Connect with us

Δημοσιεύθηκε

/

Κρίσιμες πτυχές του σχεδιασμού της κυβέρνησης θα πρέπει να ξεκαθαριστούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα καθώς λήγει ο μήνας και οι επιχειρήσεις καλούνται να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις.

Το Euro2day.gr σε συνεργασία με την ομάδα του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών κωδικοποίησε τα κρισιμότερα ερωτήματα, σε μια προσπάθεια να βοηθήσει τόσο τις αρχές που κλήθηκαν να σηκώσουν τεράστιο βάρος σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα όσο και τις επιχειρήσεις.

Τα εργασιακά

Για τη σύννομη εφαρμογή των εξαγγελθέντων μέτρων αναμένονται διευκρινίσεις για θέματα όπως:

• Πώς θα δηλωθεί η περίοδος της πραγματικής απασχόλησης, γιατί γι’ αυτή την περίοδο οι εισφορές βαρύνουν τον εργοδότη, πώς η περίοδος αναστολής της εργασιακής σχέσης, γιατί σε αυτή την περίπτωση οι εισφορές βαραίνουν το κράτος και πώς η άδεια ειδικού σκοπού όσον αφορά στο ποσοστό των εισφορών που θα καλύψει το κράτος.

• Πώς θα ορίζεται το προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης, το πλαίσιο και το εύρος που εξασφαλίζει τη σύννομη εφαρμογή του ένατου άρθρου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. όσον αφορά στη μετατροπή πλήρους σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση.

• Το κατά πόσο δύναται να τεθεί σε αναστολή η εργασιακή σχέση εργαζόμενου που βρίσκεται σε άδεια ασθενείας, εάν η επιχείρηση στην οποία εργάζεται έχει κλείσει με κυβερνητική απόφαση ή είναι πληττόμενη με βάση τον ΚΑΔ δραστηριότητας.

• Με ποιον τρόπο θα καταλογιστεί η έκπτωση του 25% στις εισφορές των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες που καταβάλλουν εμπρόθεσμα και δεν αναβάλλουν την καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών, στην περίπτωση που υπάγονται στους κλάδους που έχουν κλείσει με κυβερνητική απόφαση ή είναι πληττόμενοι βάσει των ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας.

• Την έκπτωση του 25% στις ασφαλιστικές εισφορές θα τη δικαιούνται και όσοι έχουν μείωση τζίρου; και εάν ναι, πρέπει να οριστεί το ποσοστό μείωσης τζίρου, σύμφωνα με το οποίο οι ασφαλισμένοι θα δικαιούνται αυτή την παροχή;

• Πώς θα εμφανιστεί στις ΑΠΔ τυχόν καταβολή διαφοράς μισθού από τους εργοδότες όσον αφορά στο ποσό που υπολείπεται από τα 800 ευρώ που θα καταβάλει το κράτος. Αναφερόμαστε στην περίπτωση που ο εργαζόμενος αμείβεται με μηνιαίες απολαβές μεγαλύτερες των €800 και ο εργοδότης δύναται και θέλει να του καταβάλλει τη διαφορά, προκειμένου ο εργαζόμενος να μην έχει απώλεια εισοδήματος. Το ποσό που θα καταβάλει ο εργοδότης σε αυτή την περίπτωση θα έχει ασφαλιστικές εισφορές;

Διαφήμιση

• Εάν από το Ε3 του 2008 έχει δηλωθεί ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας που συμμετέχει στα έσοδα της επιχείρησης με μεγαλύτερο ποσοστό από τον ΚΑΔ της κύριας δραστηριότητας, αυτή η επιχείρηση δικαιούται να λάβει όλα τα προνόμια που αναγγέλθηκαν για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στους κλάδους που έχουν κλείσει με κυβερνητική απόφαση ή είναι πληττόμενες βάσει των ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας;

• Δύναται επιχείρηση που υπάγεται στους κλάδους που έχουν κλείσει με κυβερνητική απόφαση ή είναι πληττόμενη βάσει των ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας, να θέσει όλο ή μέρος του προσωπικού που απασχολεί σε κατάσταση αναστολής εργασίας σε διαφορετική ημερομηνία από αυτή που έχει ανακοινωθεί από τους αρμόδιους φορείς; Πιο συγκεκριμένα, σε μεταγενέστερη ημερομηνία;

• Μπορεί η αναστολή εργασίας να λήξει νωρίτερα από τις 30/4 για συγκεκριμένους λόγους; Για παράδειγμα, αν η επιχείρηση ανέλαβε την παράγωγη μιας μεγάλης παραγγελίας. Σε αυτή την περίπτωση, τι γίνεται με τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί και τα προνόμια που έχουν καταβληθεί στους εργαζόμενους;

• Απαιτείται παράταση της ημερομηνίας υποβολής αίτησης ΚΕΑΟ για την επανένταξη απολεσθείσας ρύθμισης του ν.4611/2019 για οφειλέτες μη μισθωτών, πρώην ΟΓΑ, εργοδότες, καθώς και για οφειλές από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές (σύμφωνα με τα όσα ισχύουν έως σήμερα η ημερομηνία υποβολής λήγει στις 31/3/2020. Σημειώνεται πως με την υποβολή της αίτησης, πρέπει να καταβληθεί προκαταβολή).

• Η αναστολή εργασίας ισχύει έως τις 30/4/2020 ή για 45 ημέρες από την ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης;

 

Φορολογικά θέματα

Για τη σύννομη εφαρμογή των εξαγγελθέντων μέτρων απαιτείται διευκρινιστική:

• Τι θα γίνει με τις δηλωτικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, δεδομένου ότι το επάγγελμα του Λογιστή – Φοροτέχνη ανήκει στις πληττόμενες;

• Τι θα γίνει με τους μισθωτούς Λογιστές όσον αφορά στην αναστολή ή μη των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων για τη διεκπεραίωση των εργασιών για τις οποίες είναι αρμόδιοι;

• Τι θα γίνει με τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από το ΓΕΜΗ όσον αφορά στις προθεσμίες που πρέπει να δηλωθούν στις αρμόδιες ΔΟΥ, δεδομένου ότι δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική επικοινωνία με τις ΔΟΥ και από τη μια, οι ΔΟΥ λειτουργούν με μειωμένο προσωπικό κι από την άλλη, δεν είναι πάντα εφικτή η διεκπεραίωση της εργασίας, δεδομένου ότι απαιτείται μετακίνηση ή συνεργασία με τις επιχειρήσεις οι οποίες μπορεί να έχουν κλείσει γιατί υπάγονται στους κλάδους που έχουν κλείσει με κυβερνητική απόφαση ή είναι πληττόμενες βάσει των ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε αναστολή εργασίας;

Διαφήμιση

 

Τα ζητούμενα

Είναι σκόπιμο να δημοσιευθεί λίστα τηλεφωνικών αριθμών και ηλεκτρονικών διευθύνσεων των Δ.Ο.Υ., έτσι ώστε να δύναται να εκτελεστούν κανονικά όλες οι εργασίες και οι δηλωτικές υποχρεώσεις ηλεκτρονικά ή να υπάρξει αναστολή δηλωτικών υποχρεώσεων.

Γενικά και χρηματοοικονομικά θέματα

Ζητούνται διευκρινίσεις:

• Σχετικά με την επιδότηση ενοικίων για τους πολίτες που ανήκουν στην κατηγορία των απασχολούμενων σε επιχειρήσεις που έκλεισαν με κυβερνητική απόφαση ή που οι επιχειρήσεις τους είναι πληττόμενες βάσει των ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας.

 • Σχετικά με την κατοχύρωση των μισθωτών επαγγελματικών μισθώσεων που καταβάλλουν το 60% του συμφωνηθέντος μισθώματος στην περίπτωση που δραστηριοποιούνται στους κλάδους που έχουν κλείσει με κυβερνητική απόφαση ή είναι πληττόμενοι βάσει των ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας.

 • Τα μέλη των προσωπικών εταιρειών ΟΕ, ΕΕ, των οποίων οι επιχειρήσεις ανήκουν στους κλάδους που έχουν κλείσει με κυβερνητική απόφαση ή είναι πληττόμενοι βάσει των ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας, έχουν ασφαλιστικές και φορολογικές διευκολύνσεις.

{loadmoduleid 629} {loadmoduleid 620}

Πηγή: Euro2day

Διαφήμιση

GHOSTFILM MEDIA PRODUCTION

Εταιρικά Βίντεο

VIRAL NEWS

Η Μπαρτσελόνα έκλεισε τη συμφωνία χρηματοδότησης του «Espai Barca» Η Μπαρτσελόνα έκλεισε τη συμφωνία χρηματοδότησης του «Espai Barca»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ8 μήνες πριν

Η Μπαρτσελόνα έκλεισε τη συμφωνία χρηματοδότησης του «Espai Barca»

To σχέδιο προβλέπει 20 επενδυτές με 1,450 δισ. ευρώ, ποσό που καλύπτει το κόστος των εργασιών του σχεδίου

Λισαβόνα: Ακτιβιστές μάζεψαν 650.000 αποτσίγαρα και τα στοίβαξαν σε πλατεία Λισαβόνα: Ακτιβιστές μάζεψαν 650.000 αποτσίγαρα και τα στοίβαξαν σε πλατεία
ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ8 μήνες πριν

Λισαβόνα: Ακτιβιστές μάζεψαν 650.000 αποτσίγαρα και τα στοίβαξαν σε πλατεία

Ακτιβιστές για την προστασία του περιβάλλοντος συνέλεξαν περίπου 650.000 αποτσίγαρα και τα στοίβαξαν την Κυριακή σε μια πλατεία, στο κέντρο...

Ο αθλητής Franz Müllner τράβηξε ένα τρένο 81 τόνων για δέκα μέτρα και 60 εκατοστά σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ. Ο αθλητής Franz Müllner τράβηξε ένα τρένο 81 τόνων για δέκα μέτρα και 60 εκατοστά σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ.
ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ8 μήνες πριν

Franz Müllner: Τράβηξε τρένο 81 τόνων για δέκα μέτρα

Ο αθλητής Franz Müllner τράβηξε ένα τρένο 81 τόνων για δέκα μέτρα και 60 εκατοστά σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ

Η Χάρις Αλεξίου βρέθηκε καλεσμένη στο «Στούντιο 4» Η Χάρις Αλεξίου βρέθηκε καλεσμένη στο «Στούντιο 4»
YOUTUBE8 μήνες πριν

Η Χάρις Αλεξίου στον καναπέ του «Στούντιο 4»

Η Χάρις Αλεξίου βρέθηκε καλεσμένη στο «Στούντιο 4» και μίλησε για την πορεία της στο τραγούδι, την οικογένειά της και...

Ο αισθησιακός χορός της Heidi Klum, που αναστάτωσε τους θαυμαστές της στο Instagram Ο αισθησιακός χορός της Heidi Klum, που αναστάτωσε τους θαυμαστές της στο Instagram
SOCIAL NEWS8 μήνες πριν

Heidi Klum: Το supermodel έβαλε “φωτιά” στο Instagram τον αισθησιακό χορό του

Ο αισθησιακός χορός της Heidi Klum, που αναστάτωσε τους θαυμαστές της στο Instagram. Δείτε την ανάρτηση του supermodel

Διαφήμιση

ΑΡΕΣΟΥΝ