Connect with us

Published

on

Κρίσιμες πτυχές του σχεδιασμού της κυβέρνησης θα πρέπει να ξεκαθαριστούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα καθώς λήγει ο μήνας και οι επιχειρήσεις καλούνται να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις.

Το Euro2day.gr σε συνεργασία με την ομάδα του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών κωδικοποίησε τα κρισιμότερα ερωτήματα, σε μια προσπάθεια να βοηθήσει τόσο τις αρχές που κλήθηκαν να σηκώσουν τεράστιο βάρος σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα όσο και τις επιχειρήσεις.

Τα εργασιακά

Για τη σύννομη εφαρμογή των εξαγγελθέντων μέτρων αναμένονται διευκρινίσεις για θέματα όπως:

• Πώς θα δηλωθεί η περίοδος της πραγματικής απασχόλησης, γιατί γι’ αυτή την περίοδο οι εισφορές βαρύνουν τον εργοδότη, πώς η περίοδος αναστολής της εργασιακής σχέσης, γιατί σε αυτή την περίπτωση οι εισφορές βαραίνουν το κράτος και πώς η άδεια ειδικού σκοπού όσον αφορά στο ποσοστό των εισφορών που θα καλύψει το κράτος.

Advertisement

• Πώς θα ορίζεται το προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης, το πλαίσιο και το εύρος που εξασφαλίζει τη σύννομη εφαρμογή του ένατου άρθρου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. όσον αφορά στη μετατροπή πλήρους σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση.

• Το κατά πόσο δύναται να τεθεί σε αναστολή η εργασιακή σχέση εργαζόμενου που βρίσκεται σε άδεια ασθενείας, εάν η επιχείρηση στην οποία εργάζεται έχει κλείσει με κυβερνητική απόφαση ή είναι πληττόμενη με βάση τον ΚΑΔ δραστηριότητας.

• Με ποιον τρόπο θα καταλογιστεί η έκπτωση του 25% στις εισφορές των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες που καταβάλλουν εμπρόθεσμα και δεν αναβάλλουν την καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών, στην περίπτωση που υπάγονται στους κλάδους που έχουν κλείσει με κυβερνητική απόφαση ή είναι πληττόμενοι βάσει των ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας.

• Την έκπτωση του 25% στις ασφαλιστικές εισφορές θα τη δικαιούνται και όσοι έχουν μείωση τζίρου; και εάν ναι, πρέπει να οριστεί το ποσοστό μείωσης τζίρου, σύμφωνα με το οποίο οι ασφαλισμένοι θα δικαιούνται αυτή την παροχή;

• Πώς θα εμφανιστεί στις ΑΠΔ τυχόν καταβολή διαφοράς μισθού από τους εργοδότες όσον αφορά στο ποσό που υπολείπεται από τα 800 ευρώ που θα καταβάλει το κράτος. Αναφερόμαστε στην περίπτωση που ο εργαζόμενος αμείβεται με μηνιαίες απολαβές μεγαλύτερες των €800 και ο εργοδότης δύναται και θέλει να του καταβάλλει τη διαφορά, προκειμένου ο εργαζόμενος να μην έχει απώλεια εισοδήματος. Το ποσό που θα καταβάλει ο εργοδότης σε αυτή την περίπτωση θα έχει ασφαλιστικές εισφορές;

Advertisement

• Εάν από το Ε3 του 2008 έχει δηλωθεί ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας που συμμετέχει στα έσοδα της επιχείρησης με μεγαλύτερο ποσοστό από τον ΚΑΔ της κύριας δραστηριότητας, αυτή η επιχείρηση δικαιούται να λάβει όλα τα προνόμια που αναγγέλθηκαν για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στους κλάδους που έχουν κλείσει με κυβερνητική απόφαση ή είναι πληττόμενες βάσει των ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας;

• Δύναται επιχείρηση που υπάγεται στους κλάδους που έχουν κλείσει με κυβερνητική απόφαση ή είναι πληττόμενη βάσει των ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας, να θέσει όλο ή μέρος του προσωπικού που απασχολεί σε κατάσταση αναστολής εργασίας σε διαφορετική ημερομηνία από αυτή που έχει ανακοινωθεί από τους αρμόδιους φορείς; Πιο συγκεκριμένα, σε μεταγενέστερη ημερομηνία;

• Μπορεί η αναστολή εργασίας να λήξει νωρίτερα από τις 30/4 για συγκεκριμένους λόγους; Για παράδειγμα, αν η επιχείρηση ανέλαβε την παράγωγη μιας μεγάλης παραγγελίας. Σε αυτή την περίπτωση, τι γίνεται με τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί και τα προνόμια που έχουν καταβληθεί στους εργαζόμενους;

• Απαιτείται παράταση της ημερομηνίας υποβολής αίτησης ΚΕΑΟ για την επανένταξη απολεσθείσας ρύθμισης του ν.4611/2019 για οφειλέτες μη μισθωτών, πρώην ΟΓΑ, εργοδότες, καθώς και για οφειλές από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές (σύμφωνα με τα όσα ισχύουν έως σήμερα η ημερομηνία υποβολής λήγει στις 31/3/2020. Σημειώνεται πως με την υποβολή της αίτησης, πρέπει να καταβληθεί προκαταβολή).

• Η αναστολή εργασίας ισχύει έως τις 30/4/2020 ή για 45 ημέρες από την ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης;

Advertisement

 

Φορολογικά θέματα

Για τη σύννομη εφαρμογή των εξαγγελθέντων μέτρων απαιτείται διευκρινιστική:

• Τι θα γίνει με τις δηλωτικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, δεδομένου ότι το επάγγελμα του Λογιστή – Φοροτέχνη ανήκει στις πληττόμενες;

• Τι θα γίνει με τους μισθωτούς Λογιστές όσον αφορά στην αναστολή ή μη των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων για τη διεκπεραίωση των εργασιών για τις οποίες είναι αρμόδιοι;

• Τι θα γίνει με τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από το ΓΕΜΗ όσον αφορά στις προθεσμίες που πρέπει να δηλωθούν στις αρμόδιες ΔΟΥ, δεδομένου ότι δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική επικοινωνία με τις ΔΟΥ και από τη μια, οι ΔΟΥ λειτουργούν με μειωμένο προσωπικό κι από την άλλη, δεν είναι πάντα εφικτή η διεκπεραίωση της εργασίας, δεδομένου ότι απαιτείται μετακίνηση ή συνεργασία με τις επιχειρήσεις οι οποίες μπορεί να έχουν κλείσει γιατί υπάγονται στους κλάδους που έχουν κλείσει με κυβερνητική απόφαση ή είναι πληττόμενες βάσει των ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε αναστολή εργασίας;

Advertisement

 

Τα ζητούμενα

Είναι σκόπιμο να δημοσιευθεί λίστα τηλεφωνικών αριθμών και ηλεκτρονικών διευθύνσεων των Δ.Ο.Υ., έτσι ώστε να δύναται να εκτελεστούν κανονικά όλες οι εργασίες και οι δηλωτικές υποχρεώσεις ηλεκτρονικά ή να υπάρξει αναστολή δηλωτικών υποχρεώσεων.

Γενικά και χρηματοοικονομικά θέματα

Ζητούνται διευκρινίσεις:

• Σχετικά με την επιδότηση ενοικίων για τους πολίτες που ανήκουν στην κατηγορία των απασχολούμενων σε επιχειρήσεις που έκλεισαν με κυβερνητική απόφαση ή που οι επιχειρήσεις τους είναι πληττόμενες βάσει των ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας.

Advertisement

 • Σχετικά με την κατοχύρωση των μισθωτών επαγγελματικών μισθώσεων που καταβάλλουν το 60% του συμφωνηθέντος μισθώματος στην περίπτωση που δραστηριοποιούνται στους κλάδους που έχουν κλείσει με κυβερνητική απόφαση ή είναι πληττόμενοι βάσει των ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας.

 • Τα μέλη των προσωπικών εταιρειών ΟΕ, ΕΕ, των οποίων οι επιχειρήσεις ανήκουν στους κλάδους που έχουν κλείσει με κυβερνητική απόφαση ή είναι πληττόμενοι βάσει των ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας, έχουν ασφαλιστικές και φορολογικές διευκολύνσεις.

{loadmoduleid 629} {loadmoduleid 620}

Πηγή: Euro2day

Advertisement

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΣΕΕ: Να καταργηθεί οριστικά η προκαταβολή φόρου και το τέλος επιτηδεύματος

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας ζητά την οριστική κατάργηση της προκαταβολής φόρου και του τέλους επιτηδεύματος με επιστολή της προς τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και τον υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο.

Published

on

Να καταργηθεί οριστικά η προκαταβολή φόρου και το τέλος επιτηδεύματος ζητάει η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας ζητά την οριστική κατάργηση της προκαταβολής φόρου και του τέλους επιτηδεύματος με επιστολή της προς τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και τον υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ΕΣΕΕ αναφέρει ότι η δυσμενής συγκυρία για την αγορά και την οικονομία επιβάλλει πλέον τολμηρά βήματα αναδιάταξης του οικονομικού περιβάλλοντος, μέσα από δραστικά μέτρα που θα απαλλάσσουν τον επιχειρηματικό κόσμο από βαρίδια του παρελθόντος και θα διασφαλίζουν την τόνωση της ρευστότητάς του.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της ΕΣΕΕ, η κατάργηση των δύο φορολογικών επιβαρύνσεων αποτελεί καθολικό και δίκαιο αίτημα του εμπορικού κόσμου.

Ειδικά το τέλος επιτηδεύματος αποτελεί ένα άδικο και παρωχημένο μέτρο, πόσο μάλλον σήμερα που, όπως επισημαίνεται στην επιστολή, «δεν είναι δυνατόν επιχειρήσεις που μένουν κλειστές με κρατική εντολή, να καταβάλλουν ειδικό τέλος για ένα επιτήδευμα το οποίο δεν ασκούν». Γι’ αυτό στην περίπτωση που η κατάργησή του δεν είναι εφικτή, η ΕΣΕΕ ζητά την απομείωσή του κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στους μήνες που η κάθε επιχείρηση έμεινε κλειστή λόγω της πανδημίας.

Advertisement

Η συνομοσπονδία σημειώνει ότι αντιλαμβάνεται πως η φορολογική πολιτική της κυβέρνησης κινείται εντός του πλαισίου των δημοσιονομικών αντοχών της χώρας. Ωστόσο, εκτιμά ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις θα είναι καθοριστικές για την επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας και τη στήριξη της απασχόλησης, ενώ η απώλεια των εσόδων για τα δημόσια ταμεία θα μπορέσει να αναπληρωθεί μέσω της αυξημένης καταναλωτικής ζήτησης και της ενίσχυσης της επενδυτικής δραστηριότητας.

Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γ. Στουρνάρας: 12,8 δισ. ευρώ επένδυσαν οι ελληνικές τράπεζες σε ομόλογα Δημοσίου

Ποσό που αγγίζει τα 12,8 δισ. ευρώ τοποθέτησαν οι ελληνικές τράπεζες σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου τη χρονιά που μας πέρασε σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε σήμερα στη Βουλή ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.

Published

on

Το Ελληνικό Δημόσιο το 2020 άντλησε από τις αγορές μέσω 5 εκδόσεων ομολόγων 12 δισ. ευρώ

Ποσό που αγγίζει τα 12,8 δισ. ευρώ τοποθέτησαν οι ελληνικές τράπεζες σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου τη χρονιά που μας πέρασε σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε σήμερα στη Βουλή ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.

Το Ελληνικό Δημόσιο το 2020 άντλησε από τις αγορές μέσω 5 εκδόσεων ομολόγων 12 δισ. ευρώ.

Συνεπώς τα στοιχεία που παρέθεσε σήμερα ο διοικητής της ΤτΕ δείχνουν ότι οι ελληνικές τράπεζες υπερκάλυψαν με τις τοποθετήσεις τους σε ομόλογα του Δημοσίου τις τοποθετήσεις αυτές.

Η πλεονάζουσα ρευστότητα αυτή των ελληνικών τραπεζών προήλθε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αποφάσισε να δέχεται κατ΄ εξαίρεση τα ελληνικά ομόλογα ως ενέχυρο στις πράξεις αναχρηματοδότησης των τραπεζών.

Advertisement

Όσον αφορά στις τρέχουσες εξελίξεις συνεχίστηκαν και σήμερα οι πιέσεις στη δευτερογενή αγορά ομολόγων με αποτέλεσμα η απόδοση του 10ετούς ομολόγου να ξεπεράσει το 0,9%.

Ανοδική πορεία στις αποδόσεις κρατικών ομολόγων

Η άνοδος στις αποδόσεις των ομολόγων δεν περιορίζεται μόνο στην ελληνική αγορά, καθώς την ίδια εικόνα εμφανίζουν οι μεγαλύτερες αγορές ομολόγων στην Ευρώπη αλλά και στις ΗΠΑ. Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να ανησυχεί τους αναλυτές, οι προσπαθούν να αποδώσουν τις εξελίξεις αυτές είτε στις απαισιόδοξες μακροοικονομικές προβλέψεις, είτε στην προσπάθεια των επενδυτών να πιέσουν τις κεντρικές τράπεζες προκειμένου να ρίξουν περισσότερο χρήμα στην αγορά. Τα πρακτικά από την τελευταία συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ έδειξαν πάντως ότι κεντρικοί τραπεζίτες ήταν μάλλον αισιόδοξοι με την άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, υποστηρίζοντας ότι παραμένουν σε ιστορικώς χαμηλά επίπεδα.

Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος καταγράφηκαν συναλλαγές 248 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 135 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς διαμορφώθηκε στο 0,91% από 0,81% έναντι -0,31% του αντίστοιχου γερμανικού με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 1,24% από 1,15%.

Στην αγορά συναλλάγματος ενισχύεται το ευρώ έναντι του δολαρίου καθώς το ευρωπαϊκό νόμισμα διαπραγματευόταν νωρίς το απόγευμα στα 1,2126 από 1,2089 δολ. που άνοιξε η αγορά. Η άνοδος του δολαρίου συνδέεται κατά κύριο λόγο από ρευστοποιήσεις θέσεων επενδυτών οι οποίοι τοποθετούνται σε αγορές υψηλότερου κινδύνου.

Η ενδεικτική ισοτιμία ευρώ/δολαρίου που ανακοίνωσε η ΕΚΤ διαμορφώθηκε στα 1,2139 δολ.

Advertisement

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Επιβεβαιώθηκε και επίσημα η ταφόπλακα σε τουρισμό και εστίαση το 2020

Εύγλωττα μιλούν για τις συνέπειες της πανδημίας τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον τζίρο στους κλάδους παροχής καταλυμάτων και εστίασης.

Published

on

Χάθηκε τζίρος 7 δισ. σε καταλύματα και εστίαση το 2020

Εύγλωττα μιλούν για τις συνέπειες της πανδημίας τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον τζίρο στους κλάδους παροχής καταλυμάτων και εστίασης.

Αθροιστικά έχασαν πάνω από τον μισό τζίρο τους καθώς από τα 13 δισ. ευρώ το 2019 προσγειώθηκαν στα μόλις 6 δισ. ευρώ, με τις απώλειες να αγγίζουν τα 7 δισ. ευρώ..

Μεγαλύτερη ωστόσο πτώση καταγράφεται στον τζίρου των καταλυμάτων (4,7 δισ. ευρώ), ενώ στην εστίαση, λόγω και του delivery, η μείωση του τζίρου ανήλθε σε 2,3 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου παροχής καταλυμάτων, ο κύκλος εργασιών το 2020 ανήλθε σε 2.303.658.141 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 67% σε σχέση με το 2019, όπου είχε ανέλθει σε 6.991.184.282 ευρώ.

Advertisement

Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου (83,5%) και η μικρότερη (14,3%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου υπηρεσιών εστίασης, ο κύκλος εργασιών το 2020 ανήλθε σε 3.773.850.833 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 37,7% σε σχέση με το 2019, όπου είχε ανέλθει σε 6.059.184.851 ευρώ. Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου (73,3%), ενώ η μικρότερη μείωση (17,3%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας.

Mείωση 50,8% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο 2019

Το δ’ τρίμηνο πέρυσι, στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου παροχής καταλυμάτων ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 409.330.420 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 50,8% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο 2019, όπου είχε ανέλθει σε 831.579.407 ευρώ. Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς (75,3%) και η μικρότερη μείωση (8,3%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου. Ενώ, αύξηση 2,9% καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου υπηρεσιών εστίασης, ο κύκλος εργασιών το δ’ τρίμηνο 2020 ανήλθε σε 716.414.682 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 46% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο 2019, όπου είχε ανέλθει σε 1.327.871.623 ευρώ. Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς (65,7%) και η μικρότερη μείωση (0,02%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα ‘Ανδρου. Ενώ, αύξηση 17,9% καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κέας- Κύθνου.

Για τις επιχειρήσεις του κλάδου παροχής καταλυμάτων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Δεκέμβριο 2020 ανήλθε σε 73.059.995 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 45% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019, όπου είχε ανέλθει σε 132.846.595 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών του 2019 μεγαλύτερη του 0,5%, η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας (76,3%) και η μικρότερη μείωση (0,5%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας. Από την άλλη πλευρά, αύξηση 8,2% καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας.

Advertisement

Για τις επιχειρήσεις του κλάδου υπηρεσιών εστίασης με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Δεκέμβριο 2020 ανήλθε σε 59.433.225 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 58,7% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019, όπου είχε ανέλθει σε 143.746.028 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών του 2019 μεγαλύτερη του 0,5%, η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας (90,2%) και η μικρότερη μείωση (22,2%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης.

Περισσότερα

GHOSTFILM MEDIA PRODUCTION

Εταιρικά Βίντεο

VIRAL NEWS

Βρέθηκε το ναυάγιο του θρυλικού πλοίου Endurance Βρέθηκε το ναυάγιο του θρυλικού πλοίου Endurance
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ7 μήνες ago

Ανταρκτική: Βρέθηκε το ναυάγιο του θρυλικού πλοίου Endurance

Έπειτα από 106 χρόνια στον πυθμένα της θάλασσας Weddell, το θρυλικό πλοίο «Endurance» του εξερευνητή της Ανταρκτικής, Sir Ernest Shackleton,...

- Ο Πούτιν προειδοποίησε τη Δύση ότι θα υπάρξουν «συνέπειες που δεν έχουν δει ποτέ», αν υπάρξει απόπειρα παρέμβασης - Ο Πούτιν προειδοποίησε τη Δύση ότι θα υπάρξουν «συνέπειες που δεν έχουν δει ποτέ», αν υπάρξει απόπειρα παρέμβασης
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ7 μήνες ago

Ουκρανία: Ξεκίνησε ο πόλεμος – Έκτακτο διάγγελμα τα ξημερώματα από τον Πούτιν

Νωρίτερα, σε έκτακτο διάγγελμά του ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε την έναρξη στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία, ζητώντας από τους ουκρανούς στρατιώτες...

Οι Νέες συγκλονιστικές εικόνες από την στιγμή της προσεδάφισης του Perseverance στον πλανήτη Άρη Οι Νέες συγκλονιστικές εικόνες από την στιγμή της προσεδάφισης του Perseverance στον πλανήτη Άρη
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ2 έτη ago

Perseverance: Το ρόβερ της NASA έστειλε στη Γη τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες του από τον Άρη

Ιστορία γράφει το Perseverance που προσγειώθηκε στον ‘Αρη και έχει στείλει ήδη τις πρώτες εικόνες από την προσεδάφισή του η...

«Η Ευρώπη από Ψηλά» μέσα από τον φακό του National Geographic «Η Ευρώπη από Ψηλά» μέσα από τον φακό του National Geographic
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ2 έτη ago

«Η Ευρώπη από Ψηλά» μέσα από τον φακό του National Geographic

Τα εντυπωσιακά εναέρια πλάνα του National Geographic αποκαλύπτουν μια άλλη πλευρά της Ευρώπης, μέσα από το 2ο κύκλο της σειράς-ντοκιμαντέρ.

Europa League: Καθάρισε με 4άρα η Μάντσεστερ Γιουν., κοντά στον αποκλεισμό η Νάπολι Europa League: Καθάρισε με 4άρα η Μάντσεστερ Γιουν., κοντά στον αποκλεισμό η Νάπολι
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ2 έτη ago

Europa League: Σαρωτική Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ…καθάρισε με 4άρα την Σοσιεδάδ

Με εξαιρετικούς Φερνάντες και Ράσφορντ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ουσιαστικά εξασφάλισε την πρόκριση κόντρα στη Σοσιεδάδ.

Επιστήμονες κατάφεραν να «χακάρουν» τα όνειρα Επιστήμονες κατάφεραν να «χακάρουν» τα όνειρα
ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ2 έτη ago

Επιστήμονες κατάφεραν να «χακάρουν» τα όνειρα

Επιστήμονες κατάφεραν να… «χακάρουν» τα όνειρα και απέδειξαν ότι είναι εφικτός ο διάλογος με κάποιον που ονειρεύεται.

Η σατιρική διαφήμιση της Τούνμπεργκ για την προσεδάφιση στον Άρη Η σατιρική διαφήμιση της Τούνμπεργκ για την προσεδάφιση στον Άρη
PEOPLE2 έτη ago

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ ξαναχτυπά: Το σατιρικό σποτ για τα «διαστημικά όνειρα»

Εν αναμονή της προσεδάφισης του Perseverance rover της NASA στον Άρη, η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ εκμεταλλεύθηκε την ευκαιρία για...

Πρώην καζίνο του Ντόναλντ Τραμπ κατεδαφίστηκε με ελεγχόμενη έκρηξη Πρώην καζίνο του Ντόναλντ Τραμπ κατεδαφίστηκε με ελεγχόμενη έκρηξη
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ2 έτη ago

Πρώην καζίνο του Ντόναλντ Τραμπ κατεδαφίστηκε με ελεγχόμενη έκρηξη

Ένα από τα παλαιότερα ξενοδοχεία-καζίνο του Ντόναλντ Τραμπ στο Ατλάντικ Σίτι κατεδαφίστηκε την Τετάρτη και η όλη διαδικασία καταγράφηκε σε...

Επιστάτης θυσίασε αγελάδα επειδή δεν έβρισκε... εργάτες - «Ξέρετε πόσο δύσκολο ήταν;» Επιστάτης θυσίασε αγελάδα επειδή δεν έβρισκε... εργάτες - «Ξέρετε πόσο δύσκολο ήταν;»
PEOPLE2 έτη ago

Απίστευτο: Επιστάτης θυσίασε αγελάδα επειδή δεν έβρισκε… εργάτες – «Ξέρετε πόσο δύσκολο ήταν;»

Η απίστευτη θυσία της αγελάδας έγινε στο Καζακστάν.

Σκηνές... απείρου κάλλους σε δημοτικό συμβούλιο - «Τους γαμ…με» (video) Σκηνές... απείρου κάλλους σε δημοτικό συμβούλιο - «Τους γαμ…με» (video)
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ2 έτη ago

Σκηνές… απείρου κάλλους σε δημοτικό συμβούλιο – «Τους γαμ…με» (video)

Εκφράσεις που θυμίζουν περισσότερο κερκίδα, παρά συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου καταγράφηκαν στο Μεσολόγγι.

Advertisement

ΑΡΕΣΟΥΝ