Connect with us

Published

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα ένα σχέδιο δράσης σχετικά με τα μέσα αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι τεχνολογικές καινοτομίες στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (FinTech).

Η Ευρώπη πρέπει να γίνει ένας παγκόσμιος κόμβος για τη χρηματοοικονομική τεχνολογία, ώστε οι επιχειρήσεις και οι επενδυτές της ΕΕ να μπορούν να αξιοποιούν πλήρως τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η ενιαία αγορά σε αυτόν τον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα. Ως πρώτη σημαντική ενέργεια στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου, η Επιτροπή προτείνει επίσης νέους κανόνες που θα βοηθήσουν τις πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης (crowdfunding) να αναπτυχθούν σε ολόκληρη την ενιαία αγορά της ΕΕ.

Το σημερινό σχέδιο δράσης έχει ως στόχο να δώσει στον χρηματοπιστωτικό τομέα τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τις ταχέως εξελισσόμενες νέες τεχνολογίες, όπως την τεχνολογία blockchain, την τεχνητή νοημοσύνη και τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους. Ταυτόχρονα, επιδιώκει να καταστήσει τις αγορές ασφαλέστερες και ευκολότερα προσβάσιμες για νέους παράγοντες, κάτι που θα ωφελήσει τους καταναλωτές, τους επενδυτές, τις τράπεζες, καθώς και τις νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις. Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει ένα πανευρωπαϊκό σήμα για τις πλατφόρμες, ώστε μια πλατφόρμα που έχει λάβει άδεια σε ένα κράτος μέλος να μπορεί να δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την ΕΕ.

Το σχέδιο δράσης εντάσσεται στις προσπάθειες της Επιτροπής να οικοδομήσει μια Ένωση Κεφαλαιαγορών και μια πραγματική ενιαία αγορά χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για τους καταναλωτές. Αποτελεί επίσης μέρος της προσπάθειας για τη δημιουργία μιας Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς. Στόχος της Επιτροπής είναι να αποκτήσουν οι κανόνες της ΕΕ πιο μακρόπνοο προσανατολισμό και να προσαρμοστούν στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Advertisement

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος αρμόδιος για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε: «Για να μπορούν οι ευρωπαϊκές καινοτόμες επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, χρειάζονται πρόσβαση σε κεφάλαια, χώρο για πειραματισμό και δυνατότητες ανάπτυξης. Αυτή είναι η βασική παραδοχή του σχεδίου δράσης για τη χρηματοοικονομική τεχνολογία. (Fintech). Η άδεια της ΕΕ για την πληθοχρηματοδότηση θα βοηθήσει τις σχετικές πλατφόρμες να αναπτυχθούν στην Ευρώπη. Θα τις βοηθήσει να φέρνουν σε επαφή επενδυτές και επιχειρήσεις απ΄όλη την ΕΕ δίνοντας έτσι περισσότερες ευκαιρίες στις επιχειρήσεις και τους επενδυτές να προβάλλουν τις ιδέες τους σε μια ευρύτερη βάση χρηματοδοτών.

Ο Γίρκι Κατάινεν, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος αρμόδιος για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα, δήλωσε: «Οι νέες τεχνολογίες μετασχηματίζουν τον χρηματοοικονομικό κλάδο αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο πρόσβασης σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, όπως η πληθοχρηματοδότηση και η δανειοδότηση μεταξύ ιδιωτών, συνδέουν απευθείας τις αποταμιεύσεις με τις επενδύσεις και διευκολύνουν την πρόσβαση καινοτόμων επιχειρηματιών, καθώς και νεοφυών και μικρών επιχειρήσεων στην αγορά. Ο στόχος αυτός βρίσκεται στον πυρήνα της Ένωσης Κεφαλαιαγορών.»

Η Μαρίγια Γκάμπριελ, Επίτροπος αρμόδια για την Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία, δήλωσε: «Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν αντίκτυπο σε ολόκληρη την οικονομία μας – τόσο στους πολίτες όσο και στις επιχειρήσεις. Τεχνολογίες, όπως η blockchain, μπορούν να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και όχι μόνο. Οφείλουμε να οικοδομήσουμε ένα ευνοϊκό πλαίσιο για την ανάπτυξη της καινοτομίας και, παράλληλα, να διαχειριστούμε τους κινδύνους και να προστατεύσουμε τους καταναλωτές.»

Σχέδιο δράσης για τη χρηματοοικονομική τεχνολογία:

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας είναι ο μεγαλύτερος χρήστης ψηφιακών τεχνολογιών και συμβάλλει ουσιαστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας. Το σημερινό σχέδιο δράσης προβλέπει 23 πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, στην προώθηση της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών, στην ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και στην ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ειδικότερα:

Η Επιτροπή θα φιλοξενήσει ένα ευρωπαϊκό εργαστήριο χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech Laboratory), στο πλαίσιο του οποίου ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές θα συνεργάζονται με παρόχους τεχνολογίας σε ένα ουδέτερο, μη εμπορικό περιβάλλον.

Advertisement

Η Επιτροπή έχει ήδη δημιουργήσει το παρατηρητήριο-φόρουμ της ΕΕ για την τεχνολογία blockchain. Η Επιτροπή θα υποβάλει, εντός του 2018, έκθεση σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες των περιουσιακών στοιχείων που βασίζονται σε κρυπτονομίσματα και θα καταρτίσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική σχετικά με την τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού και την τεχνολογία blockchain,που θα καλύπτει όλους τους τομείς της οικονομίας. Το κατανεμημένο καθολικό είναι μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων για κοινή χρήση μέσω δικτύου. Το πιο γνωστό είδος κατανεμημένου καθολικού είναι η τεχνολογία blockchain.

Η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις σχετικά με τον καλύτερο τρόπο προώθησης της ψηφιοποίησης πληροφοριών που δημοσιεύονται από εισηγμένες εταιρείες στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για τη διασύνδεση των εθνικών βάσεων δεδομένων. Ως αποτέλεσμα, οι επενδυτές θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες που θα τους βοηθούν στις επενδυτικές αποφάσεις τους.

Η Επιτροπή θα διοργανώσει εργαστήρια για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Επίσης, με βάση τις οδηγίες των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, η Επιτροπή θα παρουσιάσει σχέδιο με βέλτιστες πρακτικές σχετικά με το περιβάλλον προστατευμένης εκτέλεσης. Ένα περιβάλλον προστατευμένης εκτέλεσης είναι ένα πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί από ρυθμιστικές αρχές, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα σε νεοφυείς επιχειρήσεις στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και σε άλλες καινοτόμες επιχειρήσεις να πραγματοποιούν ζωντανές δοκιμές σε ελεγχόμενο περιβάλλον, υπό την εποπτεία ρυθμιστικής αρχής. Το περιβάλλον προστατευμένης εκτέλεσης χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο, κυρίως στις ανεπτυγμένες χρηματοπιστωτικές αγορές.

Κανονισμός σχετικά με την πληθοχρηματοδότηση (Crowdfunding):

Η πληθοχρηματοδότηση βελτιώνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ιδίως για τις νεοφυείς και τις μικρές επιχειρήσεις. Μια νεοφυής επιχείρηση μπορεί να παρουσιάσει το σχέδιό της σε διαδικτυακή πλατφόρμα και να ζητήσει δανειακή χρηματοδότηση («δανειοδότηση μεταξύ ιδιωτών») ή χρηματοδότηση με τη μορφή συμμετοχής στο κεφάλαιο. Οι επενδυτές λαμβάνουν χρηματοοικονομικές αποδόσεις από τις επενδύσεις τους. Επί του παρόντος, είναι δύσκολο για πολλές πλατφόρμες να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε άλλες χώρες της ΕΕ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η πληθοχρηματοδότηση δεν είναι ανεπτυγμένη στην ΕΕ σε σύγκριση με άλλες μεγάλες παγκόσμιες οικονομίες. Επιπλέον, η αγορά της ΕΕ είναι κατακερματισμένη. Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια είναι η έλλειψη κοινών κανόνων σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες συμμόρφωσης αυτών των πλατφορμών είναι αυξημένες, γεγονός που τις αποτρέπει να επεκταθούν σε διασυνοριακό επίπεδο.

Η σημερινή πρόταση θα διευκολύνει τις εν λόγω πλατφόρμες να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλη την ΕΕ και θα βελτιώσει την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε αυτή την καινοτόμα μορφή χρηματοδότησης. Μετά την έγκρισή του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ο προτεινόμενος κανονισμός θα δώσει τη δυνατότητα στις πλατφόρμες να υποβάλουν αίτηση για σήμα της ΕΕ με βάση ένα ενιαίο σύνολο κανόνων. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλη την ΕΕ. Οι επενδυτές στις πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης θα προστατεύονται με σαφείς κανόνες για την κοινοποίηση πληροφοριών, τη διακυβέρνηση και τη διαχείριση των κινδύνων, καθώς και με μια συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά την εποπτεία.

Advertisement

{loadmoduleid 629} {loadmoduleid 620}

Advertisement
ΣΧΟΛΙΑ

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΝΤ: Οι επιπτώσεις του πολέμου είναι σοβαρές και θα επιδεινωθούν

Published

on

Ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα έχουν μακροχρόνιες συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία

Στον σημαντικό αντίκτυπο που έχει στην παγκόσμια οικονομία η πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία, αναφέρεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. (περισσότερα…)

Περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η φινλανδική Αεροπορία ετοιμάζεται για την «Αγορά του Αιώνα» και η Σουηδία κάνει τα πάντα για να την κερδίσει

Ακόμα και πολιτικά «μέσα» βάζει η Σουηδία προκειμένου να κερδίσει τον «χρυσό» διαγωνισμό, ύψους περίπου 13 δισ. δολαρίων, για την ανανέωση της πολεμικής αεροπορίας της Φινλανδίας

Published

on

Ακόμα και πολιτικά «μέσα« βάζει η Σουηδία για να κερδίσει την «αγορά του αιώνα» της Φινλανδίας
Ακόμα και πολιτικά «μέσα» βάζει η Σουηδία προκειμένου να κερδίσει τον «χρυσό» διαγωνισμό, ύψους περίπου 13 δισ. δολαρίων, για την ανανέωση της πολεμικής αεροπορίας της Φινλανδίας , που βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον ερχόμενο Απρίλιο.
 
Στον διαγωνισμό, εκτός από τη Σουηδία που συμμετέχει με το Saab Gripen E/F, έχουν μπει και κολοσσοί όπως η Airbus με το Eurofighter Typhoon, η Dassault με το Rafale, η Boeing με το F/A-18E/F Super Hornet και η Lockheed Martin με το F-35. Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος.
 

Tα «μεγάλα μέσα» της Στοκχόλμης

Έτσι, η Σουηδία έβαλε τον υπουργό Άμυνάς της, Peter Hultqvist, να πει ότι ο διαγωνισμός έρχεται σε μια στιγμή που η κατάσταση, λόγω της ρωσικής επιθετικότητας, επιδεινώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Βαλτικής. Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε τις σκανδιναβικές χώρες να συνεργαστούν ακόμα πιο στενά στην άμυνά τους και υπογράμμισε ότι η από αέρος άμυνα είναι ζωτικής σημασίας για την συνεργασία αυτή.
 
Από την πλευρά του, ο υπαρχηγός της σουηδικής Πολεμικής Αεροπορίας, Ταξίαρχος Anders Persson, υποστήριξε ότι αν η Φινλανδία αποκτήσει το Gripen θα είναι σαν οι δύο χλώρες να έχουν μία αεροπορική δύναμη σε περίπτωση σύγκρουσης με τη Ρωσία.
 
Τέλος ο CEO της Saab, Micael Johansson, σε πιο πρακτικό επίπεδο, έκανε λόγο για αυξημένη βιομηχανική συνεργασία Σουηδίας-Φινλανδίας για τις μελλοντικές αναβαθμίσεις του Gripen, αν το Ελσίνκι αποφασίσει να αγοράσει το σουηδικό μαχητικό για την πολεμική αεροπορία της χώρας.

Περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γερμανία: Προειδοποίηση από την ΕΕ για νομοθεσία που αφορά το ξέπλυμα χρήματος

H Γερμανία παραβιάζει τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της αμέλειάς της να ρυθμίσει νομοθετικά το θέμα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Published

on

Μέτρα κατά του ξεπλύματος χρήματος ζήτησε η ΕΕ από την Γερμανία

H Γερμανία παραβιάζει τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της αμέλειάς της να ρυθμίσει νομοθετικά το θέμα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ως εκ τούτου οι Βρυξέλλες απέστειλαν στη Γερμανία τη λεγόμενη «προειδοποιητική επιστολή», επειδή δεν έχει εφαρμόσει σωστά μια οδηγία για τη νομοθετική ρύθμιση του θέματος της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τη νομοθετική διασφάλιση της εύλογης ανταλλαγής πληροφοριών για το ξέπλυμα χρήματος με κεντρικά σημεία αναφοράς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι τα κενά στη νομοθεσία μιας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να επηρεάσουν ολόκληρη την Ένωση.

Advertisement

Εκτός από τη Γερμανία, έχουν παραλείψει έως τώρα να συμμορφωθούν η Πορτογαλία και η Ρουμανία, οι οποίες έλαβαν επίσης ανάλογη προειδοποιητική επιστολή. Οι χώρες αυτές οι οποίες έλαβαν τις «προειδοποιητικές επιστολές» έχουν τώρα δύο μήνες για να απαντήσουν.

Με την αποστολή της εν λόγω επιστολής έχει γίνει το πρώτο από τα πέντε προβλεπόμενα βήματα της λεγόμενης «διαδικασίας παράβασης», η οποίο μπορεί να οδηγήσει τελικά σε έγερση αγωγής κατά των χωρών αυτών, εφόσον βεβαίως δεν θα έχουν εν τω μεταξύ συμμορφωθεί, ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί εάν οι χώρες μέλη συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Advertisement
Περισσότερα

GHOSTFILM MEDIA PRODUCTION

Εταιρικά Βίντεο

VIRAL NEWS

Βρέθηκε το ναυάγιο του θρυλικού πλοίου Endurance Βρέθηκε το ναυάγιο του θρυλικού πλοίου Endurance
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ7 μήνες ago

Ανταρκτική: Βρέθηκε το ναυάγιο του θρυλικού πλοίου Endurance

Έπειτα από 106 χρόνια στον πυθμένα της θάλασσας Weddell, το θρυλικό πλοίο «Endurance» του εξερευνητή της Ανταρκτικής, Sir Ernest Shackleton,...

- Ο Πούτιν προειδοποίησε τη Δύση ότι θα υπάρξουν «συνέπειες που δεν έχουν δει ποτέ», αν υπάρξει απόπειρα παρέμβασης - Ο Πούτιν προειδοποίησε τη Δύση ότι θα υπάρξουν «συνέπειες που δεν έχουν δει ποτέ», αν υπάρξει απόπειρα παρέμβασης
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ7 μήνες ago

Ουκρανία: Ξεκίνησε ο πόλεμος – Έκτακτο διάγγελμα τα ξημερώματα από τον Πούτιν

Νωρίτερα, σε έκτακτο διάγγελμά του ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε την έναρξη στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία, ζητώντας από τους ουκρανούς στρατιώτες...

Οι Νέες συγκλονιστικές εικόνες από την στιγμή της προσεδάφισης του Perseverance στον πλανήτη Άρη Οι Νέες συγκλονιστικές εικόνες από την στιγμή της προσεδάφισης του Perseverance στον πλανήτη Άρη
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ2 έτη ago

Perseverance: Το ρόβερ της NASA έστειλε στη Γη τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες του από τον Άρη

Ιστορία γράφει το Perseverance που προσγειώθηκε στον ‘Αρη και έχει στείλει ήδη τις πρώτες εικόνες από την προσεδάφισή του η...

«Η Ευρώπη από Ψηλά» μέσα από τον φακό του National Geographic «Η Ευρώπη από Ψηλά» μέσα από τον φακό του National Geographic
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ2 έτη ago

«Η Ευρώπη από Ψηλά» μέσα από τον φακό του National Geographic

Τα εντυπωσιακά εναέρια πλάνα του National Geographic αποκαλύπτουν μια άλλη πλευρά της Ευρώπης, μέσα από το 2ο κύκλο της σειράς-ντοκιμαντέρ.

Europa League: Καθάρισε με 4άρα η Μάντσεστερ Γιουν., κοντά στον αποκλεισμό η Νάπολι Europa League: Καθάρισε με 4άρα η Μάντσεστερ Γιουν., κοντά στον αποκλεισμό η Νάπολι
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ2 έτη ago

Europa League: Σαρωτική Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ…καθάρισε με 4άρα την Σοσιεδάδ

Με εξαιρετικούς Φερνάντες και Ράσφορντ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ουσιαστικά εξασφάλισε την πρόκριση κόντρα στη Σοσιεδάδ.

Επιστήμονες κατάφεραν να «χακάρουν» τα όνειρα Επιστήμονες κατάφεραν να «χακάρουν» τα όνειρα
ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ2 έτη ago

Επιστήμονες κατάφεραν να «χακάρουν» τα όνειρα

Επιστήμονες κατάφεραν να… «χακάρουν» τα όνειρα και απέδειξαν ότι είναι εφικτός ο διάλογος με κάποιον που ονειρεύεται.

Η σατιρική διαφήμιση της Τούνμπεργκ για την προσεδάφιση στον Άρη Η σατιρική διαφήμιση της Τούνμπεργκ για την προσεδάφιση στον Άρη
PEOPLE2 έτη ago

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ ξαναχτυπά: Το σατιρικό σποτ για τα «διαστημικά όνειρα»

Εν αναμονή της προσεδάφισης του Perseverance rover της NASA στον Άρη, η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ εκμεταλλεύθηκε την ευκαιρία για...

Πρώην καζίνο του Ντόναλντ Τραμπ κατεδαφίστηκε με ελεγχόμενη έκρηξη Πρώην καζίνο του Ντόναλντ Τραμπ κατεδαφίστηκε με ελεγχόμενη έκρηξη
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ2 έτη ago

Πρώην καζίνο του Ντόναλντ Τραμπ κατεδαφίστηκε με ελεγχόμενη έκρηξη

Ένα από τα παλαιότερα ξενοδοχεία-καζίνο του Ντόναλντ Τραμπ στο Ατλάντικ Σίτι κατεδαφίστηκε την Τετάρτη και η όλη διαδικασία καταγράφηκε σε...

Επιστάτης θυσίασε αγελάδα επειδή δεν έβρισκε... εργάτες - «Ξέρετε πόσο δύσκολο ήταν;» Επιστάτης θυσίασε αγελάδα επειδή δεν έβρισκε... εργάτες - «Ξέρετε πόσο δύσκολο ήταν;»
PEOPLE2 έτη ago

Απίστευτο: Επιστάτης θυσίασε αγελάδα επειδή δεν έβρισκε… εργάτες – «Ξέρετε πόσο δύσκολο ήταν;»

Η απίστευτη θυσία της αγελάδας έγινε στο Καζακστάν.

Σκηνές... απείρου κάλλους σε δημοτικό συμβούλιο - «Τους γαμ…με» (video) Σκηνές... απείρου κάλλους σε δημοτικό συμβούλιο - «Τους γαμ…με» (video)
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ2 έτη ago

Σκηνές… απείρου κάλλους σε δημοτικό συμβούλιο – «Τους γαμ…με» (video)

Εκφράσεις που θυμίζουν περισσότερο κερκίδα, παρά συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου καταγράφηκαν στο Μεσολόγγι.

Advertisement

ΑΡΕΣΟΥΝ