40% επί του ενοικίου επαγγελματικής τους στέγης. Το συγκεκριμένο μέτρο που ίσχυε εξαρχής για τις επιχειρήσεις οι οποίες διέκοψαν τη δραστηριότητά τους με κρατική εντολή, ισχύει πλέον και για τις πληγείσες επιχειρήσεις.

Αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ για 45 ημέρες, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων που δεν απασχολούν ή απασχολούν μέχρι και είκοσι (20) εργαζομένους, έναντι πέντε (5) που προβλέπεται σήμερα (προϋπόθεση να μην έχουν υποβάλει τους τελευταίους έξι μήνες μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ).

Διαφήμιση

Για τους επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπεται πρόγραμμα τηλε-κατάρτισης, διάρκειας 30 ημερών, με αμοιβή 600 €.

Δυνατότητα καταβολής του δώρου Πάσχα μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 εφόσον έχουν εργαζόμενους.

Δ. Μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας

Ενίσχυση, ύψους 1 δισ. ευρώ, με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε ατομικές επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού. Ισχύει για όλες τις ατομικές επιχειρήσεις που έχουν από 1 έως και 500 εργαζόμενους.

Διάθεση 1,8 δισ. μέσα από το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο.

Υλοποίηση εγγυοδοτικού μηχανισμού για χορηγήσεις δανείων κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις με συνολικό ύψος 2 δισ. ευρώ. Το μέτρο, που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα εφαρμοστεί μέσω της έκδοσης εγγυήσεων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σε ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Μέσω μόχλευσης, το συνολικό ύψους των δανείων αναμένεται να ανέλθει έως τα 7 δισ. ευρώ.

Χορήγηση ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη χορήγηση νέων επιχειρηματικών δανείων ύψους 2 δισ. ευρώ

Δημιουργία εγγυοδοτικού μηχανισμού, σε συνεργασία με τον όμιλο της ΕΤΕπ, για δάνεια επενδυτικού σκοπού έως 500 εκατ. ευρώ

Αύξηση των πόρων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κατά 250 εκατ. ευρώ, για τη χορήγηση νέων δανείων σε επιχειρήσεις που πλήττονται με επιδότηση 100% του επιτοκίου για δύο χρόνια

3ον. Εργαζόμενοι  

Α. Φορολογικά Μέτρα Στήριξης

Διαφήμιση

Δυνατότητα αναστολής πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών Απριλίου προς την φορολογική διοίκηση για 4 μήνες.

Δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.

Β. Άλλα μέτρα στήριξης

Αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ για 45 ημέρες και πλήρης κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών, επί του ονομαστικού μισθού.

Δικαίωμα έκπτωσης 40% επί του ακινήτου που μισθώνουν, εφόσον αποτελεί κύρια κατοικία.

Μείωση 40% για τα ενοίκια φοιτητών που σπουδάζουν σε πόλεις και περιοχές μακριά από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι φοιτητές να θεωρούνται εξαρτώμενα τέκνα εργαζομένων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας ή που εργάζονται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας τους.

Δώρο Πάσχα μέχρι 30 Ιουνίου 2020. Το ποσοστό του δώρου που αντιστοιχεί στις ημέρες που ο εργαζόμενος βρίσκεται σε προσωρινή αναστολή της σύμβασής του, θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Καταβολή της αντιμισθίας των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΟΑΕΔ (βάσει των ωρών που ορίζει η σύμβαση καθώς και καταβολή της αποζημίωσης για πρακτική άσκηση στους συμβασιούχους μαθητείας ΟΑΕΔ για την περίοδο ισχύος των έκτακτων μέτρων.

Τα παραπάνω μέτρα στήριξης ισχύουν για τους εργαζομένους-μισθωτούς των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε προσωρινή αναστολή.

Ποσοτικοποίηση

Διαφήμιση

Οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί καλύπτουν 800.000 επιχειρήσεις (76% του συνόλου των νομικών προσώπων), 700.000 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων (75% του συνόλου), καθώς και 1,7 εκ μισθωτούς, που καλύπτουν το 81% του συνόλου των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.

4ον. Άνεργοι

Παράταση καταβολής της τακτικής επιδότησης ανεργίας, καθώς και του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και του βοηθήματος ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους για 2 μήνες σε όσους το δικαίωμα επιδότησης έληξε ή θα λήξει το 1ο τρίμηνο του 2020. Για τα επιδόματα ανεργίας που έληξαν τον Απρίλιο θα υπάρξει 2μηνη παράταση.

Αποζημίωση ύψους 800 ευρώ για όσους έχουν απολυθεί ή έχουν αποχωρήσει οικειοθελώς από 1/3/2020 έως 20/3/2020, ανεξάρτητα από το αν είναι δικαιούχοι του επιδόματος τακτικής ανεργίας.

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 400 ευρώ σε 155.000 μακροχρόνια ανέργους. Η συγκεκριμένη δράση αφορά πολίτες που απέκτησαν την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου από 1.4.2019 και μετά.

Άμεση ενεργοποίηση προγράμματος κοινωφελούς εργασίας για 36.500 ανέργους.

5ον. Τραπεζικός Δανεισμός

Αναστολή για 3 μήνες για προθεσμίες που αφορούν:

σε διαδικασίες μετά την υποβολή της αίτησης, καθώς και πληρωμές δόσεων συμφωνημένης ρύθμισης οφειλών στο πλαίσιο της προστασίας 1ης κατοικίας (Ν. 4605/2019) και του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, ομόρρυθμων εταίρων, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών (Ν. 4469/2017).

στο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών από προσωρινή διαταγή ή δικαστική απόφαση στο πλαίσιο του Νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Ν. 3869/2010) Νόμος Κατσέλη.

Δυνατότητα αναστολής για χρονικό διάστημα 3 μηνών για ενήμερα δάνεια άλλων κατηγοριών κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και αξιολόγησης από τον πιστωτή.

Αναστολή καταβολής δόσεων κεφαλαίου (χρεολυσίων) απαιτητών από 17/03/2020 έως τουλάχιστον 30/09/2020 (με κανονική καταβολή συμβατικών τόκων) για τα ενήμερα δάνεια έως 31.12.2019.

Διαφήμιση

Κάλυψη των τόκων υφιστάμενων ενήμερων επιχειρηματικών δανείων για επιχειρήσεις που πλήττονται από την κρίση του κορονοϊού για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο (ΥΠΑΝ, αναμένεται σχετική ΠΝΠ). Συνολικό εκτιμώμενο ύψος 1,2 δισ. ευρώ για να καλυφθούν οι τόκοι ύψους έως και 800.000 ευρώ ανά εταιρεία.

Αναστολή εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου (συναλλαγματικές, επιταγές και γραμμάτια εις διαταγήν) της προθεσμίας εμφάνισης, λήξης και πληρωμής των παραπάνω αξιογράφων.

6ον.  Άλλες ενέργειες

Επιτάχυνση επιστροφών φόρου εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων έως 30.000 ευρώ ανά φορολογία ανά δικαιούχο.

Μείωση ΦΠΑ σε αντισηπτικά, μάσκες, γάντια, σαπούνια κ.ά. από το 24% στο 6%.

Απαλλαγή από δασμούς και ΦΠΑ τα αγαθά τα οποία εισάγονται για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού για το 2020.

Εξαίρεση από τον ΦΠΑ των δωρεών αγαθών που προορίζονται για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Άδεια Ειδικού Σκοπού για δημοσίους υπαλλήλους.

Χορήγηση (έκτακτου) Δώρου Πάσχα σε 000 εργαζομένους στα νοσοκομεία της χώρας, στο ΕΚΑΒ, στο ΕΟΔΥ και στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Ρύθμιση του ζητήματος περί καταβολής διδάκτρων σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια τα οποία έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους: μη υποχρέωση καταβολής ποσών που αντιστοιχούν σε μη παρασχεθείσες υπηρεσίες (π.χ. σίτιση, μεταφορά, αθλητικές δραστηριότητες) και μη υποχρέωση καταβολής του συνολικού ποσού διδάκτρων για την περίοδο αναστολής λειτουργίας εφόσον δεν παρέχεται τηλε-εκπαίδευση.

Πρόβλεψη για παράταση της προστασίας των αστέγων παρέχοντας τους το Επίδομα Στέγασης μετά την απένταξή τους από το πρόγραμμα «Στέγαση και Προστασία».

Διαφήμιση

Ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα με άμεση διάθεση 150 εκ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση μέτρων στήριξης στους κλάδους του πρωτογενούς τομέα που πλήττονται από την κρίση του κορωνοϊού.

 

Γράφει η Σουζάνα Κλημεντίδη, Δικηγόρος – Νομικός Συνεργάτης του Ε.Ε.Α

ΠΗΓΗ

{loadmoduleid 629} {loadmoduleid 620}

GHOSTFILM MEDIA PRODUCTION

Εταιρικά Βίντεο

VIRAL NEWS

Η Μπαρτσελόνα έκλεισε τη συμφωνία χρηματοδότησης του «Espai Barca» Η Μπαρτσελόνα έκλεισε τη συμφωνία χρηματοδότησης του «Espai Barca»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ8 μήνες πριν

Η Μπαρτσελόνα έκλεισε τη συμφωνία χρηματοδότησης του «Espai Barca»

To σχέδιο προβλέπει 20 επενδυτές με 1,450 δισ. ευρώ, ποσό που καλύπτει το κόστος των εργασιών του σχεδίου

Λισαβόνα: Ακτιβιστές μάζεψαν 650.000 αποτσίγαρα και τα στοίβαξαν σε πλατεία Λισαβόνα: Ακτιβιστές μάζεψαν 650.000 αποτσίγαρα και τα στοίβαξαν σε πλατεία
ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ8 μήνες πριν

Λισαβόνα: Ακτιβιστές μάζεψαν 650.000 αποτσίγαρα και τα στοίβαξαν σε πλατεία

Ακτιβιστές για την προστασία του περιβάλλοντος συνέλεξαν περίπου 650.000 αποτσίγαρα και τα στοίβαξαν την Κυριακή σε μια πλατεία, στο κέντρο...

Ο αθλητής Franz Müllner τράβηξε ένα τρένο 81 τόνων για δέκα μέτρα και 60 εκατοστά σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ. Ο αθλητής Franz Müllner τράβηξε ένα τρένο 81 τόνων για δέκα μέτρα και 60 εκατοστά σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ.
ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ8 μήνες πριν

Franz Müllner: Τράβηξε τρένο 81 τόνων για δέκα μέτρα

Ο αθλητής Franz Müllner τράβηξε ένα τρένο 81 τόνων για δέκα μέτρα και 60 εκατοστά σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ

Η Χάρις Αλεξίου βρέθηκε καλεσμένη στο «Στούντιο 4» Η Χάρις Αλεξίου βρέθηκε καλεσμένη στο «Στούντιο 4»
YOUTUBE8 μήνες πριν

Η Χάρις Αλεξίου στον καναπέ του «Στούντιο 4»

Η Χάρις Αλεξίου βρέθηκε καλεσμένη στο «Στούντιο 4» και μίλησε για την πορεία της στο τραγούδι, την οικογένειά της και...

Ο αισθησιακός χορός της Heidi Klum, που αναστάτωσε τους θαυμαστές της στο Instagram Ο αισθησιακός χορός της Heidi Klum, που αναστάτωσε τους θαυμαστές της στο Instagram
SOCIAL NEWS8 μήνες πριν

Heidi Klum: Το supermodel έβαλε “φωτιά” στο Instagram τον αισθησιακό χορό του

Ο αισθησιακός χορός της Heidi Klum, που αναστάτωσε τους θαυμαστές της στο Instagram. Δείτε την ανάρτηση του supermodel

Διαφήμιση

ΑΡΕΣΟΥΝ