Connect with us

Published

on

Η ουδετερότητα του διαδικτύου αποτελεί την πιο πολυσυζητημένη έννοια των τελευταίων ετών όσον αφορά τα ψηφιακά δικαιώματα.

Αναφέρεται στο ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο (ISPs) μεταχειρίζονται με τον ίδιο τρόπο κάθε πακέτο δεδομένων που διέρχεται από τα δίκτυά τους, ανεξάρτητα από την προέλευση, τον παραλήπτη, τον αποστολέα, το είδος του περιεχομένου ή τα χρησιμοποιούμενα για τη μετάδοσή τους μέσα (π.χ. ψηφιακός εξοπλισμός ή σχετικά πρωτόκολλα).

Η παραπάνω αρχή συνιστά την τεχνολογική και δικαιοπολιτική βάση πάνω στην οποία στηρίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας του διαδικτύου. Είναι ενσωματωμένη στα διαδικτυακά πρωτόκολλα επικοινωνίας (TCP-IP), καθιστώντας τον έλεγχο των πληροφοριών που κυλούν μέσα στα σύγχρονα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών εξαιρετικά δύσκολο για τους παρόχους. Όποια παρέκκλιση από αυτή την αρχή κριθεί απαραίτητη (π.χ. για λόγους δημοσίου οφέλους, κοινωνικής προστασίας ή ψηφιακής συμφόρησης) είναι εφικτό να αποτελέσει αντικείμενο ρύθμισης, αφού πρώτα τεκμηριωθεί νομικά και δοθεί δικαστική εντολή.

Η διαδικτυακή ουδετερότητα περιλαμβάνει τρεις θεμελιώδεις άξονες. Πρώτον, όλα τα σημεία του διαδικτύου είναι δυνατό να συνδέονται με όλα τα υπόλοιπα. Δεύτερον, όλοι οι πάροχοι οφείλουν να προσφέρουν όσο το δυνατόν καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες για την επικοινωνία και μεταφορά δεδομένων από σημείο σε σημείο. Τρίτον, σε θέματα καινοτομίας δεν μπορεί να υπάρχει κανενός είδους παρακώλυση από κανέναν, άτομο ή φορέα. Η εφαρμογή των παραπάνω είναι θεμελιώδης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη και η καινοτομία στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), αλλά και για την περιφρούρηση των βασικών αξιών του διαδικτύου: της δημοκρατίας και της ελευθερίας της επικοινωνίας.

Advertisement

Αν τα παραπάνω δεν τηρούνται, το διαδίκτυο σύντομα θα αρχίσει να θυμίζει την καλωδιακή τηλεόραση, όπου ο πάροχος έχει απόλυτο έλεγχο ως προς το προσβάσιμο online περιεχόμενο, ενώ η επιπλέον χρέωση για συγκεκριμένες υπηρεσίες είναι στη διακριτική του ευχέρεια. Ένα τέτοιο πλαίσιο μπορεί να οδηγήσει σε διαδίκτυο δύο ταχυτήτων. Συγκεκριμένες υπηρεσίες θα αποκτούν προτεραιότητα και υψηλότερη τιμή, ενώ άλλες θα οδηγούνται σε αργές και φτηνότερες γραμμές. Με λίγα λόγια, θα μιλούν, δημιουργούν, καινοτομούν όσοι μπορούν να πληρώνουν — και όλοι εμείς οι υπόλοιποι θα ακούμε. Σήμερα, κάθε χρήστης μπορεί ταυτόχρονα να είναι τόσο πομπός όσο και δέκτης πληροφοριών. Η επιτάχυνση της μετάδοσης δεδομένων για όσους έχουν να πληρώσουν καθιστά σαφώς πιο αργή και έτσι λιγότερο ελκυστική την πρόσβαση στο περιεχόμενο των απλών χρηστών και των αδύναμων παρόχων, οδηγώντας τους στη διαδικτυακή αφάνεια. Με αυτό τον τρόπο, ο δραστήριος χρήστης και ο δημιουργός επιστρέφουν πάλι στην κατάσταση του παθητικού δέκτη, που τους αναλογούσε στα μέσα μαζικής επικοινωνίας του παρελθόντος.

Επιπλέον, η χρήση τεχνολογιών όπως το p2p file sharing θα τίθεται εκτός νόμου. Οι πάροχοι θα μπορούν να προβαίνουν σε προσφορά διαφορετικών πακέτων πρόσβασης στο διαδίκτυο ανάλογα με τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο (π.χ. email & browsing μόνο, + downloading, + p2p, όλα), χρεώνοντας διαφορετικά ανάλογα με το τι προσφέρει το πακέτο. Σήμερα αυτό δεν είναι εφικτό, διότι είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο συνολικά, κάτι που συνάδει με την αντιμετώπισή του ως δημόσιο αγαθό.

Στο επίπεδο της τεχνολογικής καινοτομίας αρκεί να σκεφτούμε ότι μερικά από τα εργαλεία που χρησιμοποιούν καθημερινά εκατομμύρια χρήστες για τη διακίνηση της πληροφορίας, τη γνώση και την εργασία αναπτύχθηκαν σε μέρη που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί, όπως σε γκαράζ. Αυτή η ιδιότυπη και πρωτοπόρα καινοτομία θα περιοριστεί στην περίπτωση που απαιτείται από την όποια ομάδα πειραματισμού να συμφωνήσει με τους παρόχους να επιτρέπεται η χρήση του δικτύου τους ή θα πρέπει να πληρώσει επιπλέον, προς αποφυγή τυχόν επιβράδυνσης της ταχύτητας ροής δεδομένων. Η εγκατάλειψη των αρχών της ουδετερότητας του διαδικτύου οδηγεί σε λιγότερες υπηρεσίες καινοτομίας σε μακροεπίπεδο. Οι αυξανόμενες χρεώσεις από την πλευρά των παρόχων θα καταστήσουν ακριβότερο και δυσκολότερο το λανσάρισμα νέων υπηρεσιών, ιδιαίτερα για μικρές εταιρείες που δεν είναι συνδεδεμένες με τους εγκατεστημένους ισχυρούς παίκτες της αγοράς.

Η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

H σχετική συζήτηση στην Ευρώπη ξεκίνησε όταν η προηγούμενη Ευρωπαία Επίτροπος για την Ψηφιακή Ατζέντα Neelie Kroes και το επιτελείο της, μόλις λίγους μήνες πριν το τέλος της θητείας της, ανακοίνωσαν μια νομοθετική πρωτοβουλία η οποία, μεταξύ άλλων, περιόριζε το ανοιχτό διαδίκτυο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο: ήταν μια απόπειρα να ικανοποιήσουν το αίτημα μεγάλων πολυεθνικών της επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, στη βάση πολλών διατάξεων του προτεινόμενου Κανονισμού για την Ενιαία Τηλεπικοινωνιακή Αγορά, η ομάδα της Kroes ουσιαστικά πρότεινε την κατάργηση της αρχής της ουδετερότητας των διαδικτυακών επικοινωνιών: έδινε το δικαίωμα στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, αντί να μεταχειρίζονται όλα τα διαδικτυακά πακέτα με τον ίδιο τρόπο, να χρεώνουν για την επιτάχυνση της μετάδοσης του περιεχομένου, καταδικάζοντας σε επιβραδυνόμενη πρόσβαση όσους δεν πλήρωναν

Advertisement

Η αντίδραση των σχετικών κινημάτων και της κοινωνίας των πολιτών υπήρξε μεγάλη και συνοδεύτηκε από κινητοποιήσεις και ευρύτατη δικτύωση, με σκοπό την ενημέρωση και την προστασία της αρχής της διαδικτυακής ουδετερότητας. Ως αποτέλεσμα το Ευρωκοινοβούλιο στις 3 Απριλίου 2014 απέρριψε τις επικίνδυνες για την εν λόγω αρχή διατάξεις που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και τις αντικατέστησε με άλλες. Στη βάση αυτών παρέχεται ένας νομοθετικός ορισμός της διαδικτυακής ουδετερότητας ως τεχνολογικής αρχής και αποκτά υποχρεωτική για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους ισχύ, με την κάλυψη πλέον του νόμου.

Ωστόσο, το Μάρτιο του 2015 το θέμα επανήλθε, όταν η Λετονία που έχει την προεδρία της ΕΕ, κατέθεσε προς ψήφιση στα 28 κράτη-μέλη ένα κείμενο που υπονομεύει εκ νέου την ουδετερότητα του διαδικτύου. Η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία γρηγορότερων και ακριβότερων γραμμών για όσους μπορούν να τις πληρώσουν, διαφοροποίηση των τιμολογίων εντός της Ε.Ε. και μπλοκάρισμα απολύτως νόμιμου περιεχομένου κατά την κρίση του παρόχου. Αυτή τη στιγμή οι διαπραγματεύσεις έχουν εισέλθει στη φάση «trialogue», καθώς οι τρεις θεσμοί της Ε.Ε. (η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο) πρέπει να συμφωνήσουν σε μία κοινή θέση πριν το τελικό κείμενο πάει σε ψηφοφορία και η πίεση από τις μεγάλες τηλεπικοινωνιακές εταιρείες είναι τεράστια.

Η εφαρμογή των παραπάνω προϋποθέτει την ευρύτατη χρήση του Deep Packet Inspection (DPI). Η πληροφορία που στέλνουμε και λαμβάνουμε στο διαδίκτυο ταξιδεύει μέσω των λεγόμενων «πακέτων» με «φακέλους», που υποδεικνύουν τον αποστολέα και τον παραλήπτη. Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με τα συνήθη διαδικτυακά εργαλεία, το DPI δεν εξετάζει μόνο τους «φακέλους» αλλά και το περιεχόμενο του «πακέτου» και μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να παρεμποδίσει ή να θέσει φραγή σε ορισμένα με βάση το περιεχόμενό τους. Το DPI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ωφέλιμους λόγους (να μπλοκάρει spam ή ιούς), αλλά και με σκοπό την επιτήρηση, την παρακολούθηση και τη λογοκρισία. Όπως συχνά σημειώνουν οι υπέρμαχοι της ουδετερότητας του διαδικτύου: «Η υπηρεσία αποστολής μιας επιστολής με το ταχυδρομείο προβλέπει αποκλειστικά τη μεταφορά της. Το ταχυδρομείο δεν έχει δικαίωμα να ελέγξει το περιεχόμενο ή να εξακριβώσει τα στοιχεία του αποστολέα ή του παραλήπτη. Γιατί να επιτραπεί κάτι τέτοιο στα δεδομένα μας;».

Είναι προφανές ότι το νομικό πλαίσιο που αφορά τα θέματα του διαδικτύου παραμένει ασαφές, κάτι το οποίο επιτρέπει αυτό το διαρκές bras de fer μεταξύ διαφορετικών συμφερόντων. Ο βασικότερος λόγος που η παγκόσμια έννομη τάξη δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις προοπτικές των νέων τεχνολογιών είναι ότι τις αντιμετωπίζει με παλιά και σκουριασμένα εργαλεία. Έτσι, το δίκαιο πληροφοριών αποτελεί, σχεδόν σε όλα τα επίπεδα της έννομης τάξης, ένα μωσαϊκό ή, ακριβέστερα, ένα ασύνδετο συνονθύλευμα ήδη υπαρχόντων τομέων δικαίου, όπως το δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας και το δίκαιο της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Δεν έχει ακόμα αναπτύξει δικές του γενικές αρχές και φιλοσοφικούς κανόνες, που θα το αναδείκνυαν σε ξεχωριστό τομέα δικαίου. Οι δικαϊκές αρχές που θα αποκρυπτογραφούν και θα απεικονίζουν επαρκώς τις νέες κοινωνικές πραγματικότητες που δημιουργεί συνεχώς η Κοινωνία της Πληροφορίας αποτελούν αντικείμενο προς αναζήτηση, που οι υπερασπιστές της ουδετερότητας του διαδικτύου αντλούν και από τον κόσμο των προγραμματιστών. Μέχρι τότε, φαίνεται ότι πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και να συγκροτήσουμε τις απαιτούμενες κοινωνικές συμμαχίες που θα αποτρέψουν μια νέα «περίφραξη» επί του ψηφιακού κοινού αγαθού που συνιστά το διαδίκτυο ως ένα συλλογικά δημιουργημένο διανοητικό άθροισμα για την ανθρωπότητα.

Η Δώρα Κοτσακά είναι δρ πολιτικής κοινωνιολογίας, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς

Advertisement

Advertisement
ΣΧΟΛΙΑ

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

OPEN YOUR MIND

Μπιλ Γκέιτς: «Δεν θα επιστρέψουμε στο φυσιολογικό»

O δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, εκτιμά ότι τα πρώτα εμβόλια κατά του νέου κορωνοϊού θα είναι διαθέσιμα στις αρχές του 2021.

Published

on

O δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, εκτιμά ότι τα πρώτα εμβόλια κατά του νέου κορωνοϊού θα είναι διαθέσιμα στις αρχές του 2021.

Μιλώντας στον αρχισυντάκτη της Yahoo Finance, o Γκέιτς εκτίμησε ότι θα υπάρχει εμβόλιο «νωρίτερα από ό,τι νομίζουμε, στις αρχές του νέου έτους».

Με λίγη τύχη θα έχουμε δύο ή τρία από τα έξι εμβόλια που βρίσκονται στην τρίτη φάση κλινικών δοκιμών αυτήν τη στιγμή. Το εμβόλιο της Pfizer είναι πιθανό να είναι το πρώτο – πρόκειται για έμπειρη εταιρεία εμβολίων και έχουν σχεδιάσει τη μελέτη τους πολύ καλά».

Ο Γκέιτς εκτιμά επίσης ότι η AstraZeneca, βρετανική φαρμακοβιομηχανία που πιθανότατα θα παρέχει στην Αυστραλία εμβόλια κατά της Covid-19 -σε περίπτωση που κριθούν επιτυχείς οι δοκιμές- καθώς και οι Johnson και Johnson, Novavax, Moderna και Sanofi- θα προχωρήσουν στην παραγωγή εμβολίων στις αρχές του 2021.

Advertisement

«Δεν θα επιστρέψουμε στο φυσιολογικό»

Σύμφωνα με τον συνιδρυτή της Microsoft, θα πρέπει να εμβολιαστεί το 70% του πληθυσμού «προκειμένου να μειωθούν οι αριθμοί (σ.σ. των κρουσμάτων), ενώ όσο υφίσταται η νόσος «ο κίνδυνος επανεμφάνισης και επαναμόλυνσης θα είναι παρών».

Όπως εξήγησε, ο μαζικός εμβολιασμός θα μπορούσε να αποδειχθεί δύσκολος καθώς «πολλοί άνθρωποι έχουν αρχίσει να διακινούν επιβλαβείς θεωρίες συνωμοσίας για τα πιθανά εμβόλια».

«Το κύμα των θεωριών συνωμοσίας για το εμβόλιο που συχνά αναφέρονται σε μένα ή τον Άντονι Φάουτσι (σ.σ. κορυφαίος επιδημιολόγος των ΗΠΑ), βασίζεται σε κακές προθέσεις, γεγονός που δεν περίμενα», είπε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του ότι υπάρχει ένα 30% που καταλαβαίνει ότι το εμβόλιο είναι προς όφελος και των υπολοίπων ανθρώπων».

Μεταξύ άλλων δήλωσε ότι είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστούν εμβόλια και για τις φτωχότερες χώρες.

Advertisement
Περισσότερα

OPEN YOUR MIND

Άλντους Χάξλεϊ : Δούλοι με τη συναίνεσή σας!

Ο Άλντους Χάξλεϊ, συγγραφέας του «θαυμαστός καινούργιος κόσμος», προειδοποιούσε την ανθρωπότητα ήδη από το 1962 : «Μόνο ένα μεγάλο λαϊκό κίνημα υπέρ της αποκέντρωσης της εξουσίας και της αυτοοργάνωσης μπορεί να σταματήσει τη σημερινή τάση προς ολοκληρωτισμό

Published

on

Ο Άλντους Χάξλεϊ, συγγραφέας του «θαυμαστός καινούργιος κόσμος», προειδοποιούσε την ανθρωπότητα ήδη από το 1962 : «Μόνο ένα μεγάλο λαϊκό κίνημα υπέρ της αποκέντρωσης της εξουσίας και της αυτοοργάνωσης μπορεί να σταματήσει τη σημερινή τάση προς ολοκληρωτισμό

Ένα πραγματικά αποτελεσματικό ολοκληρωτικό κράτος θα είναι αυτό στο οποίο το ισχυρό διευθυντήριο των πολιτικών αρχηγών και της στρατιάς των μάνατζερ ελέγχουν έναν πληθυσμό σκλάβων χωρίς να χρειάζεται να ασκήσουν εξαναγκασμό, γιατί θα τους αρέσει η σκλαβιά τους. Και το να τους αρέσει η σκλαβιά τους έχει ανατεθεί από τα σημερινά ολοκληρωτικά κράτη σε υπουργεία προπαγάνδας, στους εκδότες και τους μηντιάρχες και στους δασκάλους και καθηγητές.»

Advertisement
Περισσότερα

OPEN YOUR MIND

Τρεις έφηβοι που αλλάζουν τον κόσμο προς το καλύτερο

Από τη νεολαία έρχονται παραδείγματα ανθρώπων που δείχνουν στον κόσμο πώς μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο, αφού δεν χρειάζεται μόνο να έχεις ιδιαίτερες γνώσεις και πείρα, αλλά μερικές φορές τα μόνα που απαιτούνται είναι αποφασιστικότητα και γενναιότητα!

Published

on

Από τη νεολαία έρχονται παραδείγματα ανθρώπων που δείχνουν στον κόσμο πώς μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο, αφού δεν χρειάζεται μόνο να έχεις ιδιαίτερες γνώσεις και πείρα, αλλά μερικές φορές τα μόνα που απαιτούνται είναι αποφασιστικότητα και γενναιότητα!

Έτσι, η Dafne Almazán από το Μεξικό είναι η νεότερη ψυχολόγος στον κόσμο και δασκάλα που αγωνίζεται για να έχουν τα παιδιά την εκπαίδευση που τους αξίζει, η Greta Thunberg από την Σουηδία έχει εμπνεύσει τις νέες γενιές να αγωνισθούν για το περιβάλλον και η Gitanjali Rao βοηθάει τους κατοίκους του Φλιντ στο Μίσιγκαν των Η.Π.Α. που πλήττεται εδώ και χρόνια από την κρίση του μολυσμένου νερού.
Πηγή: Great Big Story

Περισσότερα

GHOSTFILM MEDIA PRODUCTION

Εταιρικά Βίντεο

VIRAL NEWS

Βρέθηκε το ναυάγιο του θρυλικού πλοίου Endurance Βρέθηκε το ναυάγιο του θρυλικού πλοίου Endurance
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ9 μήνες ago

Ανταρκτική: Βρέθηκε το ναυάγιο του θρυλικού πλοίου Endurance

Έπειτα από 106 χρόνια στον πυθμένα της θάλασσας Weddell, το θρυλικό πλοίο «Endurance» του εξερευνητή της Ανταρκτικής, Sir Ernest Shackleton,...

- Ο Πούτιν προειδοποίησε τη Δύση ότι θα υπάρξουν «συνέπειες που δεν έχουν δει ποτέ», αν υπάρξει απόπειρα παρέμβασης - Ο Πούτιν προειδοποίησε τη Δύση ότι θα υπάρξουν «συνέπειες που δεν έχουν δει ποτέ», αν υπάρξει απόπειρα παρέμβασης
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ10 μήνες ago

Ουκρανία: Ξεκίνησε ο πόλεμος – Έκτακτο διάγγελμα τα ξημερώματα από τον Πούτιν

Νωρίτερα, σε έκτακτο διάγγελμά του ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε την έναρξη στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία, ζητώντας από τους ουκρανούς στρατιώτες...

Οι Νέες συγκλονιστικές εικόνες από την στιγμή της προσεδάφισης του Perseverance στον πλανήτη Άρη Οι Νέες συγκλονιστικές εικόνες από την στιγμή της προσεδάφισης του Perseverance στον πλανήτη Άρη
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ2 έτη ago

Perseverance: Το ρόβερ της NASA έστειλε στη Γη τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες του από τον Άρη

Ιστορία γράφει το Perseverance που προσγειώθηκε στον ‘Αρη και έχει στείλει ήδη τις πρώτες εικόνες από την προσεδάφισή του η...

«Η Ευρώπη από Ψηλά» μέσα από τον φακό του National Geographic «Η Ευρώπη από Ψηλά» μέσα από τον φακό του National Geographic
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ2 έτη ago

«Η Ευρώπη από Ψηλά» μέσα από τον φακό του National Geographic

Τα εντυπωσιακά εναέρια πλάνα του National Geographic αποκαλύπτουν μια άλλη πλευρά της Ευρώπης, μέσα από το 2ο κύκλο της σειράς-ντοκιμαντέρ.

Europa League: Καθάρισε με 4άρα η Μάντσεστερ Γιουν., κοντά στον αποκλεισμό η Νάπολι Europa League: Καθάρισε με 4άρα η Μάντσεστερ Γιουν., κοντά στον αποκλεισμό η Νάπολι
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ2 έτη ago

Europa League: Σαρωτική Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ…καθάρισε με 4άρα την Σοσιεδάδ

Με εξαιρετικούς Φερνάντες και Ράσφορντ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ουσιαστικά εξασφάλισε την πρόκριση κόντρα στη Σοσιεδάδ.

Επιστήμονες κατάφεραν να «χακάρουν» τα όνειρα Επιστήμονες κατάφεραν να «χακάρουν» τα όνειρα
ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ2 έτη ago

Επιστήμονες κατάφεραν να «χακάρουν» τα όνειρα

Επιστήμονες κατάφεραν να… «χακάρουν» τα όνειρα και απέδειξαν ότι είναι εφικτός ο διάλογος με κάποιον που ονειρεύεται.

Η σατιρική διαφήμιση της Τούνμπεργκ για την προσεδάφιση στον Άρη Η σατιρική διαφήμιση της Τούνμπεργκ για την προσεδάφιση στον Άρη
PEOPLE2 έτη ago

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ ξαναχτυπά: Το σατιρικό σποτ για τα «διαστημικά όνειρα»

Εν αναμονή της προσεδάφισης του Perseverance rover της NASA στον Άρη, η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ εκμεταλλεύθηκε την ευκαιρία για...

Πρώην καζίνο του Ντόναλντ Τραμπ κατεδαφίστηκε με ελεγχόμενη έκρηξη Πρώην καζίνο του Ντόναλντ Τραμπ κατεδαφίστηκε με ελεγχόμενη έκρηξη
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ2 έτη ago

Πρώην καζίνο του Ντόναλντ Τραμπ κατεδαφίστηκε με ελεγχόμενη έκρηξη

Ένα από τα παλαιότερα ξενοδοχεία-καζίνο του Ντόναλντ Τραμπ στο Ατλάντικ Σίτι κατεδαφίστηκε την Τετάρτη και η όλη διαδικασία καταγράφηκε σε...

Επιστάτης θυσίασε αγελάδα επειδή δεν έβρισκε... εργάτες - «Ξέρετε πόσο δύσκολο ήταν;» Επιστάτης θυσίασε αγελάδα επειδή δεν έβρισκε... εργάτες - «Ξέρετε πόσο δύσκολο ήταν;»
PEOPLE2 έτη ago

Απίστευτο: Επιστάτης θυσίασε αγελάδα επειδή δεν έβρισκε… εργάτες – «Ξέρετε πόσο δύσκολο ήταν;»

Η απίστευτη θυσία της αγελάδας έγινε στο Καζακστάν.

Σκηνές... απείρου κάλλους σε δημοτικό συμβούλιο - «Τους γαμ…με» (video) Σκηνές... απείρου κάλλους σε δημοτικό συμβούλιο - «Τους γαμ…με» (video)
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ2 έτη ago

Σκηνές… απείρου κάλλους σε δημοτικό συμβούλιο – «Τους γαμ…με» (video)

Εκφράσεις που θυμίζουν περισσότερο κερκίδα, παρά συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου καταγράφηκαν στο Μεσολόγγι.

Advertisement

ΑΡΕΣΟΥΝ