Connect with us

Δημοσιεύθηκε

/

Η πρώτη εγκύκλιος σε σχέση με το ασφαλιστικό, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το πρόγραμμα στήριξης, εκδόθηκε από το υπουργείο Εργασίας.

Στην εγκύκλιο αναφέρονται οι μεταβολές στα καταβαλλόμενα ποσά σύνταξης λόγω γήρατος για όσους συνταξιοδοτούνται από 1η Ιουλίου 2015 και μετά, καθώς και στα όρια ηλικίας, όπως προβλέπονται από το μνημόνιο.

Σταδιακά αυξάνονται τα όρια ηλικίας πλήρους και μειωμένης συνταξιοδότησης, έτσι ώστε το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για πλήρη σύνταξη από 01.01.2022 να είναι το 62ο έτος με 40 χρόνια, ή το 67ο έτος με 15 χρόνια.

Από τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις εξαιρούνται οι υπαγόμενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, καθώς και οι μητέρες και οι χήροι πατέρες, ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.

Ακόμα, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο του υπουργείου Επικρατείας, «θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα στους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας, όπου αυτό προβλέπεται, δεν θίγονται και δύνανται να ασκηθούν οποτεδήποτε».

Η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας έχει ως εξής:

«Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94, τεύχος Α΄/14.8.2015 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4336/2015 “Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης”. Με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ανωτέρω νόμου αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε η παράγραφος 27 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80, Α΄). Έτσι, με την ανωτέρω διάταξη επέρχονται μεταβολές ως προς τα καταβαλλόμενα ποσά σύνταξης λόγω γήρατος για όσους συνταξιοδοτούνται από 1.7.2015 και μετά, οι οποίοι είναι δικαιούχοι των κατωτάτων ορίων σύνταξης, και τροποποιείται η πρώτη περίοδος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115, Α΄). Επίσης, με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94, Α΄) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε η παράγραφος 30 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80, Α΄).

Ειδικότερα: α. Με την περίπτωση 1α της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν.4336/2015 προβλέπεται ότι όσων η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος από τους Οργανισμούς Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης αρχίζει από την 1.7.2015 και εφεξής, λαμβάνουν μόνον το ποσό της σύνταξης που προκύπτει βάσει των οικείων καταστατικών και γενικών διατάξεων 2 (οργανικό ποσό). Εάν το προκύπτον οργανικό ποσό σύνταξης είναι κατώτερο του εκάστοτε προβλεπόμενου κατωτάτου ορίου, τότε χορηγείται το οργανικό αυτό ποσό σύνταξης. Μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010, καταβάλλεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσό του κατωτάτου ορίου σύνταξης. Σε περίπτωση, βέβαια, που το οργανικό ποσό σύνταξης υπερβαίνει το ποσό του κατωτάτου ορίου σύνταξης, τότε εξ’ αρχής καταβάλλεται το οργανικό ποσό σύνταξης.

β. Με την περίπτωση 1β της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν.4336/2015 τροποποιείται η πρώτη περίοδος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.3863/2010 (Α΄115) . Έτσι, ο υπολογισμός της σύνταξης βάσει του άρθρου 4 του ν. 3863/2010 ισχύει για τους υπαχθέντες σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο έως και την 31.12.2010 των οποίων η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας αρχίζει από 1.1.2015 .

γ. Με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν.4336/2015, με την οποία αντικαθίσταται, αφ’ ης ίσχυσε, η παράγραφος 30 του άρθρου 1 του ν.4334/2015, προβλέπεται ότι τα ποσά κατωτάτων ορίων σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, που καταβάλλονται από τους οργανισμούς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, όπως αυτά προβλέπονται από τις οικείες καταστατικές και γενικές διατάξεις, διατηρούνται μέχρι και 31.12.2021 στο ύψος που ισχύει την 31.7.2015.

Διαφήμιση

δ. Με την υποπαράγραφο Ε3 προβλέπεται η σταδιακή σύμφωνα με τους πίνακες 1 και 2 αύξηση των ορίων ηλικίας πλήρους και μειωμένης συνταξιοδότησης . Ειδικότερα, ορίζεται ότι από 01.01.2022 ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος για τους ασφαλισμένους όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, το 62ο έτος της ηλικίας (με 12.000 ημέρες ασφάλισης ή 40 έτη) και το 67ο έτος της ηλικίας (με 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης), με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010 (11,Α).

Επιπλέον, από την ίδια ως άνω ημερομηνία, προβλέπεται ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, όπου αυτή προβλέπεται σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, για όλους τους ασφαλισμένους των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, το 62ο έτος της ηλικίας με 4.500 ημέρες ή 15 έτη ασφάλισης. Στις περιπτώσεις που δεν έχει θεμελιωθεί δικαίωμα πλήρους ή μειωμένης σύνταξης, τα όρια ηλικίας αυξάνονται σταδιακά έως την 01.01.2022 στα προβλεπόμενα από τις ανωτέρω παραγράφους 1α και 1β, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν.3863/2010 (115, Α΄), σύμφωνα με τους πίνακες του άρθρου αυτού. Από τις ανωτέρω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι υπαγόμενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα καθώς και οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.

Τέλος, ορίζεται ότι θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα στους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας, όπου αυτό προβλέπεται, δεν θίγονται και δύνανται να ασκηθούν οποτεδήποτε. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω ενημέρωση ή διευκρίνιση επί των ανωτέρω διατάξεων».

GHOSTFILM MEDIA PRODUCTION

Εταιρικά Βίντεο

VIRAL NEWS

Η Μπαρτσελόνα έκλεισε τη συμφωνία χρηματοδότησης του «Espai Barca» Η Μπαρτσελόνα έκλεισε τη συμφωνία χρηματοδότησης του «Espai Barca»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ1 έτος πριν

Η Μπαρτσελόνα έκλεισε τη συμφωνία χρηματοδότησης του «Espai Barca»

To σχέδιο προβλέπει 20 επενδυτές με 1,450 δισ. ευρώ, ποσό που καλύπτει το κόστος των εργασιών του σχεδίου

Λισαβόνα: Ακτιβιστές μάζεψαν 650.000 αποτσίγαρα και τα στοίβαξαν σε πλατεία Λισαβόνα: Ακτιβιστές μάζεψαν 650.000 αποτσίγαρα και τα στοίβαξαν σε πλατεία
ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ1 έτος πριν

Λισαβόνα: Ακτιβιστές μάζεψαν 650.000 αποτσίγαρα και τα στοίβαξαν σε πλατεία

Ακτιβιστές για την προστασία του περιβάλλοντος συνέλεξαν περίπου 650.000 αποτσίγαρα και τα στοίβαξαν την Κυριακή σε μια πλατεία, στο κέντρο...

Ο αθλητής Franz Müllner τράβηξε ένα τρένο 81 τόνων για δέκα μέτρα και 60 εκατοστά σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ. Ο αθλητής Franz Müllner τράβηξε ένα τρένο 81 τόνων για δέκα μέτρα και 60 εκατοστά σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ.
ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ1 έτος πριν

Franz Müllner: Τράβηξε τρένο 81 τόνων για δέκα μέτρα

Ο αθλητής Franz Müllner τράβηξε ένα τρένο 81 τόνων για δέκα μέτρα και 60 εκατοστά σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ

Η Χάρις Αλεξίου βρέθηκε καλεσμένη στο «Στούντιο 4» Η Χάρις Αλεξίου βρέθηκε καλεσμένη στο «Στούντιο 4»
YOUTUBE1 έτος πριν

Η Χάρις Αλεξίου στον καναπέ του «Στούντιο 4»

Η Χάρις Αλεξίου βρέθηκε καλεσμένη στο «Στούντιο 4» και μίλησε για την πορεία της στο τραγούδι, την οικογένειά της και...

Ο αισθησιακός χορός της Heidi Klum, που αναστάτωσε τους θαυμαστές της στο Instagram Ο αισθησιακός χορός της Heidi Klum, που αναστάτωσε τους θαυμαστές της στο Instagram
SOCIAL NEWS1 έτος πριν

Heidi Klum: Το supermodel έβαλε “φωτιά” στο Instagram τον αισθησιακό χορό του

Ο αισθησιακός χορός της Heidi Klum, που αναστάτωσε τους θαυμαστές της στο Instagram. Δείτε την ανάρτηση του supermodel

Διαφήμιση

ΑΡΕΣΟΥΝ