PRESS ROOM logo

ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Φέτος θα διοχετευθούν στην πραγματική οικονομία 8 δισ. ευρώ

Ο υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξης Χαρίτσης και ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Λόης Λαμπριανίδης, ενημέρωσαν, σήμερα, ανταποκριτές ξένων ΜΜΕ στην Ελλάδα σχετικά με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και τα βασικά αναπτυξιακά εργαλεία (νέος Αναπτυξιακός Νόμος, Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-20).

Ο κ. Χαρίτσης, αφού αναφέρθηκε στην προβληματική κατάσταση που παρέλαβε η κυβέρνηση τον Ιανουάριο του 2015, υπογράμμισε ότι η έλλειψη συνολικού αναπτυξιακού σχεδιασμού και η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια περιόρισε σημαντικά την οικονομική και κοινωνική αποτελεσματικότητα των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων. Η κυβέρνηση την αντικαθιστά με νέο αναπτυξιακό σχέδιο, που βασίζεται στην μετεξέλιξη του παραγωγικού υποδείγματος της οικονομίας στην κατεύθυνση δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας και στα νέα, καινοτομικά, παραγωγικά συστήματα και στην ενίσχυση εκείνων των κοινωνικών στρωμάτων που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση. Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που ήδη πραγματοποιήθηκε, η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης και η ελάφρυνση του δημόσιου χρέους αποτελούν απαραίτητες συνθήκες για τη δημιουργία του κατάλληλου οικονομικού περιβάλλοντος, ώστε ο αναπτυξιακός σχεδιασμός να έχει τα προσδοκώμενα οφέλη.

Στη συνέχεια περιέγραψε τους βασικούς άξονες που διαμορφώνουν τα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-20 και παρουσίασε τις 4 νέες δράσεις που θα ενεργοποιηθούν τις επόμενες ημέρες. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην απόλυτη διαφάνεια και την ανοικτή πρόσβαση όλων σε αυτά. Πρόσθεσε, δε, ότι ο αναπτυξιακός σχεδιασμός δεν εξαντλείται στα όρια του ΕΣΠΑ αλλά επιδιώκει να ενεργοποιήσει και άλλους επενδυτικούς πόρους, δημόσιους και ιδιωτικούς.

Ο Υφυπουργός ολοκλήρωσε την παρουσίασή του, παραθέτοντας τις μέχρι τώρα επιτυχίες, δηλαδή την πρωτιά της Ελλάδας στην απορρόφηση πόρων από τα προγράμματα της περιόδου 2007-13, με την άντληση 5 δισ. ευρώ το τελευταίο τετράμηνο του 2015, καθώς και την πρωτιά στην ολοκλήρωση του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για το σύνολο των προγραμμάτων της περιόδου 2014-20. Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν όλες τις προϋποθέσεις για την επίτευξη του στόχου να διοχετευτούν φέτος στην πραγματική οικονομία 8 δισ. ευρώ από τα διαρθρωτικά ταμεία. Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των νέων αναπτυξιακών στόχων, ανέφερε τέλος ο κ. Υφυπουργός, είναι να σταματήσει η πίεση για νέα μέτρα λιτότητας που περιορίζουν τη δυναμική της οικονομίας.

Ο κ. Λαμπριανίδης επικεντρώθηκε στον ρόλο του Αναπτυξιακού Νόμου που θα εισαχθεί προς ψήφιση το αμέσως προσεχές διάστημα. Αφού παρέθεσε τα βασικά χαρακτηριστικά της οικονομίας, διαχρονικά αλλά και μετά το ξέσπασμα της κρίσης, εστίασε στην ανάγκη ενός τεράστιου νέου κύματος επενδύσεων, που θα αναπληρώσει το «κατεστραμμένο» κεφάλαιο των τελευταίων ετών.

Αυτός είναι βασικός στόχος του νέου Αναπτυξιακού, που αποφεύγοντας τις αστοχίες των δύο προηγούμενων (επιδότηση σχεδίων χαμηλής τεχνολογίας, υψηλή συγκέντρωση των επιχορηγήσεων σε λίγες επενδύσεις), επιδιώκει επίσης την ενίσχυση της απασχόλησης, την προώθησης της ισόρροπης ανάπτυξης, τη γενικότερη εκβιομηχάνιση της χώρας και τη βελτίωση της θέσης της χώρας στον διεθνή καταμερισμό της εργασίας.

Κεντρική θέση στον σχεδιασμό έχουν η τεχνολογική αναβάθμιση, ο αναπροσανατολισμός της οικονομίας σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας και η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας, που θα βασίζεται στην ανάπτυξη της αγροδιατροφικής αλυσίδας και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας. Ο κ. Λαμπριανίδης παρουσίασε τα είδη ενισχύσεων που προβλέπει ο νέος Νόμος, τις καινοτομίες που παρουσιάζει και τα διαφορετικά καθεστώτα ενισχύσεων. Τέλος, περιέγραψε τις βελτιώσεις που έχουν επέλθει ή σχεδιάζονται με στόχο την προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων.