Connect with us

Published

on

Το περασμένο έτος σηματοδοτήθηκε η 10η επέτειος της κρίσης των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων το 2007 και η 20η επέτειος της οικονομικής κρίσης στη Νοτιοανατολική Ασία.

Θα ήταν χρήσιμο να γίνει απολογισμός και να αναθεωρηθεί η πορεία αυτής της δεκαετίας κρίσης και τα μέτρα κατά της κρίσης που χρησιμοποιήθηκαν ως απάντηση.

Η κρίση στις ΗΠΑ

Η κρίση στην αμερικανική αγορά ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων επέκτεινε την κρίση στις μεγάλες παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές – τις ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ιαπωνία – τον Αύγουστο του 2007, εξελισσόμενη σε παγκόσμια κρίση μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2008.

Οι μεγάλες οικονομίες κινητοποίησαν όλους τους πόρους τους σε μεγάλης κλίμακας επεκτατικές πολιτικές για την καταπολέμηση αυτού.

Advertisement

Μέχρι το τέλος του 2009, κρίθηκε ότι η κρίση τελείωσε, ξεκινώντας από την εποχή μετά την κρίση. Αλλά, σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, ξέσπασε η κρίση του ελληνικού χρέους. Αυτή η κρίση εντατικοποιήθηκε και αυξήθηκε αμέσως, αντλώντας από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τελικά εξελίχθηκε στην ευρωπαϊκή κρίση χρέους.
Τον Αύγουστο του 2011, ενώ οι αγορές εξακολουθούσαν να ξετυλίγονται, η κρίση των χρεωστικών ορίων των ΗΠΑ στο Κογκρέσο έπληξε τον κόσμο, γεγονός που εν μέρει ώθησε την Standard & Poor’s να υποβιβαστεί για πρώτη φορά στην αμερικανική ιστορία την πιστοληπτική ικανότητα AAA της χώρας.

Ως απάντηση σε αυτές τις διαδοχικές κρίσεις, οι ανεπτυγμένες χώρες έχουν επανειλημμένα καταφύγει στην ποσοτική χαλάρωση (QE) – από την οικονομική κρίση της περιόδου 2007-2008, το αμερικανικό Συμβούλιο Federal Reserve εξέδωσε τρεις γύρους QE, με περιουσιακά στοιχεία που αγοράστηκαν ύψους περίπου 3,9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διενήργησε μια σειρά μακροπρόθεσμων πράξεων αναχρηματοδότησης, εισήγαγε ένα σχέδιο άμεσης νομισματικής συναλλαγής και επέκτεινε δραματικά την πολιτική της σχετικά με την αγορά QE τον Μάρτιο του 2015. Η Τράπεζα της Αγγλίας και η Τράπεζα της Ιαπωνίας έχουν αυξήσει σημαντικά τα σχέδια αγοράς περιουσιακών στοιχείων. Με τη σειρά τους, αυτά τα ερεθίσματα προκάλεσαν αναταράξεις στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές.

Αυτές οι κρίσεις μπορούν να αναχθούν στην περίοδο της μη ισορροπημένης παγκοσμιοποίησης πριν από το 2007 – η ‘Παγκοσμιοποίηση 3.0’. Η παγκοσμιοποίηση δεν διατηρεί τη συνεχή ανάπτυξη και ευημερία, είναι διακεκομμένη από στασιμότητα, απόσυρση και ακόμη και κατάρρευση.

Στη σύγχρονη ιστορία, υπήρξαν τρία κύματα ανάπτυξης στην παγκοσμιοποίηση: η παγκοσμιοποίηση 1.0, η εποχή της εξερεύνησης, η παγκοσμιοποίηση 2.0, η εποχή του Ηνωμένου Βασιλείου και της στερλίνας, και η παγκοσμιοποίηση 3.0, η εποχή των ΗΠΑ και του δολαρίου ΗΠΑ.

Advertisement

Η παγκοσμιοποίηση παρουσίασε επίσης τρεις σημαντικές εμπορικές και οικονομικές ανισορροπίες στις πραγματικές και οικονομικές οικονομίες: μεταξύ Κίνας και Ηνωμένου Βασιλείου, Ευρώπης και ΗΠΑ, Ασίας και ΗΠΑ.

Οι σημερινές ανισορροπίες έχουν προκληθεί από την παγκοσμιοποίηση των ΗΠΑ και του δολαρίου ΗΠΑ.

Οι ανισορροπίες στην παγκόσμια πραγματική οικονομία είναι τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές.
Οι εσωτερικές ανισορροπίες είναι ορατές στις οικονομίες που πλήττονται σοβαρά από κρίσεις χρέους, όπως οι ΗΠΑ και οι χώρες Piigs – η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Ιρλανδία, η Ελλάδα και η Ισπανία, δεν εκπληρώνουν τις ανάγκες τους για την αντιμετώπιση των ελλειμμάτων.

Ως αποτέλεσμα, τα δημόσια έσοδα μειώνονται κάτω από τις δαπάνες και οι ιδιωτικές αποταμιεύσεις κάτω από την κατανάλωση. Αντίθετα, άλλες χώρες – πολλές στην Ασία – εργάζονται ενεργά για να εξοικονομήσουν χρήματα.

Οι εξωτερικές ανισορροπίες περιλαμβάνουν τα εμπορικά ελλείμματα, όπως αυτά μεταξύ των ΗΠΑ, τα οποία έχουν μακροπρόθεσμο εμπορικό έλλειμμα που οδήγησε στην εκροή κεφαλαίων, και η Κίνα, η οποία διαθέτει εμπορικό πλεόνασμα για τη συσσώρευση αμερικανικών δολαρίων.

Advertisement

Οι οικονομικές και οικονομικές ανισορροπίες στον κόσμο οφείλονται σε προβλήματα στο διεθνές νομισματικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των ανισορροπιών σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο «κεντρο-περιφέρειας».

Η παγκόσμια ανισορροπία μεταξύ κεντροανατολικών περιφερειών επιτρέπει στις ΗΠΑ να αξιοποιήσουν την κεντρική θέση τους στο διεθνές νομισματικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα για να αποκτήσουν πόρους με χαμηλό κόστος παγκοσμίως για να διατηρήσουν και να μεγεθύνουν την ανισορροπία στην πραγματική οικονομία ενώ ελέγχουν τις περιφερειακές χώρες.

Ανισορροπία που οδηγεί σε υπερκατανάλωση

Η αμερικανικη κρίση στεγαστικών δανείων και κρίση χρέους είναι η εκδήλωση της ανισορροπίας μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Οι αναπτυσσόμενες χώρες – όπως η Κίνα, στην Ανατολή – χαρακτηρίζονται από εξαγωγικές οικονομίες, ενώ οι ανεπτυγμένες χώρες – όπως οι ΗΠΑ, στη Δύση – χαρακτηρίζονται από υπερκατανάλωση.

Η ευρωπαϊκή κρίση χρέους αντικατοπτρίζει την ανισορροπία του βορρά-νότου στην ευρωζώνη – ο νότος, όπως εκπροσωπείται από την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία, είναι πρόωροι καταναλωτές, ενώ ο βορράς, συμπεριλαμβανομένων χωρών όπως η Γερμανία, είναι οι ‘παραγωγοί’. Το πλεονέκτημά τους ως προς το κόστος κατά την εξαγωγή παρέμεινε λόγω των ελάχιστων αυξήσεων των μισθών τα τελευταία 10 χρόνια.

Αυτές οι ανισορροπίες Ανατολής-Δύσης και Βορρά-Νότου έχουν αναπροσανατολίσει τα έθνη, επιχειρήσεις, ιδιώτες και κεντρικές τράπεζες. ..Οι κρίσεις μπορεί τώρα να έρθουν σε αναδυόμενες αγορές οι οποίες έχουν δανειστεί μεγάλα ποσά σε αποθεματικά νομίσματα, ενώ βγάζουν το αντίστοιχο τοπικό νόμισμα για να παράσχουν στήριξη.

Advertisement

Μόλις η Ομοσπονδιακή Τράπεζα Επενδύσεων αυξήσει τα επιτόκια, το κεφάλαιο αυτό θα διαρρεύσει από αναδυόμενες αγορές και ενδεχομένως θα προκαλέσει μια νομισματική κρίση. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, οι ισολογισμοί των διευρυνόμενων κεντρικών τραπεζών θα καλυφθούν τελικά…

Από τη σκοπιά της παγκόσμιας προοπτικής, η παγκοσμιοποίηση πριν από την κρίση ήταν ασύμμετρη και οφειλόταν στους αυξανόμενους δεσμούς μεταξύ της πραγματικής οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού τομέα, γεγονός που προκάλεσε σε κάποιο βαθμό τρεις ξεχωριστές κρίσεις – την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και την κρίση του χρέους των ΗΠΑ και της ευρωζώνης

Αποπαγκοσμιοποίηση ή Παγκοσμιοποίηση 4.0;

Από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, η απογοήτευση αυξάνεται. Η αποπαγκοσμιοποίηση κέρδισε τις εντυπώσεις το 2016 με την εκλογή του Donald Trump ως Προέδρου των ΗΠΑ, αλλά η σκανδάλη της μπορεί να θεωρηθεί ως η κρίση των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων και έχει κλιμακωθεί από τότε που ξέσπασε η κρίση του χρέους της ευρωζώνης και των ΗΠΑ.

Ένα αναδυόμενο φαινόμενο κατά της παγκοσμιοποίησης αποδεικνύεται από τον αυξανόμενο εμπορικό προστατευτισμό, από τη μείωση του ετήσιου παγκόσμιου εμπορικού ρυθμού, από την εύθραυστη και άνιση παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη, τη μερική περιθωριοποίηση των πολυμερών εμπορικών συστημάτων και από την πρόσφατη σειρά μαύρων κύκνων…

Υπάρχουν σκέψεις για παγκοσμιοποίηση 4.0, που ‘σκοπεύει να διορθώσει τις ελλείψεις που είναι εγγενείς στην παγκοσμιοποίηση 3.0′, μέσα απο την αναδιάρθρωση της Κίνας.

Advertisement
Ο Shao Yu ειναι αναλυτής
(Πηγη IFF China Report 2018)
www.new-economy.gr

Advertisement
ΣΧΟΛΙΑ

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

OPEN YOUR MIND

Μπιλ Γκέιτς: «Δεν θα επιστρέψουμε στο φυσιολογικό»

O δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, εκτιμά ότι τα πρώτα εμβόλια κατά του νέου κορωνοϊού θα είναι διαθέσιμα στις αρχές του 2021.

Published

on

O δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, εκτιμά ότι τα πρώτα εμβόλια κατά του νέου κορωνοϊού θα είναι διαθέσιμα στις αρχές του 2021.

Μιλώντας στον αρχισυντάκτη της Yahoo Finance, o Γκέιτς εκτίμησε ότι θα υπάρχει εμβόλιο «νωρίτερα από ό,τι νομίζουμε, στις αρχές του νέου έτους».

Με λίγη τύχη θα έχουμε δύο ή τρία από τα έξι εμβόλια που βρίσκονται στην τρίτη φάση κλινικών δοκιμών αυτήν τη στιγμή. Το εμβόλιο της Pfizer είναι πιθανό να είναι το πρώτο – πρόκειται για έμπειρη εταιρεία εμβολίων και έχουν σχεδιάσει τη μελέτη τους πολύ καλά».

Ο Γκέιτς εκτιμά επίσης ότι η AstraZeneca, βρετανική φαρμακοβιομηχανία που πιθανότατα θα παρέχει στην Αυστραλία εμβόλια κατά της Covid-19 -σε περίπτωση που κριθούν επιτυχείς οι δοκιμές- καθώς και οι Johnson και Johnson, Novavax, Moderna και Sanofi- θα προχωρήσουν στην παραγωγή εμβολίων στις αρχές του 2021.

Advertisement

«Δεν θα επιστρέψουμε στο φυσιολογικό»

Σύμφωνα με τον συνιδρυτή της Microsoft, θα πρέπει να εμβολιαστεί το 70% του πληθυσμού «προκειμένου να μειωθούν οι αριθμοί (σ.σ. των κρουσμάτων), ενώ όσο υφίσταται η νόσος «ο κίνδυνος επανεμφάνισης και επαναμόλυνσης θα είναι παρών».

Όπως εξήγησε, ο μαζικός εμβολιασμός θα μπορούσε να αποδειχθεί δύσκολος καθώς «πολλοί άνθρωποι έχουν αρχίσει να διακινούν επιβλαβείς θεωρίες συνωμοσίας για τα πιθανά εμβόλια».

«Το κύμα των θεωριών συνωμοσίας για το εμβόλιο που συχνά αναφέρονται σε μένα ή τον Άντονι Φάουτσι (σ.σ. κορυφαίος επιδημιολόγος των ΗΠΑ), βασίζεται σε κακές προθέσεις, γεγονός που δεν περίμενα», είπε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του ότι υπάρχει ένα 30% που καταλαβαίνει ότι το εμβόλιο είναι προς όφελος και των υπολοίπων ανθρώπων».

Μεταξύ άλλων δήλωσε ότι είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστούν εμβόλια και για τις φτωχότερες χώρες.

Advertisement
Περισσότερα

OPEN YOUR MIND

Άλντους Χάξλεϊ : Δούλοι με τη συναίνεσή σας!

Ο Άλντους Χάξλεϊ, συγγραφέας του «θαυμαστός καινούργιος κόσμος», προειδοποιούσε την ανθρωπότητα ήδη από το 1962 : «Μόνο ένα μεγάλο λαϊκό κίνημα υπέρ της αποκέντρωσης της εξουσίας και της αυτοοργάνωσης μπορεί να σταματήσει τη σημερινή τάση προς ολοκληρωτισμό

Published

on

Ο Άλντους Χάξλεϊ, συγγραφέας του «θαυμαστός καινούργιος κόσμος», προειδοποιούσε την ανθρωπότητα ήδη από το 1962 : «Μόνο ένα μεγάλο λαϊκό κίνημα υπέρ της αποκέντρωσης της εξουσίας και της αυτοοργάνωσης μπορεί να σταματήσει τη σημερινή τάση προς ολοκληρωτισμό

Ένα πραγματικά αποτελεσματικό ολοκληρωτικό κράτος θα είναι αυτό στο οποίο το ισχυρό διευθυντήριο των πολιτικών αρχηγών και της στρατιάς των μάνατζερ ελέγχουν έναν πληθυσμό σκλάβων χωρίς να χρειάζεται να ασκήσουν εξαναγκασμό, γιατί θα τους αρέσει η σκλαβιά τους. Και το να τους αρέσει η σκλαβιά τους έχει ανατεθεί από τα σημερινά ολοκληρωτικά κράτη σε υπουργεία προπαγάνδας, στους εκδότες και τους μηντιάρχες και στους δασκάλους και καθηγητές.»

Advertisement
Περισσότερα

OPEN YOUR MIND

Τρεις έφηβοι που αλλάζουν τον κόσμο προς το καλύτερο

Από τη νεολαία έρχονται παραδείγματα ανθρώπων που δείχνουν στον κόσμο πώς μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο, αφού δεν χρειάζεται μόνο να έχεις ιδιαίτερες γνώσεις και πείρα, αλλά μερικές φορές τα μόνα που απαιτούνται είναι αποφασιστικότητα και γενναιότητα!

Published

on

Από τη νεολαία έρχονται παραδείγματα ανθρώπων που δείχνουν στον κόσμο πώς μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο, αφού δεν χρειάζεται μόνο να έχεις ιδιαίτερες γνώσεις και πείρα, αλλά μερικές φορές τα μόνα που απαιτούνται είναι αποφασιστικότητα και γενναιότητα!

Έτσι, η Dafne Almazán από το Μεξικό είναι η νεότερη ψυχολόγος στον κόσμο και δασκάλα που αγωνίζεται για να έχουν τα παιδιά την εκπαίδευση που τους αξίζει, η Greta Thunberg από την Σουηδία έχει εμπνεύσει τις νέες γενιές να αγωνισθούν για το περιβάλλον και η Gitanjali Rao βοηθάει τους κατοίκους του Φλιντ στο Μίσιγκαν των Η.Π.Α. που πλήττεται εδώ και χρόνια από την κρίση του μολυσμένου νερού.
Πηγή: Great Big Story

Περισσότερα

GHOSTFILM MEDIA PRODUCTION

Εταιρικά Βίντεο

VIRAL NEWS

Βρέθηκε το ναυάγιο του θρυλικού πλοίου Endurance Βρέθηκε το ναυάγιο του θρυλικού πλοίου Endurance
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ7 μήνες ago

Ανταρκτική: Βρέθηκε το ναυάγιο του θρυλικού πλοίου Endurance

Έπειτα από 106 χρόνια στον πυθμένα της θάλασσας Weddell, το θρυλικό πλοίο «Endurance» του εξερευνητή της Ανταρκτικής, Sir Ernest Shackleton,...

- Ο Πούτιν προειδοποίησε τη Δύση ότι θα υπάρξουν «συνέπειες που δεν έχουν δει ποτέ», αν υπάρξει απόπειρα παρέμβασης - Ο Πούτιν προειδοποίησε τη Δύση ότι θα υπάρξουν «συνέπειες που δεν έχουν δει ποτέ», αν υπάρξει απόπειρα παρέμβασης
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ7 μήνες ago

Ουκρανία: Ξεκίνησε ο πόλεμος – Έκτακτο διάγγελμα τα ξημερώματα από τον Πούτιν

Νωρίτερα, σε έκτακτο διάγγελμά του ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε την έναρξη στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία, ζητώντας από τους ουκρανούς στρατιώτες...

Οι Νέες συγκλονιστικές εικόνες από την στιγμή της προσεδάφισης του Perseverance στον πλανήτη Άρη Οι Νέες συγκλονιστικές εικόνες από την στιγμή της προσεδάφισης του Perseverance στον πλανήτη Άρη
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ2 έτη ago

Perseverance: Το ρόβερ της NASA έστειλε στη Γη τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες του από τον Άρη

Ιστορία γράφει το Perseverance που προσγειώθηκε στον ‘Αρη και έχει στείλει ήδη τις πρώτες εικόνες από την προσεδάφισή του η...

«Η Ευρώπη από Ψηλά» μέσα από τον φακό του National Geographic «Η Ευρώπη από Ψηλά» μέσα από τον φακό του National Geographic
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ2 έτη ago

«Η Ευρώπη από Ψηλά» μέσα από τον φακό του National Geographic

Τα εντυπωσιακά εναέρια πλάνα του National Geographic αποκαλύπτουν μια άλλη πλευρά της Ευρώπης, μέσα από το 2ο κύκλο της σειράς-ντοκιμαντέρ.

Europa League: Καθάρισε με 4άρα η Μάντσεστερ Γιουν., κοντά στον αποκλεισμό η Νάπολι Europa League: Καθάρισε με 4άρα η Μάντσεστερ Γιουν., κοντά στον αποκλεισμό η Νάπολι
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ2 έτη ago

Europa League: Σαρωτική Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ…καθάρισε με 4άρα την Σοσιεδάδ

Με εξαιρετικούς Φερνάντες και Ράσφορντ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ουσιαστικά εξασφάλισε την πρόκριση κόντρα στη Σοσιεδάδ.

Επιστήμονες κατάφεραν να «χακάρουν» τα όνειρα Επιστήμονες κατάφεραν να «χακάρουν» τα όνειρα
ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ2 έτη ago

Επιστήμονες κατάφεραν να «χακάρουν» τα όνειρα

Επιστήμονες κατάφεραν να… «χακάρουν» τα όνειρα και απέδειξαν ότι είναι εφικτός ο διάλογος με κάποιον που ονειρεύεται.

Η σατιρική διαφήμιση της Τούνμπεργκ για την προσεδάφιση στον Άρη Η σατιρική διαφήμιση της Τούνμπεργκ για την προσεδάφιση στον Άρη
PEOPLE2 έτη ago

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ ξαναχτυπά: Το σατιρικό σποτ για τα «διαστημικά όνειρα»

Εν αναμονή της προσεδάφισης του Perseverance rover της NASA στον Άρη, η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ εκμεταλλεύθηκε την ευκαιρία για...

Πρώην καζίνο του Ντόναλντ Τραμπ κατεδαφίστηκε με ελεγχόμενη έκρηξη Πρώην καζίνο του Ντόναλντ Τραμπ κατεδαφίστηκε με ελεγχόμενη έκρηξη
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ2 έτη ago

Πρώην καζίνο του Ντόναλντ Τραμπ κατεδαφίστηκε με ελεγχόμενη έκρηξη

Ένα από τα παλαιότερα ξενοδοχεία-καζίνο του Ντόναλντ Τραμπ στο Ατλάντικ Σίτι κατεδαφίστηκε την Τετάρτη και η όλη διαδικασία καταγράφηκε σε...

Επιστάτης θυσίασε αγελάδα επειδή δεν έβρισκε... εργάτες - «Ξέρετε πόσο δύσκολο ήταν;» Επιστάτης θυσίασε αγελάδα επειδή δεν έβρισκε... εργάτες - «Ξέρετε πόσο δύσκολο ήταν;»
PEOPLE2 έτη ago

Απίστευτο: Επιστάτης θυσίασε αγελάδα επειδή δεν έβρισκε… εργάτες – «Ξέρετε πόσο δύσκολο ήταν;»

Η απίστευτη θυσία της αγελάδας έγινε στο Καζακστάν.

Σκηνές... απείρου κάλλους σε δημοτικό συμβούλιο - «Τους γαμ…με» (video) Σκηνές... απείρου κάλλους σε δημοτικό συμβούλιο - «Τους γαμ…με» (video)
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ2 έτη ago

Σκηνές… απείρου κάλλους σε δημοτικό συμβούλιο – «Τους γαμ…με» (video)

Εκφράσεις που θυμίζουν περισσότερο κερκίδα, παρά συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου καταγράφηκαν στο Μεσολόγγι.

Advertisement

ΑΡΕΣΟΥΝ