Connect with us

Published

on

Ως σχεδιο για την μακροπρόθεσμη ετοιμότητα της ΕΕ για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στην υγεία μπορεί να λειτουργήσει το HERA Incubator, το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο ετοιμότητας βιοάμυνας κατά των μεταλλάξεων του COVID-19.

Η Κομισιόν προτείνει άμεση δράση για να προετοιμάσει την Ευρώπη για την αυξημένη απειλή των μεταλλάξεων του κορονοϊού ενώ το HERA Incubator θα συνεργαστεί με ερευνητές, εταιρείες βιοτεχνολογίας, κατασκευαστές και τις δημόσιες αρχές στην ΕΕ και παγκοσμίως για τον εντοπισμό νέων παραλλαγών, θα παρέχει κίνητρα για την ανάπτυξη νέων και προσαρμοσμένων εμβολίων, για την επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης για αυτά τα εμβόλια και για τη διασφάλιση κλιμάκωσης της παραγωγικής ικανότητας.

Η ανάληψη δράσης τώρα είναι σημαντική, καθώς συνεχίζουν να εμφανίζονται νέες μεταλλάξεις και οι προκλήσεις για αύξηση της παραγωγής εμβολίων μεγαλώνει, όπως υπογραμμίζει το ΑΜΠΕ.

Οι βασικές δράσεις για την ενίσχυση της ετοιμότητας, την ανάπτυξη εμβολίων για τις παραλλαγές και την αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής είναι οι εξής:

Advertisement
  1. Εντοπισμός, ανάλυση και αξιολόγηση παραλλαγών

*Ανάπτυξη εξειδικευμένων τεστ για νέες μεταλλάξεις και για την υποστήριξη της γονιδιωματικής αλληλουχίας στα κράτη μέλη με χρηματοδότηση τουλάχιστον 75 εκατ. ευρώ από την ΕΕ ·

*Επίτευξη του στόχου του 5% της αλληλουχίας των γονιδιώματος των θετικών τεστ για βοήθεια στον εντοπισμό των παραλλαγών, την παρακολούθηση την εξάπλωσή τους σε πληθυσμούς και τον έλεγχο της επίδρασής τους στη μεταδοτικότητα.

*Ενίσχυση της έρευνας και της ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με παραλλαγές με χρηματοδότηση 150 εκατομμυρίων ευρώ ·

*Έναρξη δικτύου κλινικών δοκιμών, φέρνοντας μαζί 16 κράτη-μέλη της ΕΕ και πέντε συνεργαζόμενες χωρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελβετίας και του Ισραήλ για ανταλλαγή δεδομένων με τη σταδιακή συμπερίληψη των παιδιών και νεαρών ενηλίκων ως συμμετέχοντες σε κλινικές δοκιμές.

  1. Επιτάχυνση της έγκρισης προσαρμοσμένων εμβολίων: με βάση το μοντέλο για το ετήσιο εμβόλιο κατά της γρίπης, η ΕΕ θα παράσχει ταχεία έγκριση για προσαρμοσμένα εμβόλια COVID-19 με:

*Προσαρμογή του κανονιστικού πλαισίου, όπως τροποποίηση της κανονιστικής διαδικασίας ώστε να καταστεί δυνατή η έγκριση προσαρμοσμένου εμβολίου με μικρότερο σύνολο πρόσθετων δεδομένων που υποβάλλονται στον EMA σε κυλιόμενη βάση ·

*Παροχή καθοδήγησης στους παραγωγούς εμβολίων σχετικά με τις απαιτήσεις δεδομένων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων , ώστε οι απαιτήσεις για τις παραλλαγές να είναι γνωστές εκ των προτέρων.

*Διευκόλυνση της πιστοποίησης νέων ή επαναχρησιμοποιούμενων εγκαταστάσεων συμμετοχής στις ρυθμιστικών αρχών εγκαίρως·

Advertisement

*Θα ληφθεί υπόψη μια νέα κατηγορία έκτακτης έγκρισης εμβολίων σε επίπεδο ΕΕ με κοινή ευθύνη μεταξύ των κρατών μελών.

  1. Αύξηση της παραγωγής εμβολίων COVID-19:

Η ΕΕ:

*Θα ενημερώσει ή θα συνάψει νέες Προκαταρκτικές Συμφωνίες για την υποστήριξη της ανάπτυξης νέων και προσαρμοσμένων εμβόλιων μέσω χρηματοδότησης της ΕΕ, με ένα λεπτομερές και αξιόπιστο σχέδιο που δείχνει ικανότητα παραγωγής εμβολίων στην ΕΕ, σε αξιόπιστο χρονοδιάγραμμα. Αυτό δεν πρέπει να αποτρέψει το εάν η ΕΕ θα εξετάσει πηγές από χώρες εκτός της ΕΕ, εφόσον απαιτείται, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας της ΕΕ

*Στενή συνεργασία με τους παρασκευαστές για να παρακολουθούνται οι αλυσίδες εφοδιασμού και να αντιμετωπιστούν προσδιορισμένες δυσχέρειες παραγωγής ·

*Υποστήριξη της παραγωγής πρόσθετων εμβολίων που θα αντιμετωπίζουν νέες μεταλλάξεις.

*Ανάπτυξη ενός εθελοντικού μηχανισμού αδειοδότησης για τη διευκόλυνση της μεταφοράς τεχνολογίας.

Advertisement

*Υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων ·

Εξασφάλιση της παραγωγικής ικανότητας της ΕΕ με την ανάπτυξη του έργου «EU FAB».

Οι δράσεις που ανακοινώνονται σήμερα θα συμβαδίζουν με την παγκόσμια συνεργασία μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και παγκόσμιων πρωτοβουλιών για τα εμβόλια. Θα προετοιμάσουν επίσης το έδαφος για τον Ευρωπαϊκή Αρχή ετοιμότητας και αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την υγεία (HERA). Το HERA θα βασιστεί στις δράσεις που ξεκίνησαν σήμερα και παρέχουν μια μόνιμη δομή για τη δημιουργία μοντέλων για τους κινδύνους , παγκόσμια εποπτεία, μεταφορά τεχνολογίας, παραγωγική ικανότητα, χαρτογράφηση κινδύνου αλυσίδας εφοδιασμού, ευέλικτη παρασκευαστική ικανότητα και έρευνα και ανάπτυξη εμβολίων και φαρμάκων.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν τόνισε ότι «Προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι Ευρωπαίοι έχουν πρόσβαση σε ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια για την COVID-19 το συντομότερο δυνατό.

Με την πάροδο του χρόνου, νέες παραλλαγές του ιού εμφανίζονται γρήγορα και πρέπει να προσαρμόσουμε την ανταπόκρισή μας ακόμα πιο γρήγορα».

Ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς, σημείωσε ότι «στον αγώνα μας κατά του ιού προβλέπουμε προβλήματα και ενεργούμε προληπτικά για να κινητοποιήσουμε όλα τα μέσα για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου των μεταλλάξεων. Με το νέο σχέδιο ετοιμότητας βιο-άμυνας «HERA Incubator», αντιμετωπίζουμε παράλληλα ή σειρά πανδημιών που προέρχονται από τις παραλλαγές. Η σημερινή πρόταση είναι το τέλειο παράδειγμα για το τι είναι καλύτερο στην ΕΕ: κάνοντας προσπάθειες και συμπληρώνοντάς τις με χρηματοδότηση. Αυτός είναι ο τρόπος για έξοδο από την κρίση, έτοιμοι για προσαρμογή σε νέες συνθήκες και ενωμένοι στη δράση – εξασφαλίζοντας αλληλεγγύη σε ολόκληρη την ΕΕ και τον κόσμο».

Advertisement

Η Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, ανέφερε ότι «η Ευρώπη είναι αποφασισμένη να παραμείνει μπροστά από την απειλή νέων παραλλαγών του κορονοΪού. Το HERA Incubator είναι μια άσκηση πρόβλεψης,

προσδοκίας και ενωμένης απάντησης. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη διπλή πρόκληση της αντιμετώπισης νέων παραλλαγών και της αύξηση της ικανότητας παραγωγής εμβολίων. Θα δημιουργηθούν γέφυρες μεταξύ έρευνας, βιομηχανίας και ρυθμιστών για να επιταχύνονται οι διαδικασίες – ξεκινώντας από την ανίχνευση παραλλαγών έως την

έγκριση και την παραγωγή εμβολίων. Χρειαζόμαστε σημαντικές επενδύσεις τώρα και για το μέλλον και το HERA Incubator είναι ένα κρίσιμο μέρος της απάντησής μας».

Advertisement

COVID-19

Ινδία: Εφιάλτης δίχως τέλος με παγκόσμιο ρεκόρ μολύνσεων κορονοϊού ημέρας

Περισσότερα από 893.000 νέα κρούσματα της Covid-19 καταγράφηκαν μόνο την Παρασκευή σε όλον τον κόσμο, κυρίως λόγω της εκρηκτικής αύξησης των μολύνσεων στην Ινδία, αριθμός που αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ από την έναρξη της πανδημίας.

Published

on

Η χώρα αυτή καταγράφει επίσης ρεκόρ θανάτων, με 2.624 το τελευταίο 24ωρο

Περισσότερα από 893.000 νέα κρούσματα της Covid-19 καταγράφηκαν μόνο την Παρασκευή σε όλον τον κόσμο, κυρίως λόγω της εκρηκτικής αύξησης των μολύνσεων στην Ινδία, αριθμός που αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ από την έναρξη της πανδημίας.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την καταμέτρηση που έκανε το Γαλλικό Πρακτορείο μέχρι τις 12.00 σήμερα, ώρα Ελλάδας, βασιζόμενο σε επίσημες πηγές.

Πάνω από το ένα τρίτο των μολύνσεων καταγράφηκαν στην Ινδία, η οποία ανακοίνωσε χθες 332.730 κρούσματα και σήμερα 346.786, αριθμούς πρωτοφανείς για μία και μόνη χώρα μέχρι τώρα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων που είχε ανακοινωθεί μέχρι σήμερα ήταν 819.000, στις 8 Ιανουαρίου.

Μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας ανακοινώθηκαν περισσότερα από 5,5 εκατομμύρια κρούσματα, εκ των οποίων τα 2 εκατομμύρια στην Ινδία. Η χώρα αυτή καταγράφει επίσης ρεκόρ θανάτων, με 2.624 το τελευταίο 24ωρο. Η πανδημία έχει στοιχίσει τη ζωή σερ περίπου 190.000 Ινδούς.

Advertisement

Οι άλλες χώρες που κατέγραψαν τις περισσότερες μολύνσεις μέσα σε μία εβδομάδα ήταν οι ΗΠΑ (490.000), η Βραζιλία (459.000) και η Τουρκία (404.000).

Την επόμενη εβδομάδα εκτιμάται ότι τα κρούσματα θα ξεπεράσουν τα 150 εκατομμύρια, από την αρχή της πανδημίας. Σύμφωνα με την καταμέτρηση του AFP, από τον Δεκέμβριο του 2019 μέχρι και σήμερα στις 12, τα κρούσματα σε όλον τον κόσμο ανέρχονταν σε 145.544.646.

Περισσότερα

COVID-19

Για πρόκληση σωματικών βλαβών κατηγορείται Ισπανός που κυκλοφορούσε και μόλυνε ανθρώπους με covid

Ένας κάτοικος της Μαγιόρκας συνελήφθη με την κατηγορία της πρόκλησης σωματικών βλαβών, αφού μόλυνε τουλάχιστον 22 ανθρώπους με τον νέο κορονοϊό

Published

on

Για πρόκληση σωματικών βλαβών κατηγορείται Ισπανός που κυκλοφορούσε και μόλυνε ανθρώπους με covid

Ένας κάτοικος της Μαγιόρκας συνελήφθη με την κατηγορία της πρόκλησης σωματικών βλαβών, αφού μόλυνε τουλάχιστον 22 ανθρώπους με τον νέο κορονοϊό

, επειδή πήγαινε κανονικά στη δουλειά του και στο γυμναστήριο μολονότι είχε συμπτώματα της Covid-19, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία του νησιού.

Οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα στα τέλη Ιανουαρίου, αφού καταγράφηκε μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων στην πόλη Μανακόρ. Τότε, κυκλοφορούσε η πληροφορία ότι ένας εργαζόμενος είχε μολυνθεί αλλά «έκρυβε την ασθένειά του», ανέφερε η αστυνομία.

Λίγες ημέρες πριν εντοπιστεί αυτή η εστία, ο άνδρας εμφάνισε συμπτώματα, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους συναδέλφους του στη δουλειά. Δεν θέλησε όμως να επιστρέψει στο σπίτι του και πήγε να κάνει μοριακό τεστ αφού τελείωσε την εργασία του. Χωρίς να περιμένει το αποτέλεσμα, ξαναπήγε στη δουλειά του την επομένη και, επιπλέον, πήγε και στο γυμναστήριο.

Advertisement

Ο προϊστάμενός του στη δουλειά, όπως και όλο το προσωπικό, επέμειναν να γυρίσει στο σπίτι του επειδή θα μπορούσε να μολύνει τους πάντες. Αργότερα εξήγησαν στην αστυνομία ότι είχε πυρετό, «πάνω από 40 βαθμούς».

Εκείνος ωστόσο τους αγνόησε και πέρασε όλη την ημέρα του στη δουλειά, κυκλοφορώντας σχεδόν παντού. Μάλιστα, κατέβαζε σκόπιμα τη μάσκα του όταν έβηχε και τους έλεγε: «Θα σας μολύνω όλους με τον κορονοϊό».

Αφού έμαθε, αργά την ημέρα εκείνη, ότι ήταν θετικός, οι συνάδελφοί του πήγαν και αυτοί να εξεταστούν. Πέντε από αυτούς βρέθηκαν θετικοί και μόλυναν πολλά μέλη της οικογένειάς τους, μεταξύ των οποίων και τρία βρέφη ενός έτους. Μολύνθηκαν επίσης τρεις άνθρωποι που ήρθαν σε στενή επαφή μαζί του στο γυμναστήριο και μετέδωσαν τον ιό στους οικείους τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κανείς από τους 22 ασθενείς δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί όπως αναφέρει το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Advertisement
Περισσότερα

COVID-19

Ελβετία: Εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα της ινδικής παραλλαγής

Ένα κρούσμα της ινδικής παραλλαγής του νέου κορωνοϊού εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ελβετία, ανακοίνωσαν σήμερα οι υγειονομικές αρχές της χώρας αυτή.

Published

on

Κορονοϊός: Η μετάλλαξη της Ινδίας τρομοκρατεί την Ευρώπη

Ένα κρούσμα της ινδικής παραλλαγής του νέου κορωνοϊού εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ελβετία, ανακοίνωσαν σήμερα οι υγειονομικές αρχές της χώρας αυτή.

«Το πρώτο κρούσμα της ινδικής παραλλαγής της Covid-19 εντοπίστηκε στην Ελβετία» ανέφερε στο Twitter η ομοσπονδιακή υπηρεσία Δημόσιας Υγείας. Διευκρίνισε ότι επρόκειτο για έναν άνθρωπο που περνούσε τράνζιτ από ένα αεροδρόμιο της χώρας, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πολλές χώρες έχουν κλείσει τις πύλες τους στην Ινδία, διακόπτοντας προσωρινά την αεροπορική σύνδεση. Η Ελβετία εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να βάλει την Ινδία στον κατάλογο των χωρών υψηλού κινδύνου. Όσοι προέρχονται από αυτές τις χώρες κατά την άφιξή τους στην Ελβετία πρέπει να μπαίνουν σε καραντίνα δέκα ημερών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Advertisement

Περισσότερα

GHOSTFILM MEDIA PRODUCTION

Εταιρικά Βίντεο

VIRAL NEWS

Βρέθηκε το ναυάγιο του θρυλικού πλοίου Endurance Βρέθηκε το ναυάγιο του θρυλικού πλοίου Endurance
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ7 μήνες ago

Ανταρκτική: Βρέθηκε το ναυάγιο του θρυλικού πλοίου Endurance

Έπειτα από 106 χρόνια στον πυθμένα της θάλασσας Weddell, το θρυλικό πλοίο «Endurance» του εξερευνητή της Ανταρκτικής, Sir Ernest Shackleton,...

- Ο Πούτιν προειδοποίησε τη Δύση ότι θα υπάρξουν «συνέπειες που δεν έχουν δει ποτέ», αν υπάρξει απόπειρα παρέμβασης - Ο Πούτιν προειδοποίησε τη Δύση ότι θα υπάρξουν «συνέπειες που δεν έχουν δει ποτέ», αν υπάρξει απόπειρα παρέμβασης
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ7 μήνες ago

Ουκρανία: Ξεκίνησε ο πόλεμος – Έκτακτο διάγγελμα τα ξημερώματα από τον Πούτιν

Νωρίτερα, σε έκτακτο διάγγελμά του ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε την έναρξη στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία, ζητώντας από τους ουκρανούς στρατιώτες...

Οι Νέες συγκλονιστικές εικόνες από την στιγμή της προσεδάφισης του Perseverance στον πλανήτη Άρη Οι Νέες συγκλονιστικές εικόνες από την στιγμή της προσεδάφισης του Perseverance στον πλανήτη Άρη
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ2 έτη ago

Perseverance: Το ρόβερ της NASA έστειλε στη Γη τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες του από τον Άρη

Ιστορία γράφει το Perseverance που προσγειώθηκε στον ‘Αρη και έχει στείλει ήδη τις πρώτες εικόνες από την προσεδάφισή του η...

«Η Ευρώπη από Ψηλά» μέσα από τον φακό του National Geographic «Η Ευρώπη από Ψηλά» μέσα από τον φακό του National Geographic
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ2 έτη ago

«Η Ευρώπη από Ψηλά» μέσα από τον φακό του National Geographic

Τα εντυπωσιακά εναέρια πλάνα του National Geographic αποκαλύπτουν μια άλλη πλευρά της Ευρώπης, μέσα από το 2ο κύκλο της σειράς-ντοκιμαντέρ.

Europa League: Καθάρισε με 4άρα η Μάντσεστερ Γιουν., κοντά στον αποκλεισμό η Νάπολι Europa League: Καθάρισε με 4άρα η Μάντσεστερ Γιουν., κοντά στον αποκλεισμό η Νάπολι
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ2 έτη ago

Europa League: Σαρωτική Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ…καθάρισε με 4άρα την Σοσιεδάδ

Με εξαιρετικούς Φερνάντες και Ράσφορντ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ουσιαστικά εξασφάλισε την πρόκριση κόντρα στη Σοσιεδάδ.

Επιστήμονες κατάφεραν να «χακάρουν» τα όνειρα Επιστήμονες κατάφεραν να «χακάρουν» τα όνειρα
ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ2 έτη ago

Επιστήμονες κατάφεραν να «χακάρουν» τα όνειρα

Επιστήμονες κατάφεραν να… «χακάρουν» τα όνειρα και απέδειξαν ότι είναι εφικτός ο διάλογος με κάποιον που ονειρεύεται.

Η σατιρική διαφήμιση της Τούνμπεργκ για την προσεδάφιση στον Άρη Η σατιρική διαφήμιση της Τούνμπεργκ για την προσεδάφιση στον Άρη
PEOPLE2 έτη ago

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ ξαναχτυπά: Το σατιρικό σποτ για τα «διαστημικά όνειρα»

Εν αναμονή της προσεδάφισης του Perseverance rover της NASA στον Άρη, η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ εκμεταλλεύθηκε την ευκαιρία για...

Πρώην καζίνο του Ντόναλντ Τραμπ κατεδαφίστηκε με ελεγχόμενη έκρηξη Πρώην καζίνο του Ντόναλντ Τραμπ κατεδαφίστηκε με ελεγχόμενη έκρηξη
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ2 έτη ago

Πρώην καζίνο του Ντόναλντ Τραμπ κατεδαφίστηκε με ελεγχόμενη έκρηξη

Ένα από τα παλαιότερα ξενοδοχεία-καζίνο του Ντόναλντ Τραμπ στο Ατλάντικ Σίτι κατεδαφίστηκε την Τετάρτη και η όλη διαδικασία καταγράφηκε σε...

Επιστάτης θυσίασε αγελάδα επειδή δεν έβρισκε... εργάτες - «Ξέρετε πόσο δύσκολο ήταν;» Επιστάτης θυσίασε αγελάδα επειδή δεν έβρισκε... εργάτες - «Ξέρετε πόσο δύσκολο ήταν;»
PEOPLE2 έτη ago

Απίστευτο: Επιστάτης θυσίασε αγελάδα επειδή δεν έβρισκε… εργάτες – «Ξέρετε πόσο δύσκολο ήταν;»

Η απίστευτη θυσία της αγελάδας έγινε στο Καζακστάν.

Σκηνές... απείρου κάλλους σε δημοτικό συμβούλιο - «Τους γαμ…με» (video) Σκηνές... απείρου κάλλους σε δημοτικό συμβούλιο - «Τους γαμ…με» (video)
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ2 έτη ago

Σκηνές… απείρου κάλλους σε δημοτικό συμβούλιο – «Τους γαμ…με» (video)

Εκφράσεις που θυμίζουν περισσότερο κερκίδα, παρά συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου καταγράφηκαν στο Μεσολόγγι.

Advertisement

ΑΡΕΣΟΥΝ