Connect with us

Δημοσιεύθηκε

/

Στην τελική ευθεία μπαίνει η κατάρτιση από το υπουργείο Οικονομικών του νέου πτωχευτικού νόμου που θα θα φέρει καταλυτικές αλλαγές στο τοπίο του ιδιωτικού χρέους, δημιουργώντας νέα δεδομένα για τους οφειλέτες.

Στο πνεύμα της κοινοτικής οδηγίας 1023/2019 αλλά και στο πρότυπο του αμερικανικού μοντέλου γρήγορης εξυγίανσης των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, ο νέος νόμος θα προβλέπει τη ρευστοποίηση της περιουσίας του οφειλέτη για την πληρωμή του χρέους, αλλά και τη “δεύτερη ευκαιρία”.

Ο νέος πτωχευτικός νόμος που θα αντικαταστήσει τον νόμο Κατσέλη και την προστασία της πρώτης κατοικίας, θα πρέπει να συμφωνηθεί με τις τράπεζες και τους θεσμούς στο προσεχές δίμηνο. Στόχος, το τελικό κείμενο του νέου νόμου να ψηφιστεί μέσα στο καλοκαίρι, αλλά να τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές του 2021 και αφού η οικονομική κρίση που προκαλεί η πανδημία θα έχει εκτονωθεί.

Η πρόσφατη άρνηση των θεσμών να αποδεχθούν την παράταση προστασίας της πρώτης κατοικίας επισπεύδει τα σχέδια της κυβέρνησης για την έγκαιρη προετοιμασία του νομοσχεδίου, αφού στόχος είναι να αξιοποιηθεί ως διαπραγματευτικό χαρτί προκειμένου να αποσπάσει τη σύμφωνη γνώμη των εταίρων για παράταση του σημερινού καθεστώτος προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που λειτουργεί στην Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους.

Το αντίβαρο

Βασικό χαρακτηριστικό του νέου πτωχευτικού νόμου είναι η απουσία της έννοιας της προστασίας της κύριας κατοικίας των φυσικών προσώπων, όπως τη γνωρίζαμε πρόσφατα μέσω του νόμου Κατσέλη ή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ως αντίβαρο στην έλλειψη προστασίας της πρώτης κατοικίας εισάγεται η δυνατότητα απαλλαγής του οφειλέτη με γρήγορες διαδικασίες από το υπόλοιπο των χρεών του, αφού προηγουμένως εκποιηθεί η περιουσία του.

Πτώχευση στεγαστικών δανείων: Στο στόχαστρο οι εγγυητές

Η πτώχευση θα κηρύσσεται έπειτα από αίτηση ενός η περισσότερων πιστωτών με έννομο συμφέρον, ή ακόμα και κατόπιν αίτησης του εισαγγελέα, εφόσον κάτι τέτοιο δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος. Η απαλλαγή από τα χρέη θα επέρχεται δύο χρόνια μετά την υποβολή της αίτησης για πτώχευση, η οποία θα αποφασίζεται από το δικαστήριο και εφόσον δεν αμφισβητηθεί δικαστικώς από κάποιον πιστωτή.

Ως ασφαλιστική δικλίδα για την αποτροπή καταχρηστικών πρακτικών, το προσχέδιο νόμου που αποτελεί αντικείμενο επεξεργασίας με τράπεζες και θεσμικούς φορείς της αγοράς, προβλέπει ότι ο οφειλέτης δεν απαλλάσσεται από οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την υποβολή της αίτησης καθώς και οφειλές που δημιουργήθηκαν με δόλο ή βαριά αμέλεια.

Σε περίπτωση που μετά την απαλλαγή οφειλέτη αποδειχθεί ότι παρέλειψε δολίως ή από βαριά αμέλεια την αποκάλυψη της οικονομικής και περιουσιακής του κατάστασης κατά τη διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας, ή δεν τήρησε τις υποχρεώσεις σύμφωνα με το σχέδιο πληρωμών, το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί να ανακαλέσει την απαλλαγή, είτε μερικώς είτε στο σύνολό της.

Για την προστασία των πιστωτών από καταχρηστικές πρακτικές, το νέο πτωχευτικό θα προβλέπει διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση που κάποιος αποκρύψει περιουσιακά στοιχεία, ενώ κυρώσεις θα προβλέπονται και για τα πρόσωπα του οικογενειακού του περιβάλλοντος που συναινούν ή συμμετέχουν στην απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων.

Διαφήμιση

Εξωδικαστική ρύθμιση

Ο νέος πτωχευτικός νόμος δίνει τη δυνατότητα της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών με την υποβολή αίτησης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας ο οφειλέτης θα διερευνά εξωδικαστικά, απευθείας με τους δανειστές του την εξεύρεση λύσης με ρευστοποίηση της περιουσίας του ή με την εθελοντική παράδοση του ακινήτου.

Αίτηση όπως αναφέρει η Καθημερινή για την εξωδικαστική ρύθμιση των χρεών του οφειλέτη θα μπορούν να υποβάλουν επίσης και οι πιστωτές, δηλαδή το Δημόσιο, οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή οι τράπεζες, κοινοποιώντας την αίτηση στον οφειλέτη με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή. Το Δημόσιο μπορεί να συμμετέχει στη ρύθμιση των οφειλών με συγκεκριμένα κριτήρια (π.χ. διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων και αποπληρωμή των οφειλών σε συγκεκριμένο αριθμό δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής).

Με την αίτηση, εκτός από τα στοιχεία για την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη, θα συνυποβάλλονται υποχρεωτικά και οι δηλώσεις για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης, ενώ αίρεται υπέρ των πιστωτών το φορολογικό και τραπεζικό απόρρητο. Η εξωδικαστική διαδικασία προβλέπεται να είναι σύντομη και η προσπάθεια εξεύρεσης λύσης δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τους δύο μήνες.

Κατά την εδωδικαστική διαπραγμάτευση ο οφειλέτης θα μπορεί να ζητήσει εκτός από την απαλλαγή από τις οφειλές του και εξαίρεση της πρώτης κατοικίας του, πληρώνοντας ωστόσο το χρέος που τη βαραίνει, χωρίς δηλαδή να δικαιούται βάσει νόμου κάποιο «κούρεμα» ή κάποια ευνοϊκή ρύθμιση. Το υπουργείο Οικονομικών έχει αφήσει ανοιχτό να υπάρξει ένα ελάχιστο πλαίσιο προστασίας με τη χορήγηση μέσω της πλατφόρμας στεγαστικού επιδόματος, μόνο όμως για τις πραγματικά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Από την ημερομηνία ισχύος της σύμβασης αναδιάρθρωσης όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή της σύμβασης ρύθμισης αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων, καθώς και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη.

Σε περίπτωση μη επίτευξης εξωδικαστικής ρύθμισης, ο οφειλέτης θα υποχρεούται εντός ενός μηνός, το αργότερο, να υποβάλει την αίτηση πτώχευσης στο δικαστήριο, ώστε να αποτραπούν μεθοδεύσεις και καταχρήσεις. Ο οφειλέτης θα οφείλει να προσκομίζει στο δικαστήριο το σύνολο των σχετικών εγγράφων. Στη συνέχεια θα ορίζεται γραπτή (όχι προφορική) δικάσιμος κατά την οποία θα κηρύσσεται ή όχι η πτώχευση και θα ξεκινάει και η διαδικασία ρευστοποίησης της περιουσίας τους.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η απαλλαγή από τα χρέη του οφειλέτη προβλέπεται και στον υπάρχοντα Πτωχευτικό Κώδικα, αλλά ο νέος νόμος εξειδικεύει για πρώτη φορά και αναδεικνύει ως κεντρικό άξονα την απαλλαγή του φυσικού προσώπου-οφειλέτη από το υπόλοιπο των χρεών του μετά το τέλος της διαδικασίας εκποίησης. Το νέο πτωχευτικό, επιδιώκει να βάλει τέλος και στις χρονοβόρες διαδικασίες πτώχευσης τόσο για τα φυσικά μέσω του νόμου Κατσέλη όσο και για τα νομικά πρόσωπα, θέτοντας χρονικό όριο τα πέντε έτη, με την παρέλευση των οποίων η περιουσία του οφειλέτη που δεν εκποιήθηκε επιστρέφει σε αυτόν.

{loadmoduleid 629} {loadmoduleid 620}

Διαφήμιση
Διαφήμιση
ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

GHOSTFILM MEDIA PRODUCTION

Εταιρικά Βίντεο

VIRAL NEWS

Η Μπαρτσελόνα έκλεισε τη συμφωνία χρηματοδότησης του «Espai Barca» Η Μπαρτσελόνα έκλεισε τη συμφωνία χρηματοδότησης του «Espai Barca»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ2 μήνες πριν

Η Μπαρτσελόνα έκλεισε τη συμφωνία χρηματοδότησης του «Espai Barca»

To σχέδιο προβλέπει 20 επενδυτές με 1,450 δισ. ευρώ, ποσό που καλύπτει το κόστος των εργασιών του σχεδίου

Λισαβόνα: Ακτιβιστές μάζεψαν 650.000 αποτσίγαρα και τα στοίβαξαν σε πλατεία Λισαβόνα: Ακτιβιστές μάζεψαν 650.000 αποτσίγαρα και τα στοίβαξαν σε πλατεία
ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ2 μήνες πριν

Λισαβόνα: Ακτιβιστές μάζεψαν 650.000 αποτσίγαρα και τα στοίβαξαν σε πλατεία

Ακτιβιστές για την προστασία του περιβάλλοντος συνέλεξαν περίπου 650.000 αποτσίγαρα και τα στοίβαξαν την Κυριακή σε μια πλατεία, στο κέντρο...

Ο αθλητής Franz Müllner τράβηξε ένα τρένο 81 τόνων για δέκα μέτρα και 60 εκατοστά σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ. Ο αθλητής Franz Müllner τράβηξε ένα τρένο 81 τόνων για δέκα μέτρα και 60 εκατοστά σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ.
ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ2 μήνες πριν

Franz Müllner: Τράβηξε τρένο 81 τόνων για δέκα μέτρα

Ο αθλητής Franz Müllner τράβηξε ένα τρένο 81 τόνων για δέκα μέτρα και 60 εκατοστά σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ

Η Χάρις Αλεξίου βρέθηκε καλεσμένη στο «Στούντιο 4» Η Χάρις Αλεξίου βρέθηκε καλεσμένη στο «Στούντιο 4»
YOUTUBE2 μήνες πριν

Η Χάρις Αλεξίου στον καναπέ του «Στούντιο 4»

Η Χάρις Αλεξίου βρέθηκε καλεσμένη στο «Στούντιο 4» και μίλησε για την πορεία της στο τραγούδι, την οικογένειά της και...

Ο αισθησιακός χορός της Heidi Klum, που αναστάτωσε τους θαυμαστές της στο Instagram Ο αισθησιακός χορός της Heidi Klum, που αναστάτωσε τους θαυμαστές της στο Instagram
SOCIAL NEWS2 μήνες πριν

Heidi Klum: Το supermodel έβαλε “φωτιά” στο Instagram τον αισθησιακό χορό του

Ο αισθησιακός χορός της Heidi Klum, που αναστάτωσε τους θαυμαστές της στο Instagram. Δείτε την ανάρτηση του supermodel

Διαφήμιση

ΑΡΕΣΟΥΝ