Connect with us

Published

on

Στο 8% θα κλείσει η ύφεση στην Ελλάδα το 2020 σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση για την ελληνική οικονομία του ΙΟΒΕ, εξαιτίας των πρωτοφανών επιδράσεων της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Το ΙΟΒΕ αναμένει πως η ανάπτυξη θα κινηθεί πέριξ του 4% και 4,5% στο βασικό σενάριο για το 2021, ενώ στο δυσμενές σενάριο εκτιμά ότι η οικονομία θα μπορούσε να κινηθεί μεταξύ του -2,5% έως 4%.

Παράλληλα στο βασικό σενάριο, στο οποίο τα επιδημιολογικά δεδομένα θα κυμαίνονται γύρω από τα τρέχοντα επίπεδα στο υπόλοιπο του 2020 και το 2021, η ιδιωτική κατανάλωση θα εξασθενήσει φέτος κατά περίπου 6,5%. Αντιθέτως η δημόσια κατανάλωση θα αυξηθεί ήπια, κατά 2-3%.

Βουτιά θα καταγράψουν οι εξαγωγές για το, από 23 έως 25%, από πτώση κυρίως των εξαγωγών υπηρεσιών (-42 έως -45%), η οποία θα αντισταθμιστεί εν μέρει από τις λιγότερες εισαγωγές (-15 έως – 17%). Οι επενδύσεις θα συρρικνωθούν κατά 6-7% το 2020.

Advertisement

Μεγάλη απόκλιση πρωτογενούς αποτελέσματος Κρατικού Προϋπολογισμού στην περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου έναντι του στόχου, κατά 6,65 δισ. ευρώ (έλλειμμα 5,5 δισ. ευρώ αντί πλεονάσματος 1,15 δισ. ευρώ), λόγω επιπτώσεων πανδημίας.

Η υστέρηση προήλθε κυρίως από τις περισσότερες των επιδιωκόμενων δαπάνες, κατά 4,4 δισ. ευρώ, λόγω έκτακτων μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Λιγότερα των αναμενόμενων έσοδα, κατά 2,4 δισ. ευρώ, από πτώση δραστηριότητας, μείωση ΦΠΑ σε ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες από τον Ιούνιο, φορολογικές διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

 

Βασικά σημεία της έκθεσης

Μικρή υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας το β’ τρίμ. του 2020 στο 16,7% από 16,9% ένα έτος νωρίτερα. Ωστόσο, αυξημένο κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με το α’ τρίμ. 2020. Οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη μείωση στην απασχόληση σε σχέση με πέρυσι ήταν ο Τουρισμός (-82,3 χιλ. άτομα), ο Πρωτογενής τομέας (-29,6 χιλ. άτομα) και οι Κατασκευές (-14,3 χιλ. άτομα). Αύξηση απασχόλησης σημειώθηκε στο Χονδρικό-Λιανικό εμπόριο (+18,7 χιλ. άτομα), στις Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας (+15,7 χιλ. άτομα) και στη Μεταφορά-Αποθήκευση (+9,5 χιλ. άτομα), αντανακλώντας τις ανάγκες παροχής υπηρεσιών που έχει δημιουργήσει η πανδημία και θα συνεχιστούν το τρέχον εξάμηνο.

Τα μέτρα στήριξης της απασχόλησης συγκράτησαν την απώλεια θέσεων εργασίας, όπως προκύπτει από τα στοιχεία αποχωρήσεων του συστήματος “Εργάνη”. Βάσει των ενδείξεων δραστηριότητας το τρίτο τρίμηνο, στον Τουρισμό και τις Κατασκευές η ισχυρή πτώση στην απασχόληση θα συνεχιστεί. Εξασθενεί σημαντικά η πτώση παραγωγής στη Μεταποίηση, ήπια υποχώρηση όγκου εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο.

Advertisement

Καθοριστικά θα επιδράσει στην αγορά εργασίας το 2021 η εξέλιξη της πανδημίας του νέου κορωνοϊού. Εφόσον δεν προκύψουν από αυτή σημαντικά προσκόμματα στη δραστηριότητα της μεγάλης πλειονότητας των κλάδων της ελληνικής οικονομίας, εκτιμάται πως θα τονωθεί η απασχόληση σε όσους κλάδους αντιμετώπισαν φέτος τα εντονότερα εμπόδια και περιορισμούς (Τουρισμός, Εστίαση, Κατασκευές, Λιανικό – Χονδρικό Εμπόριο, Τέχνες – Ψυχαγωγία).

Το παγκόσμιο εμπόριο θα αναθερμανθεί, τονώνοντας τις εξαγωγές προϊόντων και τις μεταφορές, με αντίστοιχο αντίκτυπο στους κλάδους παραγωγής τους και στην απασχόλησή τους. Συμβολή και από την αναθέρμανση των επενδύσεων.

Τονωτικά στην εγχώρια απασχόληση το προσεχές έτος θα επενεργήσει ο δημόσιος τομέας (προσλήψεις στην υγεία, προγράμματα ΟΑΕΔ κ.ά.). Σε περίπτωση αντίθετων, δηλαδή ιδιαίτερα δυσμενών επιδημιολογικών εξελίξεων, θα κλιμακωθούν οι πτωτικές πιέσεις στην απασχόληση. Ωστόσο, υπό τέτοιες συνθήκες θα ληφθούν εκ νέου έκτακτα μέτρα υποστήριξης των θέσεων εργασίας.

Στο βασικό σενάριο εξελίξεων το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να διαμορφωθεί σε 18,0% το 2020 και να υποχωρήσει ήπια στο επόμενο έτος (17,0%). Στο σενάριο νέας ισχυρής έξαρσης του COVID-19, σε πολλές χώρες και στην Ελλάδα, η ανεργία θα ενισχυθεί περαιτέρω και ταχύτερα το 2021 από ότι φέτος (19,5% – 20,5%).

Ο ρυθμός μεταβολής τιμών καταναλωτή (ΓΔΤΚ) στην περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου του τρέχοντος έτους ήταν σε αρνητικό πεδίο τιμών, για πρώτη φορά μετά από τρία συνεχή έτη ανόδου, σημειώνοντας υποχώρηση 0,8%, από μικρή άνοδο 0,4% πέρυσι έναντι του 2018.

Advertisement

Ο αντιπληθωρισμός οφείλεται κυρίως στις πτωτικές επιδράσεις των έμμεσων φόρων και των τιμών ενεργειακών αγαθών, καθώς η μεταβολή του γενικού δείκτη με σταθερούς φόρους και χωρίς τα ενεργειακά αγαθά, που αντανακλά την επίδραση της ζήτησης, ήταν θετική, κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα.

Η τάση στις τιμές προσεχώς θα εξαρτηθεί κυρίως από τις επιδράσεις της υγειονομικής κρίσης στη ζήτηση και, σε μικρότερο βαθμό, από τις τιμές των ενεργειακών αγαθών και τα τελευταία μέτρα μείωσης των έμμεσων φόρων, τα οποία πρόσφατα παρατάθηκαν έως τον Απρίλιο του 2021. Η μείωση της παραγωγής πετρελαίου από τον ΟΠΕΚ θα συνεχίσει να επιδρά μερικώς ανασχετικά στην έντονη υποχώρηση της τιμής του τον Απρίλιο-Μάιο.

Εφόσον η υγειονομική κρίση παρουσιάσει νέα ισχυρή έξαρση, η ζήτηση για καύσιμα θα εξασθενήσει εκ νέου και ακολούθως οι τιμές τους. Αυτές οι τάσεις θα αμβλυνθούν μετά τον προσεχή Μάρτιο, όταν συμπληρωθεί ένας χρόνος από την πρώτη φάση έξαρσης της πανδημίας και τις επιδράσεις της. Η παράταση της ισχύος των προσωρινών μέτρων μείωσης του ΦΠΑ έως την 30η Απριλίου 2021 θα διατηρήσει την αντιπληθωριστική επίδρασή τους.

Η δυναμική της ζήτησης στο υπόλοιπο του 2020 και στο προσεχές έτος θα εξαρτηθεί από τις επιδράσεις της πανδημίας του νέου κορωνοϊού στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Εάν δεν σημειωθεί νέα, ισχυρή κλιμάκωση της υγειονομικής κρίσης, η αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας, των επενδύσεων και των εξαγωγών θα ενισχύσουν σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα και τη ζήτηση. Οι αντίθετες επιδράσεις θα ασκηθούν σε εισόδημα και ζήτηση από ενδεχόμενες αντίθετες από αυτές που μόλις αναφέρθηκαν εξελίξεις. Προβλέπεται πως ο ΓΔΤΚ θα υποχωρήσει το 2020 κατά 1,2% με 1,4% σε σύγκριση με το 2019.

Το προσεχές έτος, υπό το βασικό σενάριο μακροοικονομικών εξελίξεων, αναμένεται πληθωρισμός 1,7%, λόγω ενίσχυσης της ζήτησης και εξασθένισης της αντιπληθωριστικής επίδρασης της ενέργειας. Σε περίπτωση επανάκαμψης της υγειονομικής κρίσης προβλέπεται αντιπληθωρισμός 0,4%.

Advertisement

Το τραπεζικό σύστημα επέδειξε ανθεκτικότητα, βοηθούμενο και από τα έκτακτα μέτρα παροχής ρευστότητας σε δύο επίπεδα. Αφενός, η ΕΚΤ συνέχισε να διευκολύνει την παροχή ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες και να θεωρεί επιλέξιμα τα κρατικά χρεόγραφα στο Πρόγραμμα Αγοράς Τίτλων λόγω Πανδημίας (PEPP), στοιχεία που διατηρούν χαμηλό το κόστος χρηματοδότησης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Αφετέρου, οι εγχώριες αρχές ενίσχυσαν άμεσα τα κανάλια παροχής ρευστότητας προς τις πληττόμενες επιχειρήσεις ενεργοποιώντας εγγυοδοτικά προγράμματα και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Μεταξύ των κύριων προκλήσεων, οι τράπεζες αντιμετωπίζουν δυσοίωνες προοπτικές κερδοφορίας, αδύναμη ποιότητα του ενεργητικού (ΜΕΔ, αναβαλλόμενη φορολογία) και εύθραυστη πιστοδοτική ικανότητα.

Στις θετικές εξελίξεις ξεχωρίζουν η επιτάχυνση νέων πιστώσεων προς επιχειρήσεις, η αύξηση των καταθέσεων και το χαμηλό κόστος δανεισμού. Απαραίτητη προτεραιότητα για το τραπεζικό σύστημα είναι η συστηματική εφαρμογή των στρατηγικών μείωσης των ΜΕΔ. Η πιστωτική επέκταση των επιχειρηματικών δανείων αναμένεται να συνεχιστεί μεσοπρόθεσμα, και να αντισταθμίζει τη συνεχιζόμενη, αν και σταδιακά φθίνουσα, πιστωτική συρρίκνωση προς τα νοικοκυριά.

 

Advertisement
Advertisement
ΣΧΟΛΙΑ

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το επικείμενο πακέτο παροχών και επιδομάτων

Published

on

Το επικείμενο πακέτο παροχών και επιδομάτων

Η εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο» συγκέντρωσε και παρουσιάζει το νέο πακέτο παροχών που εξετάζει η κυβέρνηση πριν τις εκλογές. (περισσότερα…)

Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Market Pass: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις – Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι

Published

on

Η ενίσχυση δίνεται σε επίπεδο νοικοκυριού. Αναλυτικά τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Μικρή «ανάσα» σε χιλιάδες νοικοκυριά θα δώσει η καταβολή του επιδόματος Market Pass, με τους δικαιούχους να περιμένουν το άνοιγμα της ειδικής πλατφόρμας μέσω του vouchers.gov.gr (περισσότερα…)

Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο Δώρο Πάσχα: Ποιοι οι δικαιούχοι τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις

Published

on

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το επίδομα αναμένεται από 250 έως 300 ευρώ και η χορήγησή του θα γίνει πριν το Πάσχα έχοντας ως κριτήρια το ετήσιο εισόδημα του 2021 και τα ακίνητα του 2022.

«Κλειδώνει» η ενίσχυση των 300 ευρώ που θα πληρωθεί κατά πάσα πιθανότητα, την Παρασκευή 7 Απριλίου 2023. Στο τραπέζι βρίσκεται μείωση ή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, μείωση εισφορών αλλά και καταβολή αναδρομικών σε όλους τους συνταξιούχους. (περισσότερα…)

Περισσότερα

GHOSTFILM MEDIA PRODUCTION

Εταιρικά Βίντεο

VIRAL NEWS

Συγκλονίζει το βίντεο με την στιγμή της δραματικής διάσωσης ενός παιδιού από τα συντρίμμια Συγκλονίζει το βίντεο με την στιγμή της δραματικής διάσωσης ενός παιδιού από τα συντρίμμια
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΒΙΝΤΕΟ7 ώρες ago

Συρία: Η στιγμή της δραματικής διάσωσης ενός παιδιού από συντρίμμια

Τουρκία και η Συρία ζουν μια ασύλληπτη τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που είχε επίκεντρο τη γειτονική...

Δείτε το βίντεο με τη στιγμή που ο οδηγός πέφτει πάνω στη στάση του λεωφορείου Δείτε το βίντεο με τη στιγμή που ο οδηγός πέφτει πάνω στη στάση του λεωφορείου
ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ19 ώρες ago

Κωνσταντινούπολη: Λεωφορείο πέφτει πάνω σε πεζούς – Ένας νεκρός, 5 τραυματίες

Σοκάρουν τα πλάνα που έρχονται από την Κωνσταντινούπολη με το το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σε στάση λεωφορείου.

Δείτε πως διατηρούν ανοιχτά τα οδικά δίκτυα στην κακοκαιρία στις ΗΠΑ Δείτε πως διατηρούν ανοιχτά τα οδικά δίκτυα στην κακοκαιρία στις ΗΠΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΒΙΝΤΕΟ20 ώρες ago

ΗΠΑ: Πως διατηρούν ανοιχτά τα οδικά δίκτυα στην κακοκαιρία

Η κακοκαιρία και τα προβλήματα που φέρνει ο χιονιάς δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο καθώς και σε άλλες χώρες του...

Νέστος: Δέος προκαλούν οι εντυπωσιακοί μαίανδροι του Νέστος: Δέος προκαλούν οι εντυπωσιακοί μαίανδροι του
ΤΑΞΙΔΙΑ4 ημέρες ago

Νέστος: Δέος προκαλούν οι εντυπωσιακοί μαίανδροι του

Ένα πολύ ξεχωριστό και ιδιαίτερο κομμάτι του Νέστου είναι στη διαδρομή που ξεκινάει περίπου από το ύψος της Σταυρούπολης στην...

Μια ταβέρνα που χρονολογείται περίπου στο 2.700 π.Χ. ανακαλύφθηκε στον χώρο των ανασκαφών του αρχαίου Λαγκάς στο νότιο Ιράκ. Μια ταβέρνα που χρονολογείται περίπου στο 2.700 π.Χ. ανακαλύφθηκε στον χώρο των ανασκαφών του αρχαίου Λαγκάς στο νότιο Ιράκ.
ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ4 ημέρες ago

Ιράκ: Ανακαλύφθηκε ταβέρνα 5.000 ετών στην αρχαία πόλη Λαγκάς

Μια ταβέρνα που χρονολογείται περίπου στο 2.700 π.Χ. ανακαλύφθηκε στον χώρο των ανασκαφών του αρχαίου Λαγκάς στο νότιο Ιράκ.

Ο Τάιρ Νίκολς, 29 ετών, συνελήφθη στις 7 Ιανουαρίου από μέλη της ειδικής μονάδας Scorpion της αστυνομίας του Μέμφις στις νότιες ΗΠΑ για μια τροχαία παράβαση. Ο Τάιρ Νίκολς, 29 ετών, συνελήφθη στις 7 Ιανουαρίου από μέλη της ειδικής μονάδας Scorpion της αστυνομίας του Μέμφις στις νότιες ΗΠΑ για μια τροχαία παράβαση.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ4 ημέρες ago

ΗΠΑ: Αγανάκτηση και οργή κατά της αστυνομικής βίας στην κηδεία του Τάιρ Νίκολς

«Μια όμορφη ψυχή», η οποία εξαιτίας μιας «βίαιης ενέργειας» της αστυνομίας έσβησε πολύ νωρίς: όσοι παρευρέθηκαν στην κηδεία του Τάιρ...

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 83-68 από την Ρεάλ, για την 22η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 83-68 από την Ρεάλ, για την 22η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.
ΜΠΑΣΚΕΤ5 ημέρες ago

Euroleague: Βαριά ήττα του Παναθηναϊκού στη Μαδρίτη από τη Ρεάλ (83-68)

Τις προβληματικές του εμφανίσεις στην Ευρωλίγκα συνέχισε ο Παναθηναϊκός, απέναντι στην Ρεάλ γνωρίζοντας την συντριβή από την «Βασίλισσα» στην Μαδρίτη...

Η Βίρτους εκμεταλλεύθηκε την απογοήτευση του Ερυθρού Αστέρα και τον νίκησε εύκολα (84-72). Η Βίρτους εκμεταλλεύθηκε την απογοήτευση του Ερυθρού Αστέρα και τον νίκησε εύκολα (84-72).
ΜΠΑΣΚΕΤ6 ημέρες ago

Euroleague:: Άνετη νίκη της Βίρτους κόντρα στον Αστέρα

Με μπροστάρη τον Τόκο Σενγκέλια που πέτυχε 15 πόντους η Βίρτους νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα και ξεκόλλησε από τα χαμηλά...

Η Βαλένθια έκαμψε την αντίσταση της Μπάγερν Μονάχου επικρατώντας με σκορ 82-73, κάνοντας έτσι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την είσοδό της στην οκτάδα. Η Βαλένθια έκαμψε την αντίσταση της Μπάγερν Μονάχου επικρατώντας με σκορ 82-73, κάνοντας έτσι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την είσοδό της στην οκτάδα.
ΜΠΑΣΚΕΤ6 ημέρες ago

Euroleague: Άνετη νίκη για Βαλένθια με 82-73 επί της Μπάγερν

Σημαντική νίκη για την οκτάδα πέτυχε η Βαλένθια που επικράτησε σε ένα πολύ κλειστό ματς της Μπάγερν Μονάχου.

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε δύσκολα της Μακάμπι Τελ Αβίβ (83-78) στο Palau Blaugrana για την 22η αγωνιστική στην Euroleague. Η Μπαρτσελόνα επικράτησε δύσκολα της Μακάμπι Τελ Αβίβ (83-78) στο Palau Blaugrana για την 22η αγωνιστική στην Euroleague.
ΜΠΑΣΚΕΤ6 ημέρες ago

Euroleague: Το γύρισε στο φινάλε η Μπαρτσελόνα με τη Μακάμπι

Στα νικηφόρα αποτελέσματα επέστρεψε η Μπαρτσελόνα στην Ευρωλίγκα, κερδίζοντας εντός έδρας τη Μακάμπι Τελ Αβίβ με 83-78 το βράδυ της...

Advertisement

ΑΡΕΣΟΥΝ