Connect with us

Published

on

Ως σχεδιο για την μακροπρόθεσμη ετοιμότητα της ΕΕ για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στην υγεία μπορεί να λειτουργήσει το HERA Incubator, το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο ετοιμότητας βιοάμυνας κατά των μεταλλάξεων του COVID-19.

Η Κομισιόν προτείνει άμεση δράση για να προετοιμάσει την Ευρώπη για την αυξημένη απειλή των μεταλλάξεων του κορονοϊού ενώ το HERA Incubator θα συνεργαστεί με ερευνητές, εταιρείες βιοτεχνολογίας, κατασκευαστές και τις δημόσιες αρχές στην ΕΕ και παγκοσμίως για τον εντοπισμό νέων παραλλαγών, θα παρέχει κίνητρα για την ανάπτυξη νέων και προσαρμοσμένων εμβολίων, για την επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης για αυτά τα εμβόλια και για τη διασφάλιση κλιμάκωσης της παραγωγικής ικανότητας.

Η ανάληψη δράσης τώρα είναι σημαντική, καθώς συνεχίζουν να εμφανίζονται νέες μεταλλάξεις και οι προκλήσεις για αύξηση της παραγωγής εμβολίων μεγαλώνει, όπως υπογραμμίζει το ΑΜΠΕ.

Οι βασικές δράσεις για την ενίσχυση της ετοιμότητας, την ανάπτυξη εμβολίων για τις παραλλαγές και την αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής είναι οι εξής:

Advertisement
  1. Εντοπισμός, ανάλυση και αξιολόγηση παραλλαγών

*Ανάπτυξη εξειδικευμένων τεστ για νέες μεταλλάξεις και για την υποστήριξη της γονιδιωματικής αλληλουχίας στα κράτη μέλη με χρηματοδότηση τουλάχιστον 75 εκατ. ευρώ από την ΕΕ ·

*Επίτευξη του στόχου του 5% της αλληλουχίας των γονιδιώματος των θετικών τεστ για βοήθεια στον εντοπισμό των παραλλαγών, την παρακολούθηση την εξάπλωσή τους σε πληθυσμούς και τον έλεγχο της επίδρασής τους στη μεταδοτικότητα.

*Ενίσχυση της έρευνας και της ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με παραλλαγές με χρηματοδότηση 150 εκατομμυρίων ευρώ ·

*Έναρξη δικτύου κλινικών δοκιμών, φέρνοντας μαζί 16 κράτη-μέλη της ΕΕ και πέντε συνεργαζόμενες χωρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελβετίας και του Ισραήλ για ανταλλαγή δεδομένων με τη σταδιακή συμπερίληψη των παιδιών και νεαρών ενηλίκων ως συμμετέχοντες σε κλινικές δοκιμές.

  1. Επιτάχυνση της έγκρισης προσαρμοσμένων εμβολίων: με βάση το μοντέλο για το ετήσιο εμβόλιο κατά της γρίπης, η ΕΕ θα παράσχει ταχεία έγκριση για προσαρμοσμένα εμβόλια COVID-19 με:

*Προσαρμογή του κανονιστικού πλαισίου, όπως τροποποίηση της κανονιστικής διαδικασίας ώστε να καταστεί δυνατή η έγκριση προσαρμοσμένου εμβολίου με μικρότερο σύνολο πρόσθετων δεδομένων που υποβάλλονται στον EMA σε κυλιόμενη βάση ·

*Παροχή καθοδήγησης στους παραγωγούς εμβολίων σχετικά με τις απαιτήσεις δεδομένων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων , ώστε οι απαιτήσεις για τις παραλλαγές να είναι γνωστές εκ των προτέρων.

*Διευκόλυνση της πιστοποίησης νέων ή επαναχρησιμοποιούμενων εγκαταστάσεων συμμετοχής στις ρυθμιστικών αρχών εγκαίρως·

Advertisement

*Θα ληφθεί υπόψη μια νέα κατηγορία έκτακτης έγκρισης εμβολίων σε επίπεδο ΕΕ με κοινή ευθύνη μεταξύ των κρατών μελών.

  1. Αύξηση της παραγωγής εμβολίων COVID-19:

Η ΕΕ:

*Θα ενημερώσει ή θα συνάψει νέες Προκαταρκτικές Συμφωνίες για την υποστήριξη της ανάπτυξης νέων και προσαρμοσμένων εμβόλιων μέσω χρηματοδότησης της ΕΕ, με ένα λεπτομερές και αξιόπιστο σχέδιο που δείχνει ικανότητα παραγωγής εμβολίων στην ΕΕ, σε αξιόπιστο χρονοδιάγραμμα. Αυτό δεν πρέπει να αποτρέψει το εάν η ΕΕ θα εξετάσει πηγές από χώρες εκτός της ΕΕ, εφόσον απαιτείται, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας της ΕΕ

*Στενή συνεργασία με τους παρασκευαστές για να παρακολουθούνται οι αλυσίδες εφοδιασμού και να αντιμετωπιστούν προσδιορισμένες δυσχέρειες παραγωγής ·

*Υποστήριξη της παραγωγής πρόσθετων εμβολίων που θα αντιμετωπίζουν νέες μεταλλάξεις.

*Ανάπτυξη ενός εθελοντικού μηχανισμού αδειοδότησης για τη διευκόλυνση της μεταφοράς τεχνολογίας.

Advertisement

*Υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων ·

Εξασφάλιση της παραγωγικής ικανότητας της ΕΕ με την ανάπτυξη του έργου «EU FAB».

Οι δράσεις που ανακοινώνονται σήμερα θα συμβαδίζουν με την παγκόσμια συνεργασία μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και παγκόσμιων πρωτοβουλιών για τα εμβόλια. Θα προετοιμάσουν επίσης το έδαφος για τον Ευρωπαϊκή Αρχή ετοιμότητας και αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την υγεία (HERA). Το HERA θα βασιστεί στις δράσεις που ξεκίνησαν σήμερα και παρέχουν μια μόνιμη δομή για τη δημιουργία μοντέλων για τους κινδύνους , παγκόσμια εποπτεία, μεταφορά τεχνολογίας, παραγωγική ικανότητα, χαρτογράφηση κινδύνου αλυσίδας εφοδιασμού, ευέλικτη παρασκευαστική ικανότητα και έρευνα και ανάπτυξη εμβολίων και φαρμάκων.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν τόνισε ότι «Προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι Ευρωπαίοι έχουν πρόσβαση σε ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια για την COVID-19 το συντομότερο δυνατό.

Με την πάροδο του χρόνου, νέες παραλλαγές του ιού εμφανίζονται γρήγορα και πρέπει να προσαρμόσουμε την ανταπόκρισή μας ακόμα πιο γρήγορα».

Ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς, σημείωσε ότι «στον αγώνα μας κατά του ιού προβλέπουμε προβλήματα και ενεργούμε προληπτικά για να κινητοποιήσουμε όλα τα μέσα για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου των μεταλλάξεων. Με το νέο σχέδιο ετοιμότητας βιο-άμυνας «HERA Incubator», αντιμετωπίζουμε παράλληλα ή σειρά πανδημιών που προέρχονται από τις παραλλαγές. Η σημερινή πρόταση είναι το τέλειο παράδειγμα για το τι είναι καλύτερο στην ΕΕ: κάνοντας προσπάθειες και συμπληρώνοντάς τις με χρηματοδότηση. Αυτός είναι ο τρόπος για έξοδο από την κρίση, έτοιμοι για προσαρμογή σε νέες συνθήκες και ενωμένοι στη δράση – εξασφαλίζοντας αλληλεγγύη σε ολόκληρη την ΕΕ και τον κόσμο».

Advertisement

Η Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, ανέφερε ότι «η Ευρώπη είναι αποφασισμένη να παραμείνει μπροστά από την απειλή νέων παραλλαγών του κορονοΪού. Το HERA Incubator είναι μια άσκηση πρόβλεψης,

προσδοκίας και ενωμένης απάντησης. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη διπλή πρόκληση της αντιμετώπισης νέων παραλλαγών και της αύξηση της ικανότητας παραγωγής εμβολίων. Θα δημιουργηθούν γέφυρες μεταξύ έρευνας, βιομηχανίας και ρυθμιστών για να επιταχύνονται οι διαδικασίες – ξεκινώντας από την ανίχνευση παραλλαγών έως την

έγκριση και την παραγωγή εμβολίων. Χρειαζόμαστε σημαντικές επενδύσεις τώρα και για το μέλλον και το HERA Incubator είναι ένα κρίσιμο μέρος της απάντησής μας».

Advertisement

COVID-19

Ινδία: Εφιάλτης δίχως τέλος με παγκόσμιο ρεκόρ μολύνσεων κορονοϊού ημέρας

Περισσότερα από 893.000 νέα κρούσματα της Covid-19 καταγράφηκαν μόνο την Παρασκευή σε όλον τον κόσμο, κυρίως λόγω της εκρηκτικής αύξησης των μολύνσεων στην Ινδία, αριθμός που αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ από την έναρξη της πανδημίας.

Published

on

Η χώρα αυτή καταγράφει επίσης ρεκόρ θανάτων, με 2.624 το τελευταίο 24ωρο

Περισσότερα από 893.000 νέα κρούσματα της Covid-19 καταγράφηκαν μόνο την Παρασκευή σε όλον τον κόσμο, κυρίως λόγω της εκρηκτικής αύξησης των μολύνσεων στην Ινδία, αριθμός που αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ από την έναρξη της πανδημίας.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την καταμέτρηση που έκανε το Γαλλικό Πρακτορείο μέχρι τις 12.00 σήμερα, ώρα Ελλάδας, βασιζόμενο σε επίσημες πηγές.

Πάνω από το ένα τρίτο των μολύνσεων καταγράφηκαν στην Ινδία, η οποία ανακοίνωσε χθες 332.730 κρούσματα και σήμερα 346.786, αριθμούς πρωτοφανείς για μία και μόνη χώρα μέχρι τώρα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων που είχε ανακοινωθεί μέχρι σήμερα ήταν 819.000, στις 8 Ιανουαρίου.

Μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας ανακοινώθηκαν περισσότερα από 5,5 εκατομμύρια κρούσματα, εκ των οποίων τα 2 εκατομμύρια στην Ινδία. Η χώρα αυτή καταγράφει επίσης ρεκόρ θανάτων, με 2.624 το τελευταίο 24ωρο. Η πανδημία έχει στοιχίσει τη ζωή σερ περίπου 190.000 Ινδούς.

Advertisement

Οι άλλες χώρες που κατέγραψαν τις περισσότερες μολύνσεις μέσα σε μία εβδομάδα ήταν οι ΗΠΑ (490.000), η Βραζιλία (459.000) και η Τουρκία (404.000).

Την επόμενη εβδομάδα εκτιμάται ότι τα κρούσματα θα ξεπεράσουν τα 150 εκατομμύρια, από την αρχή της πανδημίας. Σύμφωνα με την καταμέτρηση του AFP, από τον Δεκέμβριο του 2019 μέχρι και σήμερα στις 12, τα κρούσματα σε όλον τον κόσμο ανέρχονταν σε 145.544.646.

Περισσότερα

COVID-19

Για πρόκληση σωματικών βλαβών κατηγορείται Ισπανός που κυκλοφορούσε και μόλυνε ανθρώπους με covid

Ένας κάτοικος της Μαγιόρκας συνελήφθη με την κατηγορία της πρόκλησης σωματικών βλαβών, αφού μόλυνε τουλάχιστον 22 ανθρώπους με τον νέο κορονοϊό

Published

on

Για πρόκληση σωματικών βλαβών κατηγορείται Ισπανός που κυκλοφορούσε και μόλυνε ανθρώπους με covid

Ένας κάτοικος της Μαγιόρκας συνελήφθη με την κατηγορία της πρόκλησης σωματικών βλαβών, αφού μόλυνε τουλάχιστον 22 ανθρώπους με τον νέο κορονοϊό

, επειδή πήγαινε κανονικά στη δουλειά του και στο γυμναστήριο μολονότι είχε συμπτώματα της Covid-19, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία του νησιού.

Οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα στα τέλη Ιανουαρίου, αφού καταγράφηκε μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων στην πόλη Μανακόρ. Τότε, κυκλοφορούσε η πληροφορία ότι ένας εργαζόμενος είχε μολυνθεί αλλά «έκρυβε την ασθένειά του», ανέφερε η αστυνομία.

Λίγες ημέρες πριν εντοπιστεί αυτή η εστία, ο άνδρας εμφάνισε συμπτώματα, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους συναδέλφους του στη δουλειά. Δεν θέλησε όμως να επιστρέψει στο σπίτι του και πήγε να κάνει μοριακό τεστ αφού τελείωσε την εργασία του. Χωρίς να περιμένει το αποτέλεσμα, ξαναπήγε στη δουλειά του την επομένη και, επιπλέον, πήγε και στο γυμναστήριο.

Advertisement

Ο προϊστάμενός του στη δουλειά, όπως και όλο το προσωπικό, επέμειναν να γυρίσει στο σπίτι του επειδή θα μπορούσε να μολύνει τους πάντες. Αργότερα εξήγησαν στην αστυνομία ότι είχε πυρετό, «πάνω από 40 βαθμούς».

Εκείνος ωστόσο τους αγνόησε και πέρασε όλη την ημέρα του στη δουλειά, κυκλοφορώντας σχεδόν παντού. Μάλιστα, κατέβαζε σκόπιμα τη μάσκα του όταν έβηχε και τους έλεγε: «Θα σας μολύνω όλους με τον κορονοϊό».

Αφού έμαθε, αργά την ημέρα εκείνη, ότι ήταν θετικός, οι συνάδελφοί του πήγαν και αυτοί να εξεταστούν. Πέντε από αυτούς βρέθηκαν θετικοί και μόλυναν πολλά μέλη της οικογένειάς τους, μεταξύ των οποίων και τρία βρέφη ενός έτους. Μολύνθηκαν επίσης τρεις άνθρωποι που ήρθαν σε στενή επαφή μαζί του στο γυμναστήριο και μετέδωσαν τον ιό στους οικείους τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κανείς από τους 22 ασθενείς δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί όπως αναφέρει το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Advertisement
Περισσότερα

COVID-19

Ελβετία: Εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα της ινδικής παραλλαγής

Ένα κρούσμα της ινδικής παραλλαγής του νέου κορωνοϊού εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ελβετία, ανακοίνωσαν σήμερα οι υγειονομικές αρχές της χώρας αυτή.

Published

on

Κορονοϊός: Η μετάλλαξη της Ινδίας τρομοκρατεί την Ευρώπη

Ένα κρούσμα της ινδικής παραλλαγής του νέου κορωνοϊού εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ελβετία, ανακοίνωσαν σήμερα οι υγειονομικές αρχές της χώρας αυτή.

«Το πρώτο κρούσμα της ινδικής παραλλαγής της Covid-19 εντοπίστηκε στην Ελβετία» ανέφερε στο Twitter η ομοσπονδιακή υπηρεσία Δημόσιας Υγείας. Διευκρίνισε ότι επρόκειτο για έναν άνθρωπο που περνούσε τράνζιτ από ένα αεροδρόμιο της χώρας, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πολλές χώρες έχουν κλείσει τις πύλες τους στην Ινδία, διακόπτοντας προσωρινά την αεροπορική σύνδεση. Η Ελβετία εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να βάλει την Ινδία στον κατάλογο των χωρών υψηλού κινδύνου. Όσοι προέρχονται από αυτές τις χώρες κατά την άφιξή τους στην Ελβετία πρέπει να μπαίνουν σε καραντίνα δέκα ημερών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Advertisement

Περισσότερα

GHOSTFILM MEDIA PRODUCTION

Εταιρικά Βίντεο

VIRAL NEWS

Συγκλονίζει το βίντεο με την στιγμή της δραματικής διάσωσης ενός παιδιού από τα συντρίμμια Συγκλονίζει το βίντεο με την στιγμή της δραματικής διάσωσης ενός παιδιού από τα συντρίμμια
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΒΙΝΤΕΟ8 ώρες ago

Συρία: Η στιγμή της δραματικής διάσωσης ενός παιδιού από συντρίμμια

Τουρκία και η Συρία ζουν μια ασύλληπτη τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που είχε επίκεντρο τη γειτονική...

Δείτε το βίντεο με τη στιγμή που ο οδηγός πέφτει πάνω στη στάση του λεωφορείου Δείτε το βίντεο με τη στιγμή που ο οδηγός πέφτει πάνω στη στάση του λεωφορείου
ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ20 ώρες ago

Κωνσταντινούπολη: Λεωφορείο πέφτει πάνω σε πεζούς – Ένας νεκρός, 5 τραυματίες

Σοκάρουν τα πλάνα που έρχονται από την Κωνσταντινούπολη με το το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σε στάση λεωφορείου.

Δείτε πως διατηρούν ανοιχτά τα οδικά δίκτυα στην κακοκαιρία στις ΗΠΑ Δείτε πως διατηρούν ανοιχτά τα οδικά δίκτυα στην κακοκαιρία στις ΗΠΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΒΙΝΤΕΟ21 ώρες ago

ΗΠΑ: Πως διατηρούν ανοιχτά τα οδικά δίκτυα στην κακοκαιρία

Η κακοκαιρία και τα προβλήματα που φέρνει ο χιονιάς δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο καθώς και σε άλλες χώρες του...

Νέστος: Δέος προκαλούν οι εντυπωσιακοί μαίανδροι του Νέστος: Δέος προκαλούν οι εντυπωσιακοί μαίανδροι του
ΤΑΞΙΔΙΑ4 ημέρες ago

Νέστος: Δέος προκαλούν οι εντυπωσιακοί μαίανδροι του

Ένα πολύ ξεχωριστό και ιδιαίτερο κομμάτι του Νέστου είναι στη διαδρομή που ξεκινάει περίπου από το ύψος της Σταυρούπολης στην...

Μια ταβέρνα που χρονολογείται περίπου στο 2.700 π.Χ. ανακαλύφθηκε στον χώρο των ανασκαφών του αρχαίου Λαγκάς στο νότιο Ιράκ. Μια ταβέρνα που χρονολογείται περίπου στο 2.700 π.Χ. ανακαλύφθηκε στον χώρο των ανασκαφών του αρχαίου Λαγκάς στο νότιο Ιράκ.
ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ4 ημέρες ago

Ιράκ: Ανακαλύφθηκε ταβέρνα 5.000 ετών στην αρχαία πόλη Λαγκάς

Μια ταβέρνα που χρονολογείται περίπου στο 2.700 π.Χ. ανακαλύφθηκε στον χώρο των ανασκαφών του αρχαίου Λαγκάς στο νότιο Ιράκ.

Ο Τάιρ Νίκολς, 29 ετών, συνελήφθη στις 7 Ιανουαρίου από μέλη της ειδικής μονάδας Scorpion της αστυνομίας του Μέμφις στις νότιες ΗΠΑ για μια τροχαία παράβαση. Ο Τάιρ Νίκολς, 29 ετών, συνελήφθη στις 7 Ιανουαρίου από μέλη της ειδικής μονάδας Scorpion της αστυνομίας του Μέμφις στις νότιες ΗΠΑ για μια τροχαία παράβαση.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ4 ημέρες ago

ΗΠΑ: Αγανάκτηση και οργή κατά της αστυνομικής βίας στην κηδεία του Τάιρ Νίκολς

«Μια όμορφη ψυχή», η οποία εξαιτίας μιας «βίαιης ενέργειας» της αστυνομίας έσβησε πολύ νωρίς: όσοι παρευρέθηκαν στην κηδεία του Τάιρ...

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 83-68 από την Ρεάλ, για την 22η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 83-68 από την Ρεάλ, για την 22η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.
ΜΠΑΣΚΕΤ5 ημέρες ago

Euroleague: Βαριά ήττα του Παναθηναϊκού στη Μαδρίτη από τη Ρεάλ (83-68)

Τις προβληματικές του εμφανίσεις στην Ευρωλίγκα συνέχισε ο Παναθηναϊκός, απέναντι στην Ρεάλ γνωρίζοντας την συντριβή από την «Βασίλισσα» στην Μαδρίτη...

Η Βίρτους εκμεταλλεύθηκε την απογοήτευση του Ερυθρού Αστέρα και τον νίκησε εύκολα (84-72). Η Βίρτους εκμεταλλεύθηκε την απογοήτευση του Ερυθρού Αστέρα και τον νίκησε εύκολα (84-72).
ΜΠΑΣΚΕΤ6 ημέρες ago

Euroleague:: Άνετη νίκη της Βίρτους κόντρα στον Αστέρα

Με μπροστάρη τον Τόκο Σενγκέλια που πέτυχε 15 πόντους η Βίρτους νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα και ξεκόλλησε από τα χαμηλά...

Η Βαλένθια έκαμψε την αντίσταση της Μπάγερν Μονάχου επικρατώντας με σκορ 82-73, κάνοντας έτσι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την είσοδό της στην οκτάδα. Η Βαλένθια έκαμψε την αντίσταση της Μπάγερν Μονάχου επικρατώντας με σκορ 82-73, κάνοντας έτσι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την είσοδό της στην οκτάδα.
ΜΠΑΣΚΕΤ6 ημέρες ago

Euroleague: Άνετη νίκη για Βαλένθια με 82-73 επί της Μπάγερν

Σημαντική νίκη για την οκτάδα πέτυχε η Βαλένθια που επικράτησε σε ένα πολύ κλειστό ματς της Μπάγερν Μονάχου.

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε δύσκολα της Μακάμπι Τελ Αβίβ (83-78) στο Palau Blaugrana για την 22η αγωνιστική στην Euroleague. Η Μπαρτσελόνα επικράτησε δύσκολα της Μακάμπι Τελ Αβίβ (83-78) στο Palau Blaugrana για την 22η αγωνιστική στην Euroleague.
ΜΠΑΣΚΕΤ6 ημέρες ago

Euroleague: Το γύρισε στο φινάλε η Μπαρτσελόνα με τη Μακάμπι

Στα νικηφόρα αποτελέσματα επέστρεψε η Μπαρτσελόνα στην Ευρωλίγκα, κερδίζοντας εντός έδρας τη Μακάμπι Τελ Αβίβ με 83-78 το βράδυ της...

Advertisement

ΑΡΕΣΟΥΝ